KATALOG FIREM
INFORMAČNÍ PROFILY - PORTÁL PRÁCE A PODNIKÁNÍREC Group s.r.o.

Recyklační Ekologické Centrum

 • o nas rec group
 • Společnost REC Group s.r.o. (neboli Recyklační Ekologické Centrum) sídlí ve Zlínském kraji ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Firma byla založena v roce 1998 a až do 30. 6. 2012 nesla název KOVOSTEEL, s.r.o. Neustálý vývoj spojený s rozšiřováním podnikatelských aktivit nejen v oblasti nakládání s odpady přiměl majitele k vytvoření holdingové struktury řízení. Z tohoto důvodu se KOVOSTEEL, s.r.o. transformoval na mateřskou společnost – REC Group s.r.o. a aktivity společnosti KOVOSTEEL v oblasti nakládání s odpady pokračovaly pod novým názvem firmy KOVOSTEEL Recycling, s.r.o.
 • Skupinu REC Group s.r.o. nyní tvoří 8 společností (KOVOSTEEL Recycling, s.r.o.OTR Recycling s.r.o.STEELMET, s.r.o.RPG Recycling, s.r.o.GELPO s.r.o.NEOMA Recycling, s.r.o.Modrý kvítek, s.r.o. a A-GLASS Recycling s.r.o.), které společně zajišťují komplexní řešení služeb v oblasti nakládání s odpady, tzn. jejich svoz, odstranění, recyklaci a zpracování, dále demolice, rekultivace, ekologické poradenství, vzdělávání a další služby. Společnosti skupiny REC Group s.r.o. najdete v kraji Zlínském, Jihomoravském a v Praze.
 • Další aktivitou společnosti REC Group s.r.o. je ekologické vzdělání veřejnosti a to přímo ve stopách Jana Ámose Komenského – "Škola hrou". K tomuto záměru napomáhají atrakce, které se nachází přímo v areálu REC Group – maják Šrotík loď Nadějeletadlo L610vláček STEELINKAvyhlídkové lávkyKovozoo a její Porodnice a Kongresové centrum.

Nabízíme:

 • kongres mayův sál 1

PRONÁJMY PROSTOR

Společnost REC Group nabízí možnost pronájmu svých netradičních prostor ke:

 • školením
 • seminářům
 • firemním akcím
 • a soukromým akcím

Pořadatelům společenských, vzdělávacích a kulturních akcí je k dispozici moderní multifunkční objekt, který splní ty nejvyšší nároky jakéhokoliv typu akce.

 • pronajem reklamnich ploch2

PRONÁJEM REKLAMNÍCH PLOCH


Reklama je nezbytnou součástí obchodování. Nechte vyniknout svoji firmu na našich reklamních plochách, které jsou dobře viditelné i v noci (veřejné osvětlení) a jsou v blízkosti velmi frekventovaných silnic a křižovatek (vysoká frekvence vozidel, rychlost projíždějících vozidel do 50 km/h + zastavení na červenou). Zajistíme Vám návrh a výrobu banneru.

Reklamní plochy si můžete pronajmout na určených místech ve Starém Městě nebo na vláčku STEELINKA.

 • exkurze steelinka

EXKURZE


Zažijte netradiční exkurzi v areálech společností skupiny REC Group.

Pro MŠ, ZŠ, SŠ i veřejnost pořádáme exkurze přímo do provozu Recyklačního Ekologického Centra. 

 

Exkurze zahrnuje:

 • Projekci snímku o společnosti REC Group a jejích dceřiných společnostech v kině Kongresového centra. (pozn. Pro Mateřské školy je připraveno video s ekologickou tématikou a interaktivní zapojení.) 
 • Komentovanou prohlídku prostor Kongresového centra (bývalého skladu cukru). Průřez od historie Kongresového centra až po současné recyklování odpadů ve skupině REC Group.
 • Komentovanou projížďku vláčkem STEELINKA, který Vás bezpečně proveze společnostmi REC GroupKOVOSTEEL Recycling a STEELMET
 • Volný vstup do KOVOZOO, na Maják Šrotíkloď Naděje a další atrakce v areálu REC Group.

EKOLOGICKÉ PORADENSTVÍ


Poradíme Vám při řešení problémů s vyprodukovanými odpady. Může se na nás obrátit každý, kdo potřebuje v rámci své činnosti poradit v oblasti životního prostředí a s tím spojených legislativních požadavků.

Nabízíme konzultační činnost při řešení problematiky odpadového hospodářství a  nastavení podmínek a prostředků pro bezpečné nakládání s odpady, zajistíme vypracování nebo doplnění dokumentace, poradíme jak správně naložit s jednotlivými druhy odpadů.
 

 • recgroup papir

Zprostředkujeme, nebo zajistíme odborné studie a dokumentace:


 • odborné posudky
 • odběr vzorků
 • analýza odpadů v akreditované laboratoři
 • zkoušku nepropustnosti jímek
 • čištění kanalizací, potrubních systémů a dešťových svodů
 • mytí předmětů a technologických celků tlakovou vodou
 • měření kvality ovzduší
 • rozbory vod, odpadních vod a odpadů
 • čištění a revizi tukových lapolů a odlučovačů ropných látek
   

Najdete nás

Brněnská 1372, 686 03 Stare Mesto, Czech Republic

Kontakt:


REC Group s.r.o.

Brněnská 1372

686 03 Staré Město


IČ: 25548034

DIČ: CZ25548034


Tel.: +420 572 419 771

Mob.: +420 601 382 320

E-mail: info@recgroup.cz

Jméno*
Email*
Dotaz*