KATALOG FIREM
INFORMAČNÍ PROFILY - PORTÁL PRÁCE A PODNIKÁNÍ


jana fojtaskova slide

Ing. Hana Fojtášková
Profesionální služby účetní a mzdové kanceláře

Jmenuji se Ing. Hana Fojtášková a zabývám se komplexními službami účetní kanceláře, ve výčtu služeb naší kanceláře najdete rozsah nabídky od primárního zpracování účetních dokladů, přes zpracovávání daňových přiznání, až po účetní poradenství a konzultace nebo řešení rozsáhlejších či specifických účetních problémů.


 

Dále zajišťujeme vedení osobní evidence zaměstnanců a agendy mzdového účetnictví podnikatelských subjektů dle zákoníku práce a dle specifických požadavků klienta. Spravujeme osobní evidenci zaměstnanců, zajistíme výběrová řízení na nové pracovníky, školení bezpečnosti práce a požární ochrany apod.

 

Výhodné řešení nabízené služby Účetní supervize, poskytne Vaší firmě nejen externí nezávislý pohled zkušené hlavní účetní, ale zároveň poskytuje možnost levnějšího provozu se zárukami odborných znalostí neustále se měnících legislativních změn.

 • ucetnictvi 1

NABÍZENÉ ÚČETNÍ SLUŽBY:


 • zpracování primárních účetních dokladů

 • kontrola účetních dokladů

 • komplexní vedení mzdové agendy

 • příprava a zpracování přiznání k DPH (u plátců DPH)

 • vyhotovení účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha)

 • evidence dlouhodobého a leasovaného majetku

 • měsíční výkaznictví dle požadavků klienta

 • tvorba interních směrnic

 • spolupráce při sestavování účetní závěrky

 • vzdálené vedení účetnictví

 • rekonstrukce účetnictví

 • archivace účetnictví

 • pomoc při zavádění ekonomického systému (Pohoda, Helios Red, Money S3)

 • zpracování ostatních daňových přiznání dle potřeb klienta

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY:


 • sledování manažerského účetnictví (dle činností, středisek, zakázek)

 • spolupráce při sestavení metodiky inventarizaci majetku

 • vyhotovení přehledu Cash-Flow

 • zpracování analýz

 • zpracování statistických hlášení a výkazů pro ČSÚ

 • zpracování knihy jízd s návazností na doklady

 • účetní poradenství a konzultace (telefonické, mailové i osobní konzultace)

 • řešení rozsáhlejších či specifických účetních problémů a zadání

 • spolupráce v oblasti správy a inkasa pohledávek

 

 • ucetnictvi 3

MZDY A MZDOVÁ AGENDA


 • zákonem požadované sestavy dle období a dalších specifických sestav

 • široká škála potřebných výstupů včetně převodních příkazů, různých potvrzení a statistických hlášení

 • sestavíme vám návrhy smluv pro nové i stávající zaměstnance, připravíme přihlášky a změnové listy na zdravotní a sociální pojištění

 • členění mezd podle nákladových středisek i podle zakázek s obecným výstupem pro finanční účetnictví

 • zastupujeme klienty při kontrolách na správě sociálního zabezpečení i u zdravotních pojišťoven, výsledky dokládáme „Protokoly o kontrole se stanoviskem pojišťovny i zpracovatele“.

 

Námi používaný ekonomický software splňuje náročná legislativní kritéria na zpracování mezd a personální problematiky a plně vyhovuje výrobní i nevýrobní organizaci. Neustále aktualizované verze programu zajišťují legislativní i formální správnost všech výpočtů a zaručují stoprocentní jistotu a spolehlivost.

ÚČETNÍ SUPERVIZE


Služba účetní supervize zahrnuje služby zkušené externí hlavní účetní, která prostřednictvím integrovaného ekonomického informačního systému dohlíží na provoz ekonomického oddělení.

 

Výhody:

 • přestože se jedná o externí službu, je levnější než provoz vlastní účtárny ( náklady na externí hlavní účetní jsou zhruba poloviční oproti hlavní účetní zaměstnané na plný úvazek)

 • informace pro řízení podniku jsou managementu poskytovány v reálném čase

 • jakákoliv případná chyba či škoda způsobená účetním je hrazena z pojistky agentury

 • veškerá účetní a daňová agenda je zpracovávána agenturou

 • zákazník má k dispozici nejen firemního poradce,ale i profesionální poradenský servis

 • doklady společnosti neopouštějí sídlo zákazníka jako v případě externího účetnictví

Najdete nás:

Luční čtvrť 1867, 686 03 Stare Mesto, Czech Republic

Kontakt:


Ing. Hana Fojtášková

Luční 1867

Staré Město 686 03

 

DIČ: 6357250449

IČO: 64517683

 

mob: 724 155 241

tel: 572 538 320

e-mail:

E-mail:*
Jméno:*
Dotaz:*