„Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, jaký jsi.”
INFORMAČNÍ PROFILY - PORTÁL PRÁCE A PODNIKÁNÍ


Svět je nebezpečné místo k žití; ne kvůli lidem, kteří jsou zlí, ale kvůli lidem, kteří s tím vůbec nic nedělají.

Albert Einstein

  • istock 000008153202xsmall

Jak však takového zlého člověka poznat? Podle toho, že se nám nelíbí? Tak to bychom se měli mít na pozoru před svojí absolutně nedostatečnou rozlišovací schopností.

Lidské zrůdy, nelidé, zkrátka sociopati a psychopati jsou naopak velmi často těmi, kteří se nám líbí moc. Musí totiž používat maskovací mimikry, abychom je náhodou nerozpoznali a ze společnosti nějak neeliminovali.

Sociopati jsou všude. Jejich koncentrace není veliká, jenom tak jeden z pětadvaceti, avšak v kriminálech a na místech, na kterých mají dostatečně dost příležitostí uplatňovat nad “normálními” lidmi svoji moc, jako je tomu například v politice, armádě a policii, školství a zdravotnictví, úřadech, o managementu již ani nemluvě,  je jich přeci jenom o něco více; tam je jejich hustota tak čtyřikrát až pětkrát větší, než v běžné populaci. V kriminálech se nacházeji ti hloupí, nebo ti, kteří prostě měli smůlu. Oproti tomu na důležitých místech se nacházejí ti vysoce inteligentní a úspěšní. A právě před nimi nás “chraň ruka páně”. To proto, že my, normální lidé, máme vůči autoritě kulturně (a v některých případech i legislativně) zakódovanou poslušnost (bez účasti kritického myšlení).

Pokud se na ruku páně nespoléháme, měli bychom se spolehnout na na něco jiného. Ideálně na svoje kompetence, tedy NE na selský rozum, sociopata rozpoznat.

Psychologové vytvořili řadu kritérií, jak takového sociopata či psychopata poznat. Psycholožka Martha Stout a autorka populární knihy “The Sociopath Next Door” (vřele doporučuji nejen kvůli rozpoznání zlejšků, ale také kvůli vyhnutí se chybám při výchově dětí; abychom z nich opomenutím něčeho důležitého neudělali sociopaty), která se zabývá obětmi sociopatů více než pětadvacet let, tvrdí, že tím zásadním kritériem rozpoznání tohoto individua je skutečnost, že v nás vzbuzuje pocit lítosti a soucitu. A tyhle city použije proti nám nebo se na nich prostě jen pase.

Takový správný sociopat tedy například pomlouvá, zasévá nesvár, dělá ze sebe chudáčka, apeluje na naše vznešené city, trousí “přátelské”, “ochranitelské” a “dobře míněné” jedovaté poznámky, apod. Plejáda je tu až neuvěřitelně široká.


Takže až například uvidíte nějakého politika, jak před soudem krabatí obličej, nechává si selhávat hlas dojetím a dovolává se vašeho soucitu, nebo politika, kteří se ve vás snaží vyvolat pocit viny, že jste to všechno prožrali, pak víte, že jste obdrželi signál, že tady není něco v pořádku.

Normální člověk totiž tohle nijak zvlášť nepotřebuje. Normální člověk ví, že tohle od ostatních normálních lidí má.

Že tedy má, tedy alespoň od lidí, na kterých mu záleží, soucit, lásku, podporu. Sociopat ne. Sociopat nemá žádné lidi, na kterých mu záleží. Pro něj jsou ostatní lidé jenom nástroje pro jeho potřeby. Sociopat také nic takového jako je soucit, láska, lítost nepociťuje. Věřili například tomu, že slovo “milovat” v něm vyvolává stejné neurologické odezvy, jak “třetí odmocnina ze sedmadvaceti”?

Sociopatovi nedělá vůbec žádné problémy používat lidi (a jiné živé tvory jako své nástroje). To proto, že vůbec nemá svědomí, které by ho mohlo, když někomu způsobí bolest či zármutek, hryzat.

Takže až potkáte někoho, kdo se evidentně netrápí tím, že někteří lidé okolo něho, nebo pod ním, se necítí zrovna fajn, nebo který dělá něco, aby se fajn necítili, buďte ostražití. Velmi ostražití.

Až Vám šéf řekne, abyste na mase, kterým hejbají červi, vyměnili ceduli o datumu spotřeby za novější, jak se cítíte? Pokud mizerně, protože víte, že se to zákazníkům nebude líbit, jste normální. Zkuste na to svého šéfa upozornit. Pokud je mu jedno, jak se cítíte, nebo jak se budou cítit klienti, nebo jej to dokonce těší, víte, s kým máte tu smutnou čest. A vězte, že je výrazně pravděpodobné, že to nebude lepší.

Všímejte si také například dopravních policistů. Někteří z nich usilují, abyste se cítili dobře, přestože Vám dávají pokutu. A jiní se naopak snaží, abyste se cítili mizerně. Podobné je to u doktora. V práci. V obchodě. Ve vlaku. Kdekoliv. Jsou tam normální lidé a sociopati.

Pokud nebudeme schopni odlišit normální lidi od sociopatů, nebudeme moci se zlem na světě nic dělat. No, možná až na řeči o tom, jaký je svět zlý a nebezpečný.

Autor: Martin Hájek
Zařazeno v:

Další články v rubrice Ideas

Nejčastější příčinou úmrtí v USA je medicína.

výzkumná studie Smrt z rukou medicíny   Studie Death by Medicine tvrdí, že v roce 2001 zemřelo v Americe 783 936 občanů díky medicíně, 699 697 kvůli nemocem oběhové soustavy a třetí příčku s 553 251 obětmi zabírají novotvary (rakovina).  Samozřejmě, že oficiálně uváděné pořadí je jiné, medicína v něm nefiguruje.…
Zařazeno v:

Neplatit účty je jediný způsob, jak se uchovat v paměti obchodních kruhů.

Oscar Wilde Jak poznáte, že žijete v komerční společnosti? Podle toho, že si Vás nikdo nevšimne, dokud mu nezačnete něco dlužit. Dříve, když jsem trpěl občasnou sociální deprivací, tak jsem toho využíval. Prostě jsem nezaplatil a hned mi někdo zavolal. Dnes, když nám dlužné upomínky posílají SMS roboti, tak to už…
Zařazeno v:

O duševní zdraví dětí pečujeme bídně

Pavel Varvařovský, ombudsman Zpráva ombudsmana jak v České republice pečujeme o psychicky nemocné děti, která byla právě v těchto dnech zveřejněna, uvádí mnoho skutečností, které každého normálního člověka znepokojují. Jedná se například o absenci prevence, nedostatečnou psychiatrickou péči, malé léčebné kapacity a jejich zanedbaný technický stav, atd., atd., atd. Přesto přese…
Zařazeno v:
Tags: zdraví, život

Když se Vám nedaří, pak nejlepší, co můžete udělat, je usmívat se.

Michael LeBoeuf, profesor managementu Všiml jsme si, že někteří lidé se tímto heslem řídí bez použití rozumu: vždycky, když něco zkazí, smějí se tomu jako debilové. Příčinou inteligentního úsměvu není prostý fakt “ono se to nepovedlo”, ale skutečnost, že se nám konečně podařilo najít něco, co ještě neumíme. Začíná to tím,…
Zařazeno v:

Mladí muži v ganzích jsou významně náchylnější k duševním poruchám, než jiní mladí muži

Jeremy Coid, profesor psychiatrie Britští výzkumníci nedávno zjistili, že mladí členové gangů mají v 59% úzkostnou poruchu, v 85% antisociální poruchu osobnosti, a v 25% trpí psychózou, a konečně, že 16% z nich na to bere medikamenty. Laik by řekl, že jsou to magoři. Co je to gang? Vědci se shodují…
Zařazeno v:

Rozhodnutí nad životem a smrtí v ozbrojeném konfliktu může vyžadovat soucit a intuici. Lidé mohou mít tyto vlastnosti, zatímco roboti ne.

Christof Heyns, profesor, zvláštní zpravodaj pro mimosoudní, okamžité nebo svévolné popravy Tohle Heyns řekl v květnu 2013, když se na půdě OSN jednalo o výzkumu a nasazení tzv. LARů, Lethal Autonomus Robotics, samostatných smrtonosných robotů, kterým se tak říká proto, že se samostatně rozhodují, zda použít svých schopností k usmrcení (zřejmě)…
Zařazeno v:
Tags: intuice, lidé, život

Nejlepší odplatou je masivní úspěch.

Frank Sinatra, zpěvák Je to asi takový případ, jako když Jimovi Carrymu říkali, aby nedělal takové obličeje, že mu to zůstane, a teď ho za ty samé obličeje platí. Nebo ten případ, ve kterém zaměstnanec tak nenáviděl svého šéfa, až začal pořádně pracovat, a tak nakonec dosáhl úspěchu. Tato doporučení a…
Zařazeno v:

Cesta k úspěchu je vždycky v rekonstrukci.

Lily Tomin, herečka I latinské přísloví “per aspera ad astra”, nebo naše “přes překážky k úspěchu” jsou ohledně úspěchu zajedno: cesta k němu není snadná. Proto, maje na paměti uvedené přísloví, vždycky zpozorním, když mi někdo řekne, že je něco snadné či jednoduché: “Proč bych to měl, proboha svatého, dělat?” Proč…
Zařazeno v:

Mezi briliantní kreativitou a chováním toho největšího idiota na světě existuje mikroskopicky tenká linie. Takže co na tom sakra záleží, skoč!

Cynthia Heimal, spisovatelka Jsou organizace, které shánějí kreativce. Taky jsem to dělal. A s určitou pýchou prohlašuji, že jsem při těch stovkách výběrů nebyl neúspěšným. Myslím, že hlavně pro to, že jsem se již v raném dětství, které se táhlo těch prvních čtyřicet let, naučil - samozřejmě, že s velkou pomocí…
Zařazeno v:

Nemít v práci zábavu je tragédií, která hraničí se zločinem.

Tom Peters, manažerský guru   Co dnes váš šéf udělal pro to, abyste měli zajímavou a zábavnou práci, a co jste pro to udělali Vy? Nic? Tak to už hraničí se zločinem. Někdo tady totiž trestuhodně mrhá vaším umem. Platí to i v případě, že jste se opravdu bavili méně, než…
Zařazeno v:

Mnoho lidí ztotožňuje vysokou disciplínu s přísnými tresty, avšak přísnost je při trestání tím nejméně důležitým aspektem.

Roy F. Baumeister, psycholog   Stává se občas, že při výchově svých dětí, zaměstnanců, šéfů, nebo politiků, je vhodné uchýlit se i k trestům. Na rozdíl od psychopatů, kteří si pro potrestání úmyslně vytvářejí příležitosti a mají z trestání zvrácenou radost, většina lidí trestá nerada. A když už to dělá, dělá…
Zařazeno v:

Hlasitost nic nedokazuje. I slepice, která snese vejce, často kvoká tak, jakoby snesla asteroid.

Mark Twain Když se tak dívám na přenosy z poslanecké sněmovny, mám sklony věřit tomu, že se dívám na dvě stovky osob, z nichž sto devadesát devět kvoká a jedna spí. Kdyby z toho byla alespoň ta vejce! Abych však nebyl nespravedlivým. I my, nevolení a nevyvolení, hrdě kvokáme “hele, co…
Zařazeno v: