„Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, jaký jsi.”
INFORMAČNÍ PROFILY - PORTÁL PRÁCE A PODNIKÁNÍ


Póza nebo hodnota? Nacionalismus podle Největšího Čecháčka

 Španělský myslitel Ortega Y Gasset kdysi napsal památná slova:

Téměř před třiceti lety jsem, dámy a pánové, prohlásil, že evropské národy velice brzy upadnou do stavu zchátralosti. ... Řekl jsem..., že tato demoralizace, toto zchátrání nastane proto, že idea Národa tak, jak byla dosud chápána, vyčerpala svůj obsah a v podmínkách současného života se nemohla promítat do budoucnosti. A že evropské národy se mohou zachránit pouze tehdy, jestliže překonají tuto starou sklerotickou ideu a vydají se na cestu k nad-národu, k evropské integraci.
 
„Před třiceti lety“ znamená v meziválečném období. Samotný text, z něhož citujeme, pak pochází z 50. let minulého století. Nikdy však nebyl tak aktuální jako dnes.
Na idei národa není nic posvátného. Je to kulturní konstrukt podmíněný historií, jehož kariéra se ocitla na vrcholu v 19. století. 20. století přineslo její krizi a 21. by mohlo být, ale nebude, jejím pohřbem.
Ortegova vize nadnároda je tady: je jí evropanství propagované v rámci Evropské unie. Evropská unie je dnes ovšem v krizi. Příčiny její krize neleží v tom, že by myšlenka evropanství přestávala dávat smysl, ani v porodních bolestech provázejících eurozónu, ale v samotných premisách neoliberalismu a demokracie založené na systému politických stran, které si elity vyložily ve svůj prospěch a zapomněly, že když z nich vyloučí většinu, nevyhnutelně se dostaví problémy. Velice snadno ji lze ale vydávat za krizi a selhání nad-nacionalismu, jak to dělá největší český demagog polistopadové éry, stáleještěprezident Václav Klaus.
 
  • cr statni znak
Evropa má ke Klausovi rozpolcený postoj. Na jedné straně je jí k smíchu. Komik, který krade protokolární pera a spolu se svými poradci popírá kdeco od globálního oteplování až po evoluční teorii. Exot, který stihl podepsat Lisabonskou smlouvu ještě před tím, než v Bruselu zorganizovali jeho sesazení. Na druhé straně se ho bojí. Představuje přesně ten typ rozkladné síly, který s radostí využije každou trhlinu ve zdi, aby ji mohl rozšířit a celou zeď pak zbourat.
Jenže: na Klausových prohlášeních zase něco smrdí. Na české scéně se prezentuje jako obhájce češství, ten, který dbá na to, aby se autenticky česká svébytnost, kultura a mentalita nerozpustily v evropském tyglíku. Je to ale podobné jako s jeho věhlasným výrokem, že kdo útočí na Viktora Koženého, útočí na demokracii, v kterém se ozval nikoli strach o demokracii, ale o to, že někdo vyčmuchá korupční skandály, v kterých se možná angažoval i on sám. Klausovi nejde o národ. Národ je pouze štítem, skrze který může realizovat své negativní postoje, dávat jim vyšší „smysl“ a vytvářet romantickou image národního hrdiny, který mu ta naivnější část veřejnosti stále ještě žere.
Romantická image, protože po celou svou politickou kariéru nedělal Klaus nic jiného, než rozkládal spolu se státem a společností český národ. V 90. letech ho zbavil materiálního zázemí, když se svými nohsledy rozdal zemi cizincům ochotným investovat do úplatků. Devalvací měny zbavil Čechy úspor a spolu s tím, jak jim vnutil status levné pracovní síly, z nich udělal evropské žebráky. Byl to on, kdo v tandemu s Havlem vytvořil parodii na právní stát, v kterém se z vraždy stal prakticky banální čin, za utýrání dítěte se dávaly dvouleté tresty a z Česka, jaká to národní hrdost, se stala země proslulá dětskou prostitucí a dětskou pornografií (je jí mimochodem dodnes).
A vzestup národa? Jestliže na konci 30. let Čechy zotročovali Němci a v šedesátém osmém pro změnu Rusové, pak pod Klausovou taktovkou Češi padají na historické dno sami.
Stačí se podívat na hodnoty, které pěstovali národní obrozenci v 19. století. Kladli důraz na kulturu, na vzdělanost, na český jazyk a jeho základní médium, tisk a literaturu. Klaus se ze svého pozérství usvědčuje sám: vydávání knih považuje za podnikatelskou činnost jako každou jinou, poukaz vydavatelů na jazykové a kulturní hodnoty označil za mýtus, školství ponížil za trpěného žadatele o finanční příspěvky ze státní kasy a vysokoškolské studenty, kteří nechtějí platit za vzdělání, nařkl z parazitismu.
Česká vzdělanost se propadá do podprůměru, na výchovu talentů se zásadně neplýtvá ani korunou, základní vztah, který definuje vše, je vztah mezi poskytovatelem a klientem. Češi vynikají v konzumaci drog a alkoholu, v zneužívání dětí, v korupci a neschopnosti, zákony se píší na objednávku, literatura za posledních dvacet let nevytvořila jediné významné dílo a vědci se považují za intelektuální ekvivalent ukrajinské pracovní síly. V Evropské unii jsou za extrémisty a šašky, v Rusku za blázny, v Číně se s nimi nikdo nebaví a ve Spojených státech je mají za ochotné patolízaly. Zemi kolonizují supermarkety a McDonaldy, zato divadla, prapor národní hrdosti, jsou finančně oklešťována s tím, že v éře tržního hospodářství si na sebe mají vydělat sama. Možná by si i vydělala, kdyby pro ožebračený národ nebyl i lístek do divadla luxusní komoditou.
Klaus je především neoliberál toho nejhrubšího zrna, který se nezastaví před ničím. Ale neoliberalismus a nacionalismus jsou neslučitelné protipóly, protože za a) neoliberalismus je ideologií nadnárodních koncernů a finančních skupin, které využívají národní státy jako pouhý prostředek ke svému obohacení a vlivu, a za b) neoliberalismus každého považuje za jedince, kdežto nacionalismus podřazuje jedince kolektivním hodnotám.
A totéž platí o Klausově pseudointelektuálním žonglování se slovem „národ“. Je to pouze nástroj, který mu má sjednat image a autoritu potřebné k tomu, aby mu prošla likvidace všeho, co může vytvářet národní hrdost, ale bohužel to vyžaduje peníze, po kterých pošilhávají liberálové, peníze, které tu nejsou proto, aby vytvářely národní hodnoty, ale aby cirkulovaly mezi poskytovali služeb a jejich zákazníky.
Autor: Martin Ruščin
Zařazeno v:

Další články v rubrice Práce v ČR, Práce a politika, Realita, Evropská unie

Získejte dotace EU pro vytvoření dětských skupin

Zápasíte s nedostatkem míst ve školce? Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s přispěním Evropské unie opět podpoří vznik a provoz dětských skupin, které lidem po rodičovské dovolené usnadní návrat do pracovního života. Přechod z rodičovské dovolené zpět do zaměstnání není vždy jednoduchou záležitostí. Míst ve školkách není nazbyt, popřípadě jsou od bydliště vzdálené…
Zařazeno v:

Získejte investiční pobídky

Firmy, které uvažují o zřízení či rozšíření své pobočky v České republice by měly zvážit možnosti podpory ze strany českého státu. Velmi vítaným typem jsou investiční pobídky zajišťující slevu na dani a dotace na nová pracovní místa. Naše republika se snaží vytvářet co možná nejlepší podmínky pro příchod nových firem a růst…
Zařazeno v:

Získejte dotace EU pro firmy a státní správu

Evropská unie nabízí řadu dotačních titulů pro rozvoj firem, obcí i celé řady dalších subjektů v našem státě. Vyznat se v jednotlivých dotačních výzvách a jejich podmínkách může být složité, specializované firmy mohou usnadnit hodně práce. Jak dotace EU fungují Přehled dotací EU, které mohou firmy či složky státní správy získat,…
Zařazeno v:

2. díl Dotační revue: Kde zestárnout? Kde získat peníze na projekt?

Na přelomu letošních měsíců ledna a února jsme spustili kampaň na dotace pro senior domy. Nečekali jsme tak velký ohlas, a tak se rozběhli nekonečné konzultace na dotační záměry klientů, které nyní úspěšně připravujeme. Dotační konzultace i nadále pokračují, můžete si dohodnout setkání, napište na email: dotace@granty-dotace.cz. Krátké zastavení nad…
Zařazeno v:

Rok 2017 bude rokem přelomovým

Uplynulý rok je za námi, rozdávali jsme dárky, výhry, různé nabídky, jelikož jsme úspěšně završili první desetiletí na trhu v oblasti dotací. Letošní rok bude jiný a věřím, že pro Vás ještě zajímavější. Vstupujeme dle čínského horoskopu do roku Kohouta. Tento rok bude ve stylu dotačních novinek a přelomových dotačních i…
Zařazeno v:

Dotační minulost a dotační budoucnost aneb Co mne čeká a nemine

Celý rok jsme s Vámi pravidelně glosovali na aktivní děním v oblasti dotací evropské unie a státu. Rozebírali jsme, poskytovali a analyzovali pro Vás, na co na všechno lze dotaci vyčerpat, aby se chod Vaší firmy zefektivnil a stali jste se konkurenceschopnější, či si vybudovali v obci nové hřiště či školku. Rok…
Zařazeno v:

DOTACE, DOTACE A ZASE TY DOTACE

Děláme to, čemu nejvíce rozumíme a baví nás to, což je také na našich výsledcích vidět. Pomáháme podnikatelům, obcím, městům a neziskovým organizacím v jejich růstu a rozvoji v oblasti své činnosti. Rozumíme problematice dotací, které se věnujeme více jak 10 let, říká senior konzultant, Kateřina Procházková z firmy Grant Consulting,…
Zařazeno v:

Několik tipů jak uspořit energii v podnikání i bydlení

Chcete uspořit energii ve vlastním objektu, ve které podnikáte, či bytovém domě? Uspořit můžete i v nájemních prostorech – vodu, elektřinu, topení, plyn, kotel, tepelné čerpadlo, okna, dveře, fasáda. Na úspory energií jsou v současné době hojně poskytované dotace, které dosáhnou 50% výše. Zaplatíte pouze polovinu vynaložených nákladů na nákup a zbytek…
Zařazeno v:

Úspěšně pomáháme přes 10 let v oblasti dotací

Děláme to, čemu nejvíce rozumíme a baví nás to, což je také na výsledcích vidět. Pomáháme podnikatelům, obcím, městům a neziskovým organizacím v jejich růstu a rozvoji v oblasti své činnosti. Rozumíme problematice dotací, které se věnujeme více jak 10 let, říká senior konzultant, Kateřina Procházková z firmy Grant Consulting, a.s.. Nechte…
Zařazeno v:

JEDNODUŠŠÍ CESTA K PODNIKÁNÍ

Využijte dotační impuls pro své podnikání. Jak získat dotaci Vám poradíme a vyřídíme vše potřebné za Vás. Čerpání dotací není jednoduchý proces a skýtá mnoho administrativních zásahů, na které je zapotřebí být znalcem v oboru dotací. Dlouholetá praxe v dotacích, vysoká odbornost a maximální kvalita služeb v oblasti dotací společnosti Grant Consulting se…
Zařazeno v:

Vyšší dotace již nebudou

V letošním roce dochází ke  změně v systému podávání žádostí o podporu z Fondů EU, kdy se podává rovnou plná žádost včetně všech povinných příloh, kterými bývá především studie proveditelnosti, projektová dokumentace ke stavebnímu povolení či seznam nabídek odrážející a dokládající provedený průzkum trhu na dané dotační téma. Příprava všech těchto povinných…
Zařazeno v:

Zažádejte o dotaci ještě letos, příští rok už nemusíte mít možnost

Pro zájemce o dotace z řad podnikatelů se připravuje na druhou polovinu roku zveřejnění dalších dotačních výzev. Zájemci budou moci žádat např. o dotace na rekonstrukci nemovitostí, nákup technologie, úspory energií, podporu vstupu na zahraniční trhy, či na vybudování školicího střediska.   V letošním roce dochází k zásadní změně v systému podávání žádostí o podporu…
Zařazeno v: