KATALOG FIREM
INFORMAČNÍ PROFILY - PORTÁL PRÁCE A PODNIKÁNÍGEOTRADING ČR & SK s. r. o.
Báňské projekty

 • 5geo.jpg

Společnost GEOTRADING ČR & SK s. r. o. se zabývá studiemi, zpracováním projektů a evidencí nakládání s odpady, realizujeme Báňské projekty, zpracováváme těžební studie, dokumentace, návrhy.


 

Naše služby zahrnují posuzování vlivu staveb, technologií, koncepcí a programů na životní prostředí, v oblasti geologických služeb vypracováváme posudky, žádosti a další dokumenty v součinnosti s platnou legislativou a mnoho dalšího.

 

Máte-li jakékoliv dotazy, obraťte se na nás, rádi se Vám budeme věnovat

 • 1geo.jpg

Nakládání s odpady


1. Zpracování provozních řádů pro nakládání s odpady

 • mobilní zařízení pro sběr a výkup odpadů

 • recyklace odpadů

 • sběrné dvory

 • terénní úpravy

 

2. Vedení soukromé evidence odpadů

3. Roční hlášení (o odpadech)

4. Zastupování vůči orgánům státní správy

5. Zpracování do dokumentace podle stavebního zákona

6. Projekty k územnímu rozhodnutí o využití území, umístění stavby včetně zajištění územního rozhodnutí.

7. Zpracování projektů pro vybudování vrtané i kopané studny včetně vyřízení povolení k provedení studny.

 

OPRÁVNĚNÍ

 • projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu ustanovení zákona čís. 61/1988 Sb., Vyhlášky ČBÚ čís. 15/1995 Sb. a zákona čís.500/2004 Sb.

 

 • 3geo.jpg

Báňské projekty


 • těžební studie, návrhy variantních řešení otvírky a dobývání

 • dokumentace pro získání předchozího souhlasu ke stanovení DP

 • dokumentace pro stanovení, změny a zrušení DP

 • dokumentace pro získání územního rozhodnutí

 • projekty pro povolení HČ a ČPHZ (POPD a PVL)

 • výkon funkce projektanta závodního lomu, závodního bezpečnostního technika a závodního (ČR i SR)

 • výkon funkce hlavního důlního měřiče a závodního lomu, bezpečnostního technika, závodního

 • projekty technologických zařízení pro těžbu a úpravu nerostných surovin

 • souhrnné plány sanace a rekultivace a plány sanace a rekultivace

 • 4geo.jpg

Životní prostředí


 • posuzování vlivu staveb, činností technologií, rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí (EIA, SEA)

 • hlukové studie, měření hluku

 • rozptylové studie

 • hodnocení zdravotních rizik

 • hodnocení krajinného rázu

 • biologické průzkumy a dendrologické hodnocení

 • dokumentace pro získání vynětí ze ZPF a PUPFL, včetně výpočtu odvodů za vynětí

 • projekty sanace a rekultivace

 • plány odpadového hospodaření

 • vypracování hydrogeologických posudků

 • 2geo.jpg

Geologické služby


 • dokumentace pro odpisy zásob výhradních ložisek

 • zpracování nových posudků využitelnosti zásob nerostných surovin → přehodnocení zásob

 • vypracování žádosti o stanovení průzkumného území

 

Měřictví

 • tvorba základních důlních map a jejich doplňování

 • vedení a zpracování kompletních důlně měřické dokumentace

 • tvorba účelových důlních map (provozní důlní mapa a základní mapy závodů)

 

Vrty

 • pro tepelná čerpadla - projekt vrtu, vyřízení povolení a dodávka

 • pro vrtané studny - projekt vrtu, vyřízení povolení a dodávka

Najdete nás:

Kamenný Přívoz 85, 252 82 Kamenný Přívoz, Czech Republic

Kontakty:


GEOTRADING ČR & SK s. r. o.

Kamenný Újezdec 85

252 82 Kamenný Přívoz

 

IČ: 02700743

DIČ: CZ02700743

 

telefon: +420 224 282 544

fax: +420 224 282 542

 

mobil: +420 727 854 062 (ČR)

mobil: +421 917 477 845 (SR)

 

e - mail:

e - mail:

web: www.geotradingprojekty.cz

E-mail:*
Jméno:*
Dotaz:*
Opište kód