KATALOG FIREM
INFORMAČNÍ PROFILY - PORTÁL PRÁCE A PODNIKÁNÍKomterm.cz – energetické poradenství a služby

Energetická skupina KOMTERM se zabývá výrobou a prodejem nejen tepelné energie, provozuje energetická zařízení a poskytuje komplexní služby v oblasti měření a regulace i technologického zabezpečení budov. Svým zákazníkům přináší optimalizaci energetických potřeb, nabízí energetické poradenství a finanční služby v tomto oboru.

Důraz klademe především na hospodaření s energiemi, je pro nás výzvou být spolehlivým partnerem svým zákazníkům, přinášet jim úsporná řešení a uspokojovat veškeré jejich potřeby.

Vlivem rozvoje společnosti v regionech po celé České republice a vstupem na trh ve Slovenské republice, došlo k její reorganizaci na divizní způsob řízení a postupně ke vzniku Závodu v Čechách, na Moravě a na Slovensku.

Produtky a služby

Energetický management

Hlavním cílem je poskytování vedoucím pracovníkům údaje o energetické náročnosti výrobků v požadované formě pro manažerské rozhodování.

Energetický kontrakt

Specifický rys energetického kontraktu je investice skupiny Komterm do modernizace pronajatého majetku, která je následně splácena v ceně dodávané energie.

Prodej energií

Shromažďování činností souvisejících s nákupem, výrobou, distribucí a prodejem energie konečným zákazníkům.

Provoz energetických zařízení

Široká škála produktů zahrnujících činnosti spojené s provozem a servisem energetických zařízení, technologického zařízení budov a provádění měření a regulace.

  • komterm 4

Nonstop dispečink

  • Monitoruje a řídí tepelné zdroje, koordinuje mobilní servisní techniky, zabezpečuje odstranění poruch a havárií, to vše se zajištěním nejvyššího komfortu zákazníka.

Zákaznické centrum

  • Zajišťuje služby v oblasti smluvní agendy, komunikaci se zákazníky, poradenskou činnost, to vše s cílem přiblížit se odběratelům.
  • komterm 1

Závod Čechy

Vznikl v roce 2005 a působí na celém území Česka, kde zajišťuje komplexní energetické služby včetně dodávek zejména tepelné energie pro široké spektrum zákazníků.

Mezi jeho hlavní cíle patří snižování stálých nákladů na výrobu tepla a elektřiny a zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti dodávek.

  • komterm 5

Závod Morava

Vznikl v roce 2008, kdy byla do skupiny KOMTERM začleněna společnost Energetika TATRA, a.s. a působí na celém území Moravy, zajišťuje dodávku energií zejména pro aglomeraci Kopřivnice.

Mezi jeho hlavní cíle patří snižování vlastní spotřeby energií a zvyšování podílu kombinované výroby tepla a elektřiny (KVET)

  • komterm 6

Závod Slovensko

Vznikl v roce 2000 a působí na celém území Slovenska, zajišťuje dodávku energií odběratelům v domácnostech i v průmyslových zónách, zejména v areálu bývalého podniku Tesla Orava.

Jeho posláním je naplnění zákaznicky orientované filozofie společnosti, tj. snaha o dlouhodobou spolupráci, kde je preferován vztah založený na společném splnění stanovených cílů.

Bělehradská 55/15, 140 00 Prague 4-Nusle, Czech Republic

Kontaktujte nás

Vaše jméno a příjmení*
Váš e-mail*
Váš telefon
Text*
Opište kód