„Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, jaký jsi.”
INFORMAČNÍ PROFILY - PORTÁL PRÁCE A PODNIKÁNÍ


Tutanchamon

  • tutanchamon 498add60f1
Nebcheperure Tutanchamon byl faraón ve starověkém Egyptě. Patří do 18. dynastie (viz seznam králů starého Egypta) a byl 12. faraonem této dynastie. Vládl přibližně v rozmezí 1333 – 1323 př. n. l.
Jeho hrobku objevil roku 1922 archeolog Howard Carter. Jeho mumii objevil až roku 1925. Díky tomu se o tomto panovníkovi ví mnohem více než o ostatních faraónech.
Jako dítě Tutanchaton, jak se původně jmenoval, vyrůstal na královském dvoře v Achetatonu. Jako faraon vládl v letech 1333-1323 př. n. l. v době velké slávy 18. dynastie. Svým trůnním jménem se jmenoval Nebcheprure. Na trůn se poprvé posadil teprve jako devítiletý chlapec a vládl deset let, zemřel v devatenácti letech, pravděpodobně na malárii nebo na gangrénu po zlomenině stehenní kosti, po pádu z vozu.
Tutanchamon patří k nejproslulejším faraonům vůbec. Způsobil to objev jeho hrobky, která byla kompletní i s pohřební výbavou. Je to paradox, protože pro egyptology je jedním z nejméně významných panovníků v historii celých egyptských dějin a mnoho se toho o něm stále neví. Je zapříčiněno jeho poměrně krátkou vládou a vymazaním z dějin Egypta jeho pozdějšími následníky (Harembeb a Ramsesové).

Rodina

  • Otec: Achnaton
  • Matka: KV35YL (mumie z hrobu KV35 s neformálním jménem "Younger Lady")
  • Sourozenci: ?
  • Manželka: Anchesenpaaton (Anchesenamon), třetí dcera Achnatona a Nefertiti
  • Děti: dvě nenarozené dcery

Původ Tutanchamona

Egyptologové zatím zcela přesně nevědí, kdo Tutanchamon byl, ale přepokládá se, že nastoupil na trůn jako poslední právoplatný dědic z 18. dynastie. Existuje řada teorií, přičemž nejstarší (už od dob objevení hrobky a novým zkoumáním pozůstatků koster počítačovým tomografem) praví, že jeho otec je faraon Achnaton (Amenhotep IV.) a matka Achnatonova vedlejší manželka Kija (Nefertiti Achnatonovi porodila pouze dcery). V poslední době bylo však dozbory DNA zjištěno, že matkou Tutanchamona je Achnatonova vlastní sestra a vedlejší manželka, což by ukazovalo na nejstarší Satamon, která byla po narození Tutanchamona násilně odstraněna a její mumie byla nalezena společně s mumií její matky královny Teje v přístavku hrobky Amenhotepa II.
Další teorie pravila, že byl synem jednoho z předních dvořanů a šlechticů achetatonského dvora. Pokud byl Achnaton bez mužského dědice (z písemných dokladů a vyobrazení je známo, že měl šest dětí, vesměs dcery), je tato varianta pravděpodobná a sňatek s princeznou Anchesenpaaton, Achnatonovou dcerou, by pak jeho nárok na trůn legitimizoval.
Jiná, v současnosti již zavržená, teorie pravila, že šlo o mladšího bratra Achnatona, tedy syna Amenhotepa III. Z Tutanchatonova věku však jasně vyplývá, že se narodil až několik let po jeho smrti (analýzy jeho mumie stanovují jeho věk na 17 až 19 let).

Osoba Tutanchamona

Význam jména Tutanchaton není úplně jasný. Může znamenat „příjemného života je Aton“, „živoucí obraz Atona“ nebo také „mocný je Atonův život“.
Tutanchaton zřejmě jako Achnatonův druhorozený syn byl v dětství nezávislý a vychováván svou matkou, Achnatonovou sestrou a svojí babičkou královnou Teje. Proto také neuctíval boha svého otce Atona, ale Atuma, který podle pověsti stvořil počátek. Princ se veřejného života nijak neúčastňoval a byl spíše v ústraní. Jeho jméno se zřídka objevuje v některých textech, ale na stélách a v hrobkách nefiguruje.
Tutanchaton se oženil s Achnatonovou třetí dcerou, krásnou princeznou Anchesenpaaton. Anchesenpaaton byla dcera královny Nefertiti a Achnatona. Při svém sňatku byl princ Tutanchaton ještě dítětem a princezna mladá dívka.
Jeho rádce (preceptor) byl vysoký hodnostář Aje II., který velel také egyptskému vojsku. Aje měl tituly „božský otec“ a vrchní velitel jednotek bojových vozů. Generál Haremheb byl muž s nesmírnou mocí, ale zatím byl v ústraní, kdy jeho pravá chvíle teprve měla přijít. Korunovace nového krále se konala v Thébách, kam se později celý královský dvůr odstěhoval, když opustil Achetaton vybudovaný jeho otcem Achnatonem a zřekl se jeho Atonova učení. Zahájil postupnou obnovu země a náboženskou svobodu.
Tutanchamon a Anchesenamon
 
Tutanchaton po převzetí samostatné vlády opustil Atonovo učení, vyhlásil náboženskou svobodu a vrátil se k tradičním egyptským bohům. Se svou manželkou Anchesenpaaton přijali nová jména - Tutanchamon a Anchesenpaamon. Jeho otcem Achnatonem zavržený a zakázaný bůh Amon se tím opět dostává k moci jako za vlády jeho děda Amenhotepa III.
Tutanchamon dal opravit všechny chrámy a ostatní památky, aby se do Egypta vrátilo božstvo, které bylo vyhnáno Atonem. Amonovi, ke kterému měl úctu dal vystavět nepřeberné množství nových soch, které se nalézají v Thébách.
Tutanchamon se nechával zpodobňovat klasicky jako faraon, který poráží své nepřátele. Skutečnost byla ale jiná. Tutanchamon se pravděpodobně žádného vojenského tažení nezúčastnil. Za jeho vlády se mezinárodní situace příliš neměnila. Jeho zástupce generál Haremheb měl od samotného Tutanchamona plnou moc s titulem „Zástupce krále“ a díky tomu mařil všechny nájezdy nepřátel ještě na hranicích říše.
V šestém roce vlády faraon Tutanchamon dosáhl věku patnácti let a začal se podrobně seznamovat s povinnostmi krále a učit se vedení státu. Aje a Haremheb byli schopní rádci a jejich učení Tutanchamona znamenalo mnoho pro jejich pozdější mocenský růst(až k trůnu).
Osud je nevyzpytatelný a Tutanchamon v devatenácti letech nečekaně zemřel. Byla mu postoupena malá nedokončená hrobka v Údolí králů, v sousedctví Tutanchamonem určené malé hrobky otce Achnatona a královny Teje, jeho nástupce Aje II. Dělníci měli sedmdesát dnů na to, aby hrobku připravili. Proto pohřeb faraona Tutanchamona a obřad otvírání úst královské mumie řídil právě Aje II., který si také vzal jeho vdovu princeznu Ancheseneamon. Sám si přivlastnil původní Tutanchamonovu nedokončenou hrobku v západním údolí opic, vedle hrobky jeho děda Amenhotepa III. a vyhlásil, že je jeho přímým duchovním nástupcem, což záhy rovněž provedl jeho nástupce král Haremheb.

Dopis pro chetitského krále

Po náhlé smrti faraona Tutanchamona se začaly dít zvláštní věci. Královská vdova Ancheseneamon napsala dopisy znepřátelenému chettickému králi Šupiluliamaši I., ve kterých mu oznámila smrt svého manžela a krále. Žádala ho o jednoho z jeho synů, kterého by si vzala za manžela a tím by se stal novým králem. Tím chtěla zřejmě říše spojit, a tak zabránit dalším výpadům do země ze severu. Klínopisná verze dopisu se dochovala v tomto znění:
„Můj manžel Tutatnchamon zemřel. Ty máš dospělé syny. Pošli mi jednoho z nich. Provdám se za něho a udělám z něj krále."
Diplomatické sňatky byly zcela běžnou záležitostí, ale dosadit na trůn chetitského prince byl neskutečný plán. Egypt by ho na trůně nikdy nepřijal. Chetitský král Šupiluliumaš na královninu žádost odpověděl otázkami.
„Kde je syn krále? Zemřel snad?"
Po prozkoumání celé věci chettický král Šupiluliumaš I. skutečně svého syna Zananzu poslal, ten ale do Egypta nikdy nedorazil. Na cestě byla výprava přepadena a princ zavražděn, což znamenalo vyhlášení války Chetitskou říší. Za jeho vraždou mohli stát právě nástupci trůnu Aje II. s generálem Haremhebem, kteří zřejmě úmysl královny pojali jako velezradu.
V důsledku těchto událostí po smrti faraona Tutanchamona vzrostlo válečné napětí a Egypt potřeboval nového krále. Tak se Ancheseneamon musela provdat za Ajeho II., který se ihned ujal vlády a zabránil vpádu Chettitů do země. Jedině Anchesenamon totiž měla dědické právo a Tutanchamon zemřel bez potomka, který by zdědil korunu. Aje II. se tedy stal Tutanchamonovým nástupcem a vládl asi 4 roky. Jeho spoluvládcem se stal generál Haremheb, který na hranicích zatlačil Chettity zpět a odvrátil hrozbu vpádu do země.

Objevení hrobky Tutanchamona

Faraon Tutanchamon je nejznámější panovník z celé egyptské historie. Zasloužil se o to Howard Carter, který v roce 1922 objevil jeho hrobku. Jeho mumii našel až o tři roky později.

zdroj: wiki

Autor: Retel
Zařazeno v:

Další články v rubrice Osobnosti

Podnikatel Roku 2012

Rok se sešel s rokem a je tady opět vyhlášení podnikatele roku pro rok 2012. Tato soutěž je v České republice pořádána již od roku 2000 společností Ernst & Young a každý rok jsou vyhlašovány různé kategorie, včetně kategorií regionálních. Podnikatelem roku 2012 se stal František Piškanin, majitel logistické firmy Hopi. František…
Zařazeno v:

Louis Armstrong

Louis Daniel Armstrong (4. srpna 1901?, New Orleans – 6. července 1971, New York) - známý také pod přezdívkami Pops a Satchmo (v překladu něco jako „Velká huba“), byl slavný americký jazzový trumpetista a zpěvák. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších jazzových umělců 20. století. Dětství Narodil se v roce 1900…
Zařazeno v:

Jannis Samaras - podnikatel roku 2011

Kdyby v České republice existovalo něco jako „americký sen“ byla by rodina Jannise Samarase zářným příkladem toho, že pokud je člověk dostatečně houževnatý a jde si za svými cíli, a to i přes počáteční neúspěchy a zdolávání všech těžkostí života, stane se ukázkou splněných tužeb a přání.   Podnikatelský sen vlastně začíná…
Zařazeno v:

Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala (* 7. února 1961, Opava, Československo) je český podnikatel. V 19 letech emigroval do USA. Studoval na University of California v Berkeley. Později studoval na Dartmouth College. Pracoval pro firmu Credit Suisse First Boston v New Yorku, Londýně a nakonec v Praze. Od nuly na seznam nejbohatších lidí světa!…
Zařazeno v:

Carlos Slim Helú

45 miliónů každou hodinu! Je nejbohatším mužem planety, jeho majetek roste každou hodinu o 45 milionů korun! Čemu vděčí za tak fenomenální úspěch? Kam investuje? A k čemu potřebuje Boeing 737? Zní to jako by přicházely nové časy, je tomu doopravdy tak? Na vrcholu pomyslného žebříčku nejbohatších lidí planety nastalo zemětřesení,…
Zařazeno v:

Bernard Arnault

Bernard Arnault (* 5. března 1949, Roubaix, Francie) je francouzský podnikatel. Je nejbohatším Francouzem a nejbohatším Evropanem s celkovým majetkem v hodnotě 41 milliard amerických dolarů a umístil se na čtvrtém místě Forbesova seznamu nejbohatších lidí na světě. Vystudovaný inženýr je předsedou představenství koncernu LVMH, do kterého patří značky jako výrobci…
Zařazeno v:

Isaac Newton

Sir Isaac Newton ( 4. ledna 1643 – 31. března 1727 ) byl anglický fyzik, matematik, astronom, přírodní filosof, alchymista a teolog, jenž bývá často považován za jednu z nejvlivnějších osob v dějinách lidstva. Jeho publikace Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, vydaná v roce 1687, položila základy klasické mechaniky a dnes bývá…
Zařazeno v:

Sergey Brin

Sergey Brin (* 21. srpna 1973) je americký podnikatel, který je spolu s Larry Pagem spoluzakladatelem společnosti Google, která provozuje stejnojmenný fulltextový vyhledávač. Narodil se v Moskvě jako syn matematika a ekonomky. V roce 1979 celá rodina emigrovala do USA. Během studií Ph.D. v oblasti počítačů na Standfordské univerzitě se Brin…
Zařazeno v:

Edita Steinová (1891 - 1942)

Edita Steinová je osobností většině lidí patrně neznámou, ale nesmírně inspirativní svým přístupem k životu a svou zarputilou povahou dopátrat se pravdy. A to vše v letech, kdy život nebyl jednoduchý pro nikoho, natož pro ženu, která nejenže měla ambice, jenž ve většině případů byly ženám odepřeny, ale její životní síla a energie…
Zařazeno v:

Napoleon Bonaparte

Napoleon I. Bonaparte (1769 – 1821) byl francouzský vojevůdce a státník, císař v letech 1804 – 1814 a 1815. Narodil se na Korsice do rodiny nepříliš zámožného příslušníka úřednické šlechty. V devíti letech jej otec odvezl do Francie, kde jako stipendista studoval v místních vojenských školách. Po smrti otce, ve svých…
Zařazeno v:

Lao-c'

Lao-c' (čínsky 老子 = Starý mistr) je jedna z nejvýraznějších postav čínské filosofie, jejíž historická existence je ovšem nejasná. Čínská tradice umísťuje jeho život do 6. století př. n. l., mnoho moderních škol však jeho existenci staví do 4. století př. n. l., případně jej považuje za kompilát postav několika filosofů…
Zařazeno v:

Lawrence Joseph Ellison

Jen málo lidí se může chlubit tím, že v jednu chvíli byli nejbohatšími na celé planetě. Šéf Oraclu Larry Ellison může. V roce 2000 nakrátko získal postavení lídra v žebříčku světových boháčů, ale to mu pak opět uzmul jeho věčný rival Bill Gates se svým Microsoftem. Dnes už je „pouhou“ světovou…
Zařazeno v: