KATALOG FIREM
INFORMAČNÍ PROFILY - PORTÁL PRÁCE A PODNIKÁNÍApostav.cz - služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce

Cílem naší společnosti je poskytování služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce. Požární ochrana zahrnuje širokou škálu možností služeb, ať už ve fázi projektu schvalování, tak i samotné realizace, jako např. instalace EPS, požárního vodovodu či hasicích přístrojů a v neposlední řadě i následných kontrol a revizí. Naší prioritou je provádění preventivních opatření na úseku PO a BOZP. Od počátku působení firmy jsme naše portfolio služeb několikrát rozšířili a i do budoucna se snažíme o zavádění nových nabídek. 

Historie požární ochrany

 První hasicí přístroj zřejmě sestrojil kovorytec Zacharyáš Greyl v roce 1751. Byl jím dřevěný sud naplněný sírou. Uprostřed sudu byla uložena nádoba se střelným prachem a doutnákem. Jakmile se prach vznítil, nastal výbuch a sirné plyny zajistily hasební účinek. Od roku 1791 se pro hašení začala užívat směs síranu železa, kamence, krevele a hlíny. Od roku 1846 se začaly vyrábět hasicí krabičky plněné směsí ledku, síry a uhlí.

 Koncem 19. století se nejrozšířenějším hasicím prostředkem staly hasicí granáty. Vymyšleny byly v Americe, vyráběly se však i v Evropě, zejména v Německu. Byly to skleněné nádoby o obsahu 0,5 až 1,5 litru převážně roztoku kuchyňské soli, čpavku, chloridu vápenatého. Po dopadu granátu na hořící předmět se skleněný obal rozbil, voda se z roztoku rychle odpařila a chemická látka pokryla hořící předmět tenkým povlakem, který bránil přístupu vzduchu.

Na začátku 20. století vyráběla hasicí granáty i česká firma Labbe. Ve skleněném granátu byl roztok kuchyňské soli a amoniaku. Uvnitř nádoby byla skleněná baňka s kyselinou solnou. Po vhození granátu do ohně se obě nádoby rozbily, následně došlo ke spojení obou tekutin a uvolňování plynů potřebných k hašení.

Jaké služby Vám můžeme nabídnout?

 • Zajištění osoby odborně způsobilé v požární ochraně (technik požární ochrany)
 • Zajištění bezpečnostního technika (osoba způsobilá v prevenci rizik)
 • Zajištění koordinátora BOZP na stavbách
 • Zpracování kompletní dokumentace BOZP a PO a plánu BOZP na stavbě
 • Stavební prvky systému PROMAT k zajištění požární odolnosti stavebních konstrukcí
 • Protipožární nátěry a nástřiky kovových a dřevěných konstrukcí, ochrana dřevěných konstrukcí proti dřevokaznému hmyzu
 • Prodej, kontroly a opravy hasicích přístrojů, schválených na území České republiky
 • Prodej materiálu pro zajištění pož. represe, prevence a bezpečnosti práce, osobních ochranných pracovních prostředků
 • Montáž, revize a opravy požárních vodovodů a hydrantů
 • Kontroly, revize a montáž EPS
 • Prodej technických plynů

Produkty

 • Hasící přístroje
 • Plynové láhve
 • Výstražné tabulky
 • Ochranné pomůcky
 • Hydranty

Kontakt


Plzeňská 159/1

353 01  Mariánské Lázně

Mob.: 724 949 560

Tel., Fax: 354 621 877

Jednatel společnosti

Miroslav Harant

Mob.: 606 508 707

e-mail: apostav@seznam.cz

Kde nás najdete?

Plzeňská 159/1, 353 01 Mariánské Lázně-Úšovice, Czech Republic

Kontaktujte nás

Vaše jméno a příjmení*
Váš e-mail*
Váš telefon
Text*
Opište kód