KATALOG FIREM
INFORMAČNÍ PROFILY - PORTÁL PRÁCE A PODNIKÁNÍVEDENÍ ÚČETNICTVÍ
Vedení účetnictví a daňové evidence

Naše daňová a účetní kancelář poskytuje služby v oblasti ekonomického, daňového a účetního poradenství a optimalizace daňového zatížení. Nabízíme kompletní zpracování daňové evidence, účetnictví, mezd a personalistiky. Ve spolupráci s auditorskou firmou zajišťujeme audit.

 

Nabízíme kvalitní servis účetních služeb, odbornost a profesionalitu. V případě zájmu nás prosím kontaktujte, rádi Vám poradíme. 

 • accounting

Vedení účetnictví

 • Kompletní zpracování a vedení účetnictví
 • Kontrola zaúčtování dokladů
 •  Vedení knih, pohledávek a závazků
 • Saldokonto
 • Vedení evidence majetku
 • Vedení skladové evidence
 • Evidence a přiznání DPH
 • Vedení pokladní knihy
 • Párování bankovních výpisů
 • Zpracování účetní závěrky – Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát
 • Roční účetní závěrka
 • Příprava účetnictví k auditu
 • Zastupování společnosti při auditu

Daňová EVIDENCE

 • Kompletní vedení daňové evidence
 • Vedení peněžního deníku
 • Vedení pokladní knihy
 • Vedení majetku
 • Vedení pohledávek a závazků
 • Záznamní povinnost a přiznání k DPH
 • Zpracování roční závěrky včetně přiznání a přehledů pro Správu sociálního zabezpečení a Zdravotní pojišťovnu
 • 1406929 57513547

MZDY A PERSONALISTIKA

 • Kompletní zpracování mezd a personalistiky
 • Výpočet mezd zaměstnanců, včetně odvodů pojistného a záloh na daň z příjmu
 • Přihlášení a odhlášení zaměstnanců na Správu sociálního zabezpečení a Zdravotní pojišťovnu
 • Vedení evidence zaměstnanců
 • Vedení mzdových listů
 • Měsíční výplatní listiny
 • Sestavení a zpracování přehledů na Správu sociálního zabezpečení a Zdravotní pojišťovnu
 • Vystavení příkazů k úhradě
 • Evidenční listy důchodového zabezpečení
 • Roční zúčtování záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců
 • Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech
 • Zápočtové listy
 • Zákonné pojištění zaměstnanců
 • 754431 28738227

Daňové poradenství

 • Komplexní účetní a daňový servis
 • Zpracování daňového a účetního odpisového plánu
 • Metodika vedení účetnictví
 • Zpracování postupu účtování
 • Jednorázové zpracování účetnictví
 • Výpočet cestovních náhrad
 • Rekonstrukce účetnictví
 • Příprava a zajištění auditu
 • Zastupování při auditu
 • Příprava dokladu ke kontrolám
 • Zastupování na úřadech
 • Zpracování daňových přiznání:
   -   Daň z příjmu právnických osob včetně povinných příloh
   -   Daň z příjmu fyzických osob včetně přehledů pro SSZ a ZP
   -   Daň z přidané hodnoty
   -   Silniční daň
   -   Daň z nemovitostí

Ostatní služby

 • Zastupování klientů na úřadech
 • Zajištění daňového poradce, auditora
 • Zpracování výkazů pro Český statistický úřad
 • Zpracování podkladů pro žádost o úvěr, leasing, pojištění
 • Reporty pro potřeby vlastníků nebo managerů

Najdete nás:

Vrcha II 412, 257 26 Divišov, Czech Republic

Kontakt:


Vlastimila Doktorová
Vrcha II č.p. 412
257 26 Divišov


Tel: +420 604 244 737
e-mail: doko.v@seznam.cz
Www: http://www.vedeniucta.okamzite.eu

Podkovářská 933/1, 190 00 Prague-Prague 9, Czech Republic

 

Renata Pešková
Podkovářská 933/1
190 00 Praha 9


Tel: +420 604 244 738
e-mail:
Www: http://www.vedeniucta.okamzite.eu

Jméno:*
E-mail:*
Dotaz:*