AUTORSKÝ PORTÁL
INFORMAČNÍ PROFILY - PORTÁL PRÁCE A PODNIKÁNÍ


Registrace autora

Pro vytvoření Vašeho účtu vyplňte tento formulář
Účet bude následně schválen a po té budete moci přispívat vašimi
příspěvky do blogu RETEL.cz


Souhlasím s pravidly blogera/autora (viz. níže) 

Pravidla blogera/autora na RETEL.cz

 • Registrací se zavazujete dodržovat následující pravidla.
 • Pravidla se mohou časem měnit, proto doporučujeme si je jednou za čas znovu přečíst.

Práva blogera

 • Bloger má právo svobodně se vyjadřovat. Nesmí však při tom neoprávněně zasahovat do práv třetích osob, např. poškozovat dobré jméno nebo zasahovat do jejich soukromí.
 • Bloger nesmí zveřejňovat nepravdivé informace, polopravdivé informace, neúplné informace nebo takové, jejichž pravdivost si nemohl dostatečně ověřit, především pokud by mohl poškodit jiné osoby nebo skupiny osob.
 • Pokud bloger uveřejní chybnou nebo neúplnou informaci, je povinen uvést ji na pravou míru doplněním do původního článku nebo zveřejněním článku nového.
 • Bloger nese zodpovědnost za to, aby obsah jeho blogu nebyl v rozporu se zákony České republiky včetně zákona č. 52/2009 Sb. z dubna 2009. Novela trestního zákona platí i pro blogery.
 • Bloger nesmí propagovat ani vyjadřovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost vůči jednotlivcům nebo skupinám osob, obzvlášť pak vůči menšinám.
 • Bloger nesmí propagovat násilí a agresivitu jako prostředek řešení konfliktů.
 • Bloger nesmí systematicky obtěžovat, urážet nebo zesměšňovat jiné blogery.
 • Pokud bloger mění již uveřejněné články, vždy musí v textu ponechat i původní verzi a k ní doplnit opravu. Nesmí měnit texty tak, aby čtenáře uvedl v omyl o jejich původním znění. Výjimkou jsou opravy, které nemají vliv na smysl textu (např. opravy překlepů a gramatických chyb), které je možné vykonat i bez zachování původní verze. Bloger bez dohody s redakcí RETEL.cz nesmí mazat již publikované texty.

Pravidla psaní (zakázané články)

 • Užívání vulgarismů, (zvláště v titulku a perexu), pokud není vulgarismus ojedinělý a nevyhnutelný pro celistvost textu (o přípustnosti v případě sporu rozhodne Redakce Retel)
 • Lascivní či erotické texty nebo obrázky, které by mohly ohrozit mravní vývoj mládeže nebo jsou z jiného důvodu nevhodné pro mládež do 18 let (pornografie, odkazy na pornografické stránky apod.). Nepřípustné je také jakékoli zobrazování genitálií v tomto smyslu
 • Texty nebo obrázky, které propagují násilí
 • Osobní vzkazy a blahopřání jednotlivým osobám, blogerům nebo administrátorům
 • Velmi krátké texty, které nemají dostatečnou informační hodnotu a jako blog neobstojí

Rubriky blogu

Administrativa

Auto-Moto

Bohatství a chudoba

Brigády

Budoucnost

Být bez práce

České ručičky

Český mozek

Cestovní ruch a ubytování

Chemie a potravinářství

Daně

Daně v podnikání

Děti při práci

Děti v práci

Doprava a zásobování

Ego v práci

Ekologie

Evropská unie

Exekuce

Farmacie

Filosofie

Finance a ekonomika

Gastronomie a pohostinství

Harašení v práci

Horror v práci

Hry

Ideas

Informatika

Insolvence

Introspekce

IT

Kariéra

Knihy

Konspirace

Kultura, umění a tvůrčí práce

Leadership

Lesnictví

Management

Marketing a reklama

Media a Marketing

Motivace

Muži v práci

Myšlení v práci

Myšlením k bohatství

Na pracáku

Nepřejícnost

Nezaměstnanost

Nezařazené

Osobní

Osobnosti

Osobnostní rozvoj

Ostatní

Ostraha a bezpečnost

OSVČ

Otroctví

Personalistika a vzdělávání

Podnikání v ČR

Podnikatel snadno a rychle

Podnikatel vs zaměstanec

Práce a ismus

Práce a kapitalismus

Práce a komunismus

Práce a peníze

Práce a politika

Práce a psychika

Práce a rasismus

Práce a rodina

Práce a socialismus

Práce a současnost

Práce a stereotyp

Práce a zdraví

Práce doma

Práce jako koníček

Práce jako otroctví

Práce jako poslání

Práce jako smysl života

Práce jako závislost

Práce online

Práce pro stát

Práce šlechtí

Práce v ČR

Práce v EU

Práce v pojišťovnictví

Práce v politice

Práce ve světě

Pracovní dovednosti

Pracovní příležitosti

Pracovní prostředí

Pracovní trh

Pracovní úspěchy

Pracovní zkušenosti

Prodej a obchod

Psychologie

Realita

Řemeslné a manuální práce

S ručením omezeným

Sex v práci

Šikana v práci

Služby

Sociální péče

Sociální podpora

Společenská odpovědnost

Společenská témata

Státní zaměstnanci

Stavebnictví a reality

Stres v práci

Studenti

Svět akcií

Ta naše povaha česká

Technika, elektrotechnika a energetika

Telekomunikace

Tisk, vydavatelství a polygrafie

Trendy

Výroba, průmysl a provoz

Vzdělávání a gramotnost

Záchranáři

Zajímavosti

Zákaznický servis

Zákonodárci

Zaměstnanec

Zaměstnavatel

Závist

Zdravotnictví

Zemědělství

Ženy v práci

Životní prostředí

Životní úroveň

Technika, elektrotechnika a energetika

Tisk, vydavatelství a polygrafie

Autorská práva

 • Za zveřejnění textů z blogu na stránkách RETEL.cz blogerovi nepřísluší honorář, pokud provozovatel v konkrétním případě nerozhodne jinak. Vyplacení honoráře je podmíněno poskytnutím osobních údajů nutných k zúčtování výplaty ve smyslu zákona.
 • Autorská práva k textům náleží blogerovi. Pokud jeho texty publikované na blogu RETEL.cz převezme bez jeho vědomí jiné médium, musí do jednání s ním o případném honoráři či stažení článku z tohoto jiného média vystoupit bloger, nikoli RETEL.cz. Bloger však může požádat redakci, aby ho v jednání se subjektem, který bez jeho vědomí zveřejnil obsah jeho blogu, zastupovala.
 • Bloger může na svém blogu zveřejňovat své texty publikované v jiných médiích, pokud má jejich svolení (je-li v konkrétním případě potřeba) a pokud pod článkem zmíní, odkud text pochází.
 • Publikuje-li bloger svůj text původně napsaný pro blog RETEL.cz v jiném médiu, je povinen o tom informovat redakci RETEL.cz. V případě, že si redakce nepřeje, aby jméno RETEL.cz bylo s tímto jiným médiem spojováno, vyhrazuje si právo vyjádřit s touto publikací nesouhlas, v krajním případě může autorovi blog na RETEL.cz zrušit.
 • Bloger nesmí uveřejnit pod vlastním jménem cizí text nebo jeho část. To platí i pro texty, jejichž autor není znám, například ty, které dostal e-mailem.
 • Cizí články lze v článku použít pouze v rámci citace v souladu s autorským zákonem, tedy zejména tehdy, pokud souvisí s obsahem článku, netvoří-li však větší část textu tohoto článku. Přitom je nezbytné uvést zdroj textu a jeho autora, je-li znám. Není možné přetisknout například prohlášení či jiné sdělení někoho jiného jako hlavní či dokonce jediný obsah článku.
 • Bloger je povinen uvádět zdroje svých informací, zejména pokud jimi jsou jiná média.
 • Pokud je zdrojem informace internetové médium, součástí citace zdroje by měl být i internetový odkaz na článek, z něhož bloger čerpal.
 • Bloger nesmí používat ve svých textech obrázky z jiných internetových stránek, pokud mu držitel autorských práv neudělil souhlas na jejich použití. Ve všech případech je bloger povinen uvést zdroj, odkud obrázek pochází.

Strana blogu

 • Provozovatel poskytuje blogerovi prostor na publikování textů s technickou podporou. Provozovatel poskytne každému blogu grafické zpracování a slideshow zdarma.
 • Slidy vybraných článků se střídají také na hlavní stránce RETEL.cz. Zpravidla se jedná o přibližně 7 nejnovějších článků.
 • Články musí spadat do daných rubrik, které jsou zmíněny výše, a na které se portál RETEL.cz zaměřuje.
 • Jednotlivé články schvaluje a poté uveřejňuje redakce RETEL.cz

Četnost článků

 • Bloger nesmí publikovat více než 2 články za dobu kratší než 24 hodin.

Reklama

 • Je zcela nepřípustné, aby pod hlavičkou osobního blogu bloger či jakýkoli podnikatelský subjekt propagoval svoji činnost, služby nebo produkty, ať už jsou komerčního charakteru či nikoli. Totéž se týká politické reklamy.
 • Bloger však může uvést ve svém autorském profilu internetový odkaz na webové stránky podle vlastní úvahy.
 • Pod článkem blogera je uveden i podpis, ve kterém je také možné uvést odkaz (například na osobní portfolio a podobně).
 • Je zcela nepřípustné zřizování fiktivních blogů, jejichž primárním cílem je propagace produktů či služeb jakéhokoli podnikatelského subjektu. Totéž platí pro politické subjekty.
 • Na blogu nelze zveřejňovat reklamu či pozvánky na konkrétní akce, a to ani v případě blogů propagujících dobročinné neziskové aktivity jakýchkoli subjektů, v jejich případě však lze po předchozí dohodě s redakcí učinit výjimku.
 • Bloger nesmí v blogu propagovat vlastní nebo cizí komerční aktivity způsobem, který by mohl být považován za skrytou reklamu. S tím souvisí i to, že v článcích nesmějí být aktivní internetové odkazy na stránky komerčních subjektů.
 • Bloger nesmí přijmout hmotný nebo finanční dar nebo jinou výhodu jako protihodnotu za pozitivní nebo negativní zmínku firmy, produktu nebo osoby ve svém blogu. Pokud bloger takovou nabídku dostane, je povinen o tom bezprostředně informovat provozovatele.

Vztah blogera a provozovatele blogu

 • Bloger na blogu vystupuje pod svým vlastním jménem.
 • Bloger rovněž při registraci uvede aspoň krátkou pravdivou informaci o sobě, včetně uvedení funkčního kontaktu (mobilní telefon a e-mail). Tyto kontakty jsou neveřejné a slouží pouze pro potřebu kontaktu redakce s blogerem. Redakce tyto údaje zásadně nepředá třetím osobám.
 • Pokud bloger později své osobní údaje smaže nebo změní na nepravdivé nebo odporující Kodexu blogera, může to být důvodem ke zrušení blogu.
 • Mezi provozovatelem a blogerem nevzniká pracovněprávní vztah. Názory vyjádřené v blogu nemusejí být v souladu s postojem provozovatele či redakce RETEL.cz a není možno je považovat za názory provozovatele.
 • Bloger nemá právo vydávat se za redaktora serveru RETEL.cz.
 • Pokud bloger déle než čtyři měsíce nepřidá na svůj blog žádný nový příspěvek, má provozovatel právo jeho blog zrušit.
 • Pokud chce bloger zrušit svůj blog, požádá o to provozovatele blogu.
 • Blog je spravován redakcí RETEL.cz z důvodu dodatečné tvorby slidu, který se umisťuje i na hlavní stránku RETEL.cz

Diskuze pod článkem

 • Diskuze pod článkem je zprostředkovávána pluginem pro Facebook. Na žádost blogera je možné diskuzi pod článkem zrušit.

Politici a blog

Pro politiky platí navíc i tyto pravidla:

 • Je to váš osobní blog. Nepatří do něj oficiální prohlášení, logo strany, volební slogan ani tiskové zprávy. Patři na něj osobní názory, komentáře a postřehy.
 • Blog neslouží politické propagaci jednotlivců, stran ani hnutí. Politická reklama je na blog nepřípustná. Za politickou reklamu se nepovažuje uvedení příslušnosti k dané politické straně v podpisu pod článkem.
 • Pokud jste veřejně činní, měli byste pod svými články povolit diskuzi. V ní musíte strpět kritiku, nikoli však osobní urážky. Požadovat smazání diskusních příspěvků z jiných důvodů, než které vymezují pravidla blogera, je však nepřípustné.

Sankce za porušení pravidel

 • V případě porušení pravidel má provozovatel v závislosti od míry a závažnosti překročení pravidel právo zrušit blog autora.