AUTORSKÝ PORTÁL
INFORMAČNÍ PROFILY - PORTÁL PRÁCE A PODNIKÁNÍ


RETEL BEZ ZISKU

Služba BEZ ZISKU umožňuje neziskovým organizacím atraktivním způsobem prezentovat své neziskové projekty a získávat finanční prostředky na jejich realizaci. Službu mohou využít všechny oficiální nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti a rozpočtové a příspěvkové organizace zcela zdarma.

Služba unikátním způsobem propojuje neziskové organizace firmami a profesionály. Neziskové organizace představují své prospěšné projekty. Firmy a profesionálové mají možnost prohlédnout si všechny aktivní prospěšné neziskové projekty a vybrat si ten projekt, který je jim blízký nebo který je zaujal. Poté se mohou stát jeho sponzorem a vložit finanční příspěvek na virtuální účet daného projektu.

VIRTUÁLNÍ ÚČET

Každý projekt má svůj virtuální účet. Na účet lze nezávazně přihazovat sponzorské příspěvky. Po celou dobu trvání projektu se na něm zobrazuje aktuální výše vybraných příspěvků. Nezisková organizace si sama zvolí celkovou výši příspěvku, který chce na projekt vybrat, a minimální částku, kterou se může sponzor na projektu účastnit.

Teprve když dojde k naplnění virtuálního účtu, vyplácejí sponzoři přislíbené částky. Autor projektu i sponzoři jsou o naplnění okamžitě informováni.

VÝHODY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE:

  • Možnost zdarma představit svůj projekt a získat pro něj sponzory
  • Zdarma pro Vás vytvoříme mikrostránku, grafiku a reklamní slideshow
  • Získáte virtuální účet, kam mohou sponzoři vkládat své sponzorské příspěvky

VÝHODY PRO SPONZORY:

  • Internetová reklama – vaše jméno, logo a výše příspěvku u sponzorovaného projektu. Trvalá reklama u realizovaných projektů.
  • Posilování značky – sponzorováním dobré věci posilujete dobré jméno a prestiž své firmy, utužujete vztahy s veřejností.
  • Daňová úleva – můžete si snížit základ daně o plnou výši sponzorského příspěvku.
  • A to nejpodstatnější – uděláte dobrý skutek.