KATALOG FIREM
INFORMAČNÍ PROFILY - PORTÁL PRÁCE A PODNIKÁNÍDOMOV SENIORŮ MŠENO, příspěvková organizace

  • fotky 1

Domov seniorů Mšeno je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jehož provozovatelem je město Mšeno. Zajišťuje komplexní pobytové sociální služby převážně pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

  • fotky 3

Poslání Domova seniorů Mšeno

Poskytování pobytových, ambulantních a terénních sociálních služeb, a to zejména starým občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují poskytování sociální služby, jež nemůže být zajištěna jiným způsobem, a dále péče zejména o staré občany, kteří ji potřebují z jiných vážných důvodů.

 

Cílem při poskytování služby je vytvoření moderního systému sociálních služeb, umožnit a vést každého klienta k tomu, aby nebyl pouze pasivním objektem péče, ale jejím aktivním subjektem.

  • fotky2
  • linie

Najdete nás:

Boleslavská 451, 277 35 Mšeno, Czech Republic

Kontakt:

Domov seniorů Mšeno

příspěvková organizace

Boleslavská 451

277 35 Mšeno


telefon (ústředna): 315 694 721, 315 694 722, 315 693 896

mincovní přístroj: 315 694 744

fax: 315 693 860

e-mail:

Email:*
Jméno:*
Dotaz:*
Opište kód