KATALOG FIREM
INFORMAČNÍ PROFILY - PORTÁL PRÁCE A PODNIKÁNÍSEES OSTRAVA – středisko expertních energetických služeb

Pomůžeme Vám hospodařit s energií

  • sees ostrava image

Nabídka našich služeb:

Koncepce energetických hospodářství objektů, areálů a podniků

- koncepční dokument zahrnuje popis a vyhodnocení výchozího stavu energetického hospodářství, energetické bilance, porovnání s požadavky na provozní vlastnosti a formulování nutných opatření, spolu s budoucími záměry a návrhy na úpravy.

 

Technicko-ekonomické energetické studie 

- propracování variantních technických návrhů a propočet různých provozních stavů.

 

Energetické audity a průkazy

- zpracování podle předepsané metodiky zajišťuje dokumentu jeho platnost vůči kontrolním orgánům, dotačním fondům, bankám i při ocenění hodnoty majetku.

 

Analýza podnikatelských a investičních záměrů v teplárenství

- prošetříme po provozní, ekonomické i ekologické stránce Váš záměr na vybudování energetického hospodářství, modernizaci, změnu topné soustavy, využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů.

 

Vypracování technických návrhů pro energetická hospodářství

- technické posouzení obsahuje spotřeby, příkony, roční bilance a účinnosti zařízení. Ekonomické posouzení je výsledkem standardního propočtu akceptovaného bankami.

 

Územní energetické koncepce

- stává se součástí územní plánovací dokumentace jako energetická složka, nabízí koncepční dlouhodobé řešení energetické soustavy, včetně vyčíslení ekologických parametrů.

  • img1sees
  • sees ostrava image2

Semináře a poradenství v oblasti energetiky

- nabízíme poradenské služby, zpracování posudků na nejrůznější materiály zahrnující energetiku, tématické semináře i poskytnutí základních informací pro seznámení s řešenou problematikou pro zastupitelstva, pracovníky podniků a investory.

 

Předprojektová dokumentace energetických zařízení

- projektovou činností je zpracování územně plánovací dokumentace (územní plán, územní projekt) a dokumentace staveb, předkládané pro účely územního, příp. stavebního řízení.

 

 

Každý z uvedených typů dokumentací má svůj obsah, postup zpracování a výsledné informace pro Vás - pro zadavatele. Tématem a předmětem řešení je Vaše energetická problematika s energetickými bilancemi, charakteristikami zařízení, provozu a Vašimi dalšími záměry

 

Při zpracování energetické problematiky postupujeme zcela nezávisle a s výsledky šetření i se závěry ze zpracovaných materiálů zacházíme jako s důvěrnými. Neprotěžujeme žádné řešení závislé na určitém dodavateli energie, nebo výrobci zařízení. Jediným hlediskem je Váš prospěch. 

  • sees ostrava image3
Čujkovova 1736/30, 700 30 Ostrava-Ostrava-jih, Czech Republic

Kontakt:

Ing. Petr Horák

Čujkovova 30

700 30 Ostrava - Zábřeh


Tel.: 606 768 822

Tel.: 725 046 626 

E-mail: sees.ostrava@seznam.cz


IČ: 12659479

E-mail*
Jméno
Dotaz