„Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, jaký jsi.”
INFORMAČNÍ PROFILY - PORTÁL PRÁCE A PODNIKÁNÍ


Orientační mapa

  • istock 000020036930xsmall

V minulém příspěvku jsem uvedl tři podstatné věci pro sebevedení. První bylo přesvědčení, že můžeme se sebou dělat pro co se rozhodneme, namísto přesvědčení, že jsme obětí okolností. S druhou věcí začneme dnes. Je to základní orientace v tomto prostoru.

Samozřejmě, že kráčet můžete, kamkoliv Vás napadne. V daném prostotu seberozvoje ne všechny směry vedou k seberozvoji, ke zlepšování osobnosti. Může tomu být docela naopak.

Proto, abyste se mohli vést, je třeba si nejprve nakreslit jakousi mapu rozvoje člověka a společnosti.
Takových map je pozoruhodně mnoho. Položíte-li na sebe ty, které jsou hodně moderní a jsou zakresleny od profesionálních kartografů a ty, které jsou naopak hodně staré a byly po staletí kousek po kousku zakreslovány a ověřovány lidmi, kteří se na tomto území pohybovali, zjistíte, že v mnoha ohledech v podstatě popisují tu samou krajinu. Jenom na ní dávají objektům jiná jména, a zakreslují je s jiným rozlišením detailů.

Jsou mapy, a jsou to obzvláště ty nepříliš moderní (dvacet let dozadu) ani ne moc staré (tisíce let), které jsou docela jiné. Vznikly během relativně krátké doby na koleně nadšenců vybavených ne příliš dobrými pomůckami a nelze je, podle mě, považovat za nijak zvlášť důvěryhodné.

Abych hned na začátku uvedl příklad.

Například když se řekne “kontrolovat emoce”, může si někdo představit, že to znamená jejich potlačení. Je to mapa z doby racionálního osvícenství, která vznikla před nějakými třemi sty lety, která se stále ještě v některých obchodech prodává, a která říká, že důležitý je rozum a emoce mu překážejí. Jak toho podle této mapy dosáhnout? Neprojevovat emoce navenek a v ideálním případě je ani nepociťovat vevnitř, protože tam překážejí racionálnímu rozhodování. Takže člověk, který má tuto mapu a představu směru, se daným směrem při svém sebevedení také ubírá. Postupně ze svého života vytlačuje emoce. Podle hodně moderních a hodně starých map to znamená, že svoji osobnost zhoršuje.

Uvědomělé sebevedení dozadu nenazývám sebevedením, ale sebepoškozováním. Pod sebevedením budu mít na mysli vedení sebe sama ve směru, který odpovídá věrohodné sadě map. Guruové seberozvoje to často nazývají vedením v souladu s přírodními principy.

Aby bylo v dalším vůbec o čem si povídat, vybral jsem pro tyto účely Integrální teorii Kena Wilbera v jedné části substituovanou poměrně známým a široce akceptovaným konceptem Spirální dynamiky Clare Gravese (publikovanou a šířenou Donem Beckem a Chrisem Cowanem).

Hrubý přehled tohoto konceptu jsem nazval integrální mapou, kterou si lze stáhnout z webu vedeme.cz. Příště si o ní začneme povídat.

Autor: Martin Hájek
Zařazeno v:

Další články v rubrice Leadership

Chcete vést úspěšný obchodní tým? Prozradíme vám, co pro to musíte udělat

Řídíte prodejní tým a máte pocit, že nejste tak úspěšní, jak byste si přáli? Někdy tápete, jak s obchodníky jednat? Nevíte, jak své lidi motivovat k vyšším výkonům? Dovednosti potřebné k efektivnímu vedení obchodního týmu se můžete naučit. Odměnou vám budou spokojenější podřízení i zákazníci.   Školení pro vedoucí obchodního týmu…
Zařazeno v:

Integrální mapa VI - linie rozvoje

Linie rozvoje jsem definoval jako skutečnosti, které musíme mít, abychom byli lidmi. O ty je třeba pečovat, ty je třeba rozvíjet, abychom jimi opravdu byli. Zde (a v Integrální mapě) představuji jenom jednu konkrétní koncepci z mnoha možných. Není nejlepší, není nejhorší. Je dost dobrá na porozumění. A pokud jí pochopíte,…
Zařazeno v:

Integrální mapa VI - linie rozvoje úvod

Linie rozvoje jsou dalším pojmem, který je pro uvědomělé a promyšlený leadership velmi vhodné znát. Zhruba řečeno jde o to, že lidská osobnost má mnoho různých stránek, linií, které se mohou rozvíjet relativně nezávisle, a to i přesto, že vztahy mezi nimi jsou. Například někdo může být blbý jako tágo a…
Zařazeno v:

Integrální mapa V - stavy vědomí

Od různých úrovní rozvoje se nyní přeneseme k různým stavům vědomí. Plete se to. Příklad: když někdo sedí v lotosové pozici a dělá óóóm, stává se, že je některými lidmi považován za toho, který je na vysoké úrovni svého osobnostního rozvoje. Není výjimkou, že lidi s pěnou u pusy a fantastickými…
Zařazeno v:

Integrální mapa IV - odlišnost jednotlivce od společnosti

Pokud se vaše dosažená úroveň osobnostního rozvoje výrazněji liší od úrovně rozvoje vás obklopující společnosti, nastává nutně pnutí. Pokud jste příliš vzadu (na nižších úrovních rozvoje) má společnost socializační mechanismy, jak vás zformovat do své podoby. Možná, že to můžete někdy cítit jako příliš násilné a bude vám to působit určitý…
Zařazeno v:

Integrální mapa III - tendece v evoluci komplexních organismů

Podle Roberta Wrighta platí, že Evoluce každého komplexního organismu, nebo kolektivu organismů, má tendenci se vyvíjet ve směru většího relativního počtu her výhra - výhra mezi svými částmi. To znamená, že to platí jak pro kolonii bakterií, tak pro evoluci kteréhokoliv živočicha, tak pro evoluci celé lidské společnosti. Zkrátka a dobře,…
Zařazeno v:

Integrální mapa II - vrstvy rozvoje

Minule jsem skončil s popisem toho, jaké je rozložení stávající populace s ohledem na dosaženou úroveň rozvoje podle Spirální dynamiky. Je z ní patrné, že jen zatraceně málo lidí, asi tak jedno procento, se nachází nad zelenou úrovní.Vše, co se nachází nad zelenou úrovní vykazuje úplně nové charakteristiky. Takové, které…
Zařazeno v:

Integrální mapa I - úrovně rozvoje

Integrální mapa je to, co nám umožní základní orientaci v prostoru rozvoje jednotlivců, organizací, lidské společnosti. Bez orientace v tomto prostoru je uvědomělé vedení kterékoliv z uvedených entit, obávám se, nemožné. Integrální teorie Kena Wilbera je poměrně rozhlehlým konceptuálním systémem, který do jednoho selfkonzistentního celku systémovým přístupem integruje celou řadu humanitních…
Zařazeno v:

Sebevedení a oběť okolností

Poněkud jsme se již prokousali úplnými základy toho, co to asi tak ten transformační leadership je, k čemu je, a kde se tady bere. Doufám, že je z předchozího zřejmé, že pokud chcete vést sebe, a možná, budete-li chtít a cítit potřebu, že i druhé, znamená začít s promyšlením vedením sebe…
Zařazeno v:

Lídři a následovníci

Už jsme si říkali, že leadership je možné chápat jako vztah mezi dvěma a více lidmi. A v tomto vztahu lze rozpoznat lídry a následovníky. Liší se totiž. Podle Jamese MacGregora Burnse toto odlišení nastává v aktivitě při utváření vzájemných vztahů a ve svých schopnostech tyto vztahy utvářet a rozvíjet. Lídr…
Zařazeno v:

Kulturní mytologie a leadership

Už jsem psal o tom, že profesor organizační psychologie Bernard Bass zjistil, že lidé po celém světě když popisují, jak by chtěli být vedení, popisují transformační leadership. Jak je to možné? Jsem názoru, že je to zakódováno do naší kultury. Kulturu, říká antropolog Lee Cronk, lze definovat jako sociálně sdílenou a…
Zařazeno v:

Funkce leadershipu

Podle výzkumů Bernarda Basse se lidé po celém světě (možná, až na Antarktidu, kde Bass výzkumy neprováděl) shodují v tom, jak by chtěli být vedeni. Popisují transformační leadership. Naprosto spontánně, intuitivně, aniž by se tomu nějak formálně učili. Zdá se tedy být rozumné tvrdit, že tento leadership poskytoval lidem (a možná…
Zařazeno v: