KATALOG FIREM
INFORMAČNÍ PROFILY - PORTÁL PRÁCE A PODNIKÁNÍVysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s.

Krédo školy: Umění vést je uměním komunikovat.“

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. je soukromou vysokou školou, založenou podle zákona č. 111/1989 Sb. Je organickou součástí výchovně vzdělávací soustavy České republiky. Uskutečňuje, na základě státního souhlasu, akreditovaný studijní program Mezinárodní a veřejné vztahy a specializační moduly celoživotního vzdělávání.


Studijní program, jeho obory a specializace jsou spojeny s výkonem, správou, ovlivňováním a utvářením mezinárodních a veřejných vztahů, s chodem státní správy, regionální samosprávy, s institucemi sociálního systému, občanské společnosti, s komunikací s veřejností a utvářením veřejného mínění.


Prostřednictvím svých studentů a pedagogů se chce škola podílet na tvorbě čestnější, transparentnější a kvalifikovanější politice a práci na mezinárodní i regionální úrovni, ve vedení firem, v municipálních a společenských organizacích. K tomu jí slouží sofistikovaný vzdělávací program s celou řadou studijních oborů a možností.

 • vip vs cz image3

Deset bodů studijní prosperity:

Na všech stupních vzdělávacího systému se škola snaží realizovat následující premisy:

 • Vzdělání na úrovni maximální kvality a na úrovni mezinárodních standardů.
 • Podpora znalostního rozvoje zároveň s rozvojem charakterových rysů a etických zásad.
 • Porozumění historickému vývoji a jeho vlivu na současnost, na mezinárodní a vnitřní vztahy.
 • Schopnost otevřené, sdělné a pozitivní komunikace a to i v problémovém, nepřátelském nebo nepřehledném komunikačním prostoru.
 • Porozumění médiím a kulturním symbolům. Strategická komunikace typu win-win, praktičnost a transparentnost.
 • Schopnost kritického a analytického pohledu.
 • Osvojení si potřeby celoživotního vzdělávání, otevřenost cizím názorům, touha po poznání a seberozvoj.
 • Ustavičné hledání příležitostí k rozvoji a k uplatnění svých schopností a dovedností už v průběhu studia; především v praxi.
 • Multikulturní otevřenost: poznání, pochopení a tolerance.
 • Pět klíčových kompetencí: vzdělanost, tradice, zodpovědnost, kreativita a komunikace.
 • vip vs cz formy studia
 • vip vs cz budova

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM


- prezenční a kombinované


Obory a profilace- Mezinárodní vztahy a diplomacie

- Veřejná správa a Public Relations

 • vip vs cz image2

MAGISTERSKÉ STUDIUM


Prezenční a kombinované


Obory a specializace


- Mezinárodní a diplomatická studia

- Evropská studia a veřejná správa

- Politologie a poltický marketing

Najdete nás:

U Santošky 17, 150 00 Prague 5, Czech Republic

Kontakty:

U Santošky 17
Praha 5
150 00


E-mail:            

Web:                www.vip-vs.cz


IČ:                   25739018


Telefon:            +420 251 563 158

                         +420 251 562 124

                         +420 251 561 557

Jméno*
Email*
Dotaz*
Opište kód
 • vip vs cz slaidphoto4