KATALOG FIREM
INFORMAČNÍ PROFILY - PORTÁL PRÁCE A PODNIKÁNÍDiplomatická akademie s.r.o.

  • lev

Pražská Diplomatická akademie navazuje na odkaz obdobných institucí ve Vídni, v Berlíně a v Paříži. Posláním Diplomatické akademie není pouze výchova diplomatů v nejužším slova smyslu, nýbrž, věrna širokému pojetí diplomacie, zasazuje se o profesionalizaci a povznesení správy vůbec: ať již státní či soukromé. Znalost diplomatického řemesla je dnes žádána na všech úrovních: v mezinárodních stycích úřadů, při zastupování úřadu v rámci státu, jakož i při jednání vedených nevládními organizacemi a soukromými podniky.

Posláním Diplomatické akademie je výchova jedinců schopných zastupovat sebevědomě svou instituci za každé okolnosti poskytnuté soudobou, širokou diplomacií. Studium na Diplomatické akademii je určeno především zaměstnancům státu, krajů, obcí, profesních komor, nevládních organizací, stejně jako obchodních společností.

  • prednasejici

STUDIUM

Diplomatická akademie je ústavem rozšiřujícím a prohlubujícím již nabyté školní a profesní vzdělání. Základním přínosem je úzký kontakt s nejpovolanějšími učiteli s dlouhodobou praxí na nejvyšších politických, úředních, diplomatických a akademických funkcích. Mimoto jsou studenti školeni profesionály zběhlými v každodenní rutině protokolu, úředního styku a mediální komunikace.

 

Interaktivnost výuky je podtržena praktickými tréninky, strategickými hrami, simulovanými vyjednáváními, simulovanými mediálními výstupy a protokolárními událostmi.

  • etiketa

Hlavní program

Celosemestrální komplexní studijní program Diplomatické akademie zahrnující všechny zásadní oblasti současné diplomacie.


Bezpečnostní studia

Kurz zaměřený na bezpečnostní aspekty 21. století v kontextu domácího a mezinárodního vývoje.

Mediace a vyjednávání

Intenzivní program Diplomatické akademie zaměřený na schopnost vést vyjednávání a mediaci.

Kurz rétoriky

Intenzivní kurz je určen všem, kdo veřejně vystupují, zaměřený na získání posluchačů a zvládnutí nepřízně v auditoriu.

Protokol a etiketa

Intenzivní program Diplomatické akademie se zaměřuje na diplomatický protokol a společenskou etiketu.

Training Course for Foreigners

The Diplomatic Academy of Prague would like to offer a special training program for your new people arriving in the Czech Republic.

  • noviny

 

Komunikace s médii

Intenzivní program Diplomatické akademie zaměřený na výuku komunikace s médii.

 

Leadership

Intenzivní program Diplomatické akademie zaměřený na efektivní leadership.

Najdete nás:

Charles Square 317/5, 12801 Prague 2, Czech Republic

Kontakt:

Diplomatická akademie s.r.o.

Karlovo náměstí 317/5, 128 01 Praha 2


e-mail: info@diplomaticka-akademie.cz

www.diplomaticka-akademie.cz

telefon (sekretariát): +420 226205139


Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178427.


IČ: 24831697 DIČ: CZ 24831697

bankovní spojení: 2200126686/2010

Jméno:*
Email:*
Dotaz:*