KATALOG FIREM
INFORMAČNÍ PROFILY - PORTÁL PRÁCE A PODNIKÁNÍLUMINA z.s.  

Domovy pro seniory

Posláním domovů pro seniory Lumina z.s. je poskytovat důstojnost a úctu stáří. Zajišťujeme našim klientům kvalitní život v seniorském věku, s respektem k moudrosti a zkušenosti zralého období.

Nabízíme péči nepřetržitého provozu s komplexem služeb, nezbytných pro klienty vyššího věku. Veškerá péče je poskytována kvalifikovaným personálem s důrazem na individualitu každého jedince.

 • lumia babca

Cílem služeb pochytovaných společností Lumina z.s. je zachování a rozvoj sociálních a společenských návyků:

 • podporujeme uživatele v samostatnosti
 • motivujeme k aktivnímu životu
 • podporujeme vytváření dobrých mezilidských vztahů
 • podporujeme kontakty s rodinou, přáteli a dalšími blízkými osobami
 • podporujeme kontakty s přirozeným prostředím
 • zajišťujeme bezpečné prostředí nastavením srozumitelných pravidel života a soužití s ostatními
 • lumia stari

Zásady a principy poskytované sociální službou

 • respektování práv a svobod
 • respektování volby uživatele a zajištění důstojného života uživatele
 • respektování potřeb uživatele
 • odbornost sociální služby

Sociální službu zajišťuje pouze odborně kvalifikovaný personál se závazkem nejen k profesním a vnitřním předpisům, jako je dodržování etického kodexu zaměstnance, vnitřních směrnic, ale i se závazkem vnitřních morálních norem a respektem k poslání organizace.


Zajistěte svým blízkým důstojný podzim života v prostředí, které svou energií, činorodostí, ale také láskou a pohodou zdaleka podzim nepřipomíná.

 • lumia kontakt

Kontaktní informace:

LUMINA z.s.

Křtiny 20
CZ 679 05
IČO: 69707294


Mgr. Hana Německá

ředitelka
Tel. +420 603 437 854
nemecka(a)lumina.cz

Domov Norbertinum

Nopova 88, 615 00 Brno-Židenice, Czech Republic

Domov Norbertinum

Domov seniorů
Nopova 86/88
Brno – Židenice
CZ 615 00


Bc. Helena Polenková

manažerka
Tel. +420 725 524 746
Tel. +420 548 210 114
polenkova(a)lumina.cz
 

Domov Santini

Křtiny 20, 679 05 Křtiny, Czech Republic

Domov Santini

Domov seniorů se zvláštním režimem
Křtiny 20
CZ 679 05


Mgr. Helena Kučová

manažerka
Tel. +420 731 736 321
kucova(a)lumina.cz
 

Jméno*
Email*
Dotaz*