KATALOG FIREM
INFORMAČNÍ PROFILY - PORTÁL PRÁCE A PODNIKÁNÍIng. Luděk Sýkora - Poradenství při čerpání EU dotací


Společnost Ing. Luděk Sýkora se dlouhodobě zabývá a specializuje na poradenství a při čerpání EU dotací, nabízím možnosti dotačního poradenství, tvorbu projektů a tvorbu manažerských kalkulací.

Nabízené služby:

Dotace a granty

 • bezplatný dotační audit - po vzájemné prvotní konzultaci a zjištění potřeb klienta provedeme analýzu a zjištění vhodných dotačních titulů či jiných forem podpory podnikání klienta.
 • zpracování všech stupňů žádostí o poskytnutí dotace v předepsaném elektronickém systému, včetně všech povinných příloh dle vybraného programu, především Studie proveditelnosti/Podnikatelského záměru, ekonomických propočtů projektu, spolupráce při sestavení závazných a monitorovacích ukazatelů projektu.
 • dotační management - administrace schváleného projektu - monitorovací zprávy v době udržitelnosti, žádost o platbu, změnová řízení projektu, zpracování zpráv z realizace projektu, bezplatné konzultace v rámci realizace projektu (zajištění povinné publicity projektu, způsobilosti výdajů projektu).
 • informační servis o všech podstatných novinkách v oblasti dotací a grantů ČR

Odečitatelné položky z daňového základu na projekty výzkumu a vývoje

 • vypracování Projektu, nutného k realizaci využití této odečitatelné položky
 • vypracování interních směrnic k vymezení nákladů projektu
 • spolupráce při kvantifikaci nákladů projektu za příslušné období realizace projektu
 • dotace eu

Tvorba manažerských kalkulací

 • tvorba managerských kalkulací výrobní společnosti
 • stanovení úplných vlastních nákladů (ÚVN) výroby v kontextu s objemem výroby
 • členění nákladů společnosti na fixní a variabilní, přímé a nepřímé, s jejich propočtem do ÚVN konkrétního výrobku
 • tvorba v excel tabulkách - možnost interaktivního vstupu s možností editace jakékoliv položky s okamžitou změnou ÚVN konkrétního výrobku (veškeré propočty ve vzorcích)
 • spolupráce při nastavení kontrolních mechanismů při sledování nákladů, především ve výrobě (přímé vstupy), plnění plánových kalkulací a normativů spotřeby
 • spolupráce při nastavení SW výstupů controllingu ke správnému nastavení prodejní ceny konkrétního výrobku

Kontakt:

Kudlovice 179, 687 03 Kudlovice, Czech Republic

Kontakty:

Ing. Luděk Sýkora

Kudlovice 179

687 03 Kudlovice


Telefon: +420 724 517 964

E-mail: