„Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, jaký jsi.”
INFORMAČNÍ PROFILY - PORTÁL PRÁCE A PODNIKÁNÍ


Zkušenost versus prosté vzdělání v neziskových organizacích

Zdá se vám ten nadpis věcně nesprávný? Jak může být zkušenost proti vzdělání či naopak? Čtěte ale pozorně, napsal jsem „Zkušenost versus prosté vzdělání v neziskových organizacích“.

Neziskovými organizacemi myslím všechny ty, které získávají finanční prostředky na svůj provoz ze státního rozpočtu, grantů, dotací a tudíž ve svých činnostech především musí naplňovat očekávání donátorů, těch, kteří je platí.

V širším smyslu je neziskovou organizací stejně tak ministerstvo jako ta klasická neziskovka, kterou si při vyřčení toho slova představíme, třeba ta, která dostává od MPSV dotace na odborné poradenství pro osoby vyloučené dlouhodobou nezaměstnaností, nebo od EU na pozitivní diskriminaci menšin.

Na konci devadesátých let OECD vydala zprávu, která říká, že v České republice je málo vysokoškolsky vzdělaných lidí, a to je příčinou zvyšující se nezaměstnanosti a do budoucna tento stav hrozí zaostáváním ČR v hospodářském růstu a příklonu k ekonomice montážních hal. Politická reprezentace vzala zprávu za svou a dala politickou objednávku – počet vysokoškoláků se musí z výšit stůj co stůj, ať mají země OECD radost a ať se ČR stane světovou vzdělanostní velmocí!

Vzhledem k tomu, že se doporučení OECD jali naplňovat politici a ne lidé odborně vzdělaní a zkušení, stalo se to, že začali růst jako houby po dešti desítky různých fakult zaměřených především na velkovýrobu vysokoškolských titulů, desítky fakult zaměřujících se na velkovýrobu studentů, jejichž vzdělání je i přes bakalářské a magisterské tituly „prosté“.

„Prostým“ vzděláním si představuji to, že jak vím ze své osobní zkušenosti, mnoho těchto univerzitně vzdělaných lidí sice vlastní titul, ale jejich vzdělání jako takové a všeobecný přehled je na úrovni absolventa SOU před dvaceti lety, který za měsíc přečetl a pochopil alespoň jednu knihu a nepřečetl si její recenzi v novinách, dnes na internetu.

Korunu tomu všemu nasadili politici přijetím zákonů, které přikazují neziskovým organizacím na určitých pracovních pozicích zaměstnávat pouze osoby, které vlastní vysokoškolské tituly bez ohledu na to, co tito lidé umí a jaký je jejich osobnostní profil. Záměr to byl jistě dobrý, především v neziskovkách, které se zabývají poskytováním služeb občanům, to mohlo přinést prospěch právě pro ty, kteří poskytované služby chtějí a musí využívat.

Bohužel se tak ale nestalo vždy, vzhledem k tomu, že o různé tituly je dnes možné zakopnout na každém rohu, na tyto zákonně definované pracovní pozice se začali dostávat lidé, pro které byl jejich vystudovaný obor jen a pouze investicí ve smyslu očekávaného vyššího platu a pocitu příslušnosti k intelektuální elitě národa. 

Cožpak o to, pokud se jedná o pracovní pozice takové, kde nezáleží na tom, co člověk umí a zná, ale jak zvládá požadavky svého zaměstnavatele na zpracovávání výkazů, tabulek, zpráv, statistik, je to celkem lhostejné. 

Jsou tu ale pracovní pozice, kam se v průběhu let začali díky zákonným požadavkům na kvalifikační předpoklady a špatné situaci na trhu práce hrnout lidé, kteří by v minulých dobách o podobná zaměstnání neprojevili zájem. Ještě horší je to, že tyto pracovní pozice začali nedobrovolně opouštět lidé s dlouholetou praxí a osobním vztahem k oboru, v kterém pracovali. Myslím zde na ty klasické neziskovky, které poskytují především sociální služby, jejichž zaměstnanci se zabývají aplikovanou sociální prací.

  • istock 000018450709xsmall

Tyto organizace začaly vznikat na začátku devadesátých let na základě společenské poptávky a měnícím se socio-eokonomickým podmínkám společnosti, jejich zaměstnanci měli velmi nízké platy, svou práci vykonávali především proto, že je to bavilo a cítili potřebu pro své bližní něco dobrého udělat. Samozřejmě, v počátcích se takové „pomáhání“ lepilo na koleně a dělala se spousta chyb, ale v průběhu let se tito nadšení laici stávali díky celoživotnímu vzdělávání a sbírání zkušeností opravdovými profesionály.

Někteří z nich se později nechali přemluvit svými kolegy a nadřízenými, někteří se zalekli dikce zákona, někteří si řekli, že by to mohlo být zajímavé a přihlásili se na rozličné humanitní fakulty. Tito jsou z obliga, získali potřebné vzdělání a mohli ve své práci pokračovat. Je tu ale i skupina těch, kteří pro výkon svého dlouhé roky vykonávaného zaměstnání vysokoškolský titul nebo VOŠ vzdělání potřebovali, ale z různých důvodů na studium rezignovali a nespadali do výjimek, které díky věku a praxi zákon umožňuje.

Velmi často se jednalo o zaměstnance, kteří nestudovali z důvodů rodinných, finančních, ale i z důvodů pracovního zaneprázdnění. Tito lidé byli postupem doby nahrazováni ve svých pracovních pozicích čerstvými vysokoškoláky, což se jistě jeví jako správné nejen z hlediska zákonných norem, ale zdá se to být i smysluplné, neboť ve veřejnosti stále panuje přesvědčení, že titul rovná se inteligentní, schopný a úspěšný člověk.

Nechci zpochybňovat vzdělání, to v žádném případě, jen se mi v průběhu posledních deseti let začalo zdát, že díky přílivové vlně tsunami v podobě vzdělaných a vysoce ambiciózních mladých lidí do neziskovek se některé tyto organizace začínají stávat spíše místem pro budování kariéry, než pomáhání potřebným lidem. 

Není se co divit, spousta neziskových organizací je z hlediska platů na úrovni státní správy, hlavními kritérii pro příjem zaměstnance je odpovídající vzdělání a často osobní či rodinný vztah k stávajícímu zaměstnanci té které organizace a to, že novému zaměstnanci je zhusta zcela lhostejné, jestli bude sedět za přepážkou banky, úřadu práce, nebo za psacím stolem sociálního pracovníka je každému celkem jedno.

Vadí mi, že dnes je v mnohých neziskovkách osobní zaujetí pro vykonávanou práci, životní a profesní zkušenost, loajalita k organizaci a jejím klientům považována za věc zcela podružnou a některé neziskovky se stávají tím, čím v dobách svého vzniku nikdy být nechtěli; místem pro budování kariéry a získávání praxe formálně vzdělaných a především zbytněle ambiciózních lidí.

Znovu opakuji; nic proti vzdělání jako takovému, jen se nedokážu smířit se stavem personalistiky, která nehledí na schopnosti lidí, ale na to, co mají napsáno na rozličných diplomech. 

Proč něco takového neplatí i v soukromé sféře? Proč, když se člověk uchází o pracovní pozici v soukromé firmě, její majitelé a jejich personalisté se vždy zajímají i o opravdové schopnosti a osobnostní profil uchazeče o práci, jeho motivaci?

Nejspíš tomu tak bude proto, že soukromý podnik, pokud není založen čistě na čerpání dotací a získávání státních zakázek díky konexím, musí se prokazovat i něčím jiným, než ukázkovým portfoliem svých zaměstnanců a hezky vypadajícími statistikami, totiž opravdovými, tvrdými výsledky.

Možná, že doporučení OECD naše země naplňovat bude, po té formální stránce, jaký ale bude mít pro ekonomiku země a její občany přínos to, když se ulice budou hemžit magistry marketingu managementu, bakaláři cestovního ruchu, sociálními pracovníky či gender specialisty, kteří díky svým titulům budou mít šanci na získání dobře placených pracovních pozic ve státní i nestátní neziskové sféře, ale svou práci budou pojímat jen jako místo, kde dostávají slušný plat. 

Vysokoškolské vzdělání už mnohdy bohužel není tím, co bývalo, nemá ambice po kultivování studentů, nemá zájem vychovávat ze studentů intelektuály, osobnosti, lidi, kteří nejen něco konkrétního ví díky biflovačce, ale kteří dokáží i přemýšlet a orientovat se i mimo svůj obor.

Co si mám myslet o bakalářích humanitních oborů, kteří nikdy nic nečetli od Dickense, Feuchtwangera a Bělohradského znají jen z televize, co si mám myslet o magistrech oborů stejných, kteří neví kdo je Jan Patočka a Karla Čapka si pletou s Hrabalem?

Vím, vzdělanost v přetechnizovaném světě založeném na informačních technologiích je o něčem jiném než o sečtělosti a intelektu, v mobilním telefonu má každý moderní vzdělaný člověk internet a když bude něco potřebovat vědět o Patočkovi, tak si to „vygoogluje“.

Proč ale má mít takový člověk vysokoškolský titul a má být doživotně pasován na „rytíře společnosti“? 

Trochu mi to připomíná dobu před stovkami let, kdy se šlechticem člověk přestal stávat pro své hrdinské a výjimečné skutky, ale protože si své rytířství mohl koupit. Pravda, dnes si lze vzdělání koupit jen někde, ale zas tak nic zvláštního to není a málokdo se nad tím pozastavuje. 

Pomalu ale jistě bohužel začíná docházet k tomu, že naše společnost, namísto toho aby se stávala společností vzdělanostní, společností lidí, kteří něco umí, stává se společností lidí s vysokoškolskými tituly s prostým vzděláním, kteří pouze „vlastní informace“ stejně tak, jako počítač bity; i jemu jsou ale sami o sobě na nic.

Bylo by hezké, kdyby se naše vysoké školství, a nejen to soukromé, opět začalo zaměřovat na výchovu intelektuálů, aby humanitní fakulty vychovávali humanisty v celé šíři toho pojmu a personalisté aby se při přijímacích pohovorech zajímali i o člověka, nejen o jeho diplom. Je to asi naivní přání a idealistické myšlenky, ale jednou se s tím myslím bude muset začít.

David Chytrý

Autor: David Chytrý
Zařazeno v:

Další články v rubrice Pracovní dovednosti, Studenti, Myšlení v práci

Chcete vést úspěšný obchodní tým? Prozradíme vám, co pro to musíte udělat

Řídíte prodejní tým a máte pocit, že nejste tak úspěšní, jak byste si přáli? Někdy tápete, jak s obchodníky jednat? Nevíte, jak své lidi motivovat k vyšším výkonům? Dovednosti potřebné k efektivnímu vedení obchodního týmu se můžete naučit. Odměnou vám budou spokojenější podřízení i zákazníci.   Školení pro vedoucí obchodního týmu…
Zařazeno v:

Chystáte se pokládat keramickou dlažbu? Jaká jsou rizika?

I když jsou na trhu desítky typů podlahových krytin, keramická dlažba stále patří mezi nejoblíbenější. Z hlediska pevnosti a odolnosti se jí jen málokterý druh dokáže vyrovnat. Navíc vypadá velmi elegantně a hodí se do klasických i moderních interiérů. Vybírat lze ze stovek nabízených druhů. Z hlediska pokládky patří keramické dlaždice mezi nejsložitější…
Zařazeno v:

Jaké nářadí by nemělo chybět ve výbavě žádného obkladače?

Keramická dlažba je stále jedním z nejoblíbenějších druhů podlahových krytin do bytů, rodinných domů, restaurací i firemních prostor. Její obliba je vysoká především díky propojení vysoké odolnosti, kvality a elegance. Zároveň je keramická dlažba jednou z nejnáročnějších krytin na pokládku. K dokonalému výsledku je zapotřebí kvalitní nářadí a zkušenosti. Jaké nářadí by měl mít…
Zařazeno v:

Největší úskalí při pokládce dlažby lze vyřešit správným nářadím

Chystáte se na pokládku keramické dlažby? Zajímá vás dlažba svou elegancí, ale také nadstandardní odolností proti poškození, opotřebení a proti vlhkosti? Chcete si položit dlažbu sami? Jestli ano, myslete na to, že pokládka keramické dlažby znamená jistá rizika a nebezpečí, kterým se musíte vyvarovat, aby byla i vaše práce dokonalá. Ovšem…
Zařazeno v:

Vybavení, které ocení pro pokládku dlažby každý obkladač

Keramická dlažba je jedním z nejodolnějších druhů podlahových krytin na trhu. V kombinaci s vysokou elegancí je stále jednou z nejoblíbenějších krytin do domácností i komerčních budov. Každý ale ví, že dlažba je zároveň jednou z nejnáročnějších krytin na pokládku. K dokonalé pokládce je zapotřebí kvalitní nářadí a zkušenosti. Jaké nářadí by měl mít každý obkladač ve…
Zařazeno v:

Jak si usnadnit pokládku dlažby?

Čeká vás pokládka dlažby na velké ploše a chcete si práci usnadnit? Dlažba je z hlediska pokládky jedním z nejsložitějších druhů podlahových krytin. Ani perfektně připravený podklad ještě nemusí znamenat, že dlažba bude v ideální rovině i po nalepení. Právě dodržení roviny tak, aby všechny hrany dlaždic byly v linii bez výstupů je nejsložitější činností.…
Zařazeno v:

Jaké nářadí používají obkladači, aby byla dlažba položena dokonale?

Velké procento podlahových krytin je z hlediska pokládky velmi snadné. Koberce, linolea, ale i plovoucí podlahu zvládnou správně položit i zruční domácí kutilové, pokud je správně rovný podklad. Keramická dlažba ale zdaleka tak snadná na pokládku není. Stejně tak jako například parkety. Dlažba nemusí být správně položená ani v případě, že je rovný…
Zařazeno v:

2 druhy nářadí, které potřebujete, abyste položili keramickou dlažbu jako zkušený obkladač!

Chystáte se pokládat ve vašem domě nebo bytě keramickou dlažbu, ale bojíte se, že výsledek nebude dokonalý? Máte strach, že dlažba nebude položena správně a nesprávná pokládka bude kazit celkový dojem z elegantní podlahy? Keramická dlažba jez hlediska pokládky jedním z nejsložitějších podlahových materiálů. I vlastními silami ovšem můžete dosáhnout dokonalého výsledku. Stačí…
Zařazeno v:

Buďte na svůj studentský pokoj právem pyšní!

Studentský pokoj by měl vytvořit dokonalé zázemí každému, kdo v něm tráví většinu svého času. V dnešní době není naštěstí tak složité, aby se tato místnost pružně přizpůsobila vašim nárokům a představám. Díky širokým možnostem můžete často žasnout, jaké nejrůznější podoby studentských pokojů jsou možné! Základem vybavení studentských pokojů je jednoznačně nábytek.…
Zařazeno v:

Jaká jsou největší nebezpečí při pokládce keramické dlažby svépomocí?

Chystáte se do svého interiéru položit jako novou podlahu keramickou dlažbu? Okouzlila vás keramická dlažba nejen svou elegancí, ale také nadstandardní odolností proti poškození, opotřebení a proti vlhkosti? Nechcete platit za služby profesionálního řemeslníka, jehož cena práce se téměř vyrovná ceně dlaždic? Pokud budete pokládat dlažbu svépomocí, existují jistá rizika a…
Zařazeno v:

Vybavení, které budete potřebovat k pokládce keramické dlažby svépomocí

Líbí se vám keramická dlažba a zejména pak nové druhy, které jsou na trhu nabízeny? Chtěli byste keramickou dlažbou využít jako podlahu ve svém domě, bytě nebo v exteriérových částech rodinných domů? Dlažba je jedním z nejodolnějších druhů podlahové krytina na trhu. Je odolná proti vlhku, proti poškození nárazem i odřením a navíc…
Zařazeno v:

Výhodný mobilní tarif můžete mít i Vy

Služby mobilního operátora jsou dnes jednou z nejdůležitějších věcí, pro náš běžný život. Jen málokdo si dnes ještě dokáže představit život bez mobilních telefonů. Ale právě na to spousta operátorů spoléhá a místo, aby se hromadně ceny za mobilní služby snižovali, jak nám bylo již před lety slíbeno, operátoři mají pocit, že…
Zařazeno v: