„Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, jaký jsi.”
INFORMAČNÍ PROFILY - PORTÁL PRÁCE A PODNIKÁNÍ


Nikola Tesla

(10. července 1856 Smiljan, Rakouské císařství, dnes Chorvatsko – 7. ledna 1943 New York)

  • nikola tesla
Byl vynálezce srbského původu. Byl průkopníkem na poli fyziky především v té době začínající elektrotechniky. Mimo jiné vynalezl indukční motor a objevil vícefázový střídavý proud, který přispěl k všeobecnému rozšíření elektřiny, pak dále rádio a pracoval s rentgenovými paprsky. Je po něm pojmenována jednotka magnetické indukce tesla.
 

Mládí

Teslův transformátor v Australském národním muzeu
 
Oba Teslovi rodiče byli velmi nadaní lidé. Otec Milutin Tesla byl pravoslavným knězem a matka byla známá svými ručními pracemi. Později se rodina přestěhovala do většího města, kde si Nikola dlouho nemohl zvyknout. Velmi rád trávil dlouhé hodiny pozorováním ptáků. Tato vášeň mu učarovala natolik, že později, už jako známý vynálezce, chodil krmit hejna holubů v New Yorku. V tomto městě se také stal místním hrdinou, když hasičská společnost pořádala slavnost a při přehlídce se zasekla stříkačka. V nastalé situaci napadlo malého Nikolu, jestli není ucpaná nasávací hadice. Ukázalo se, že měl pravdu a stal se z něj hrdina dne. V obecné škole i nižší reálce vynikal nad svými vrstevníky. Velmi ho zaujala fyzika a jeho zájem se začal ubírat směrem k technickým vynálezům. Po maturitě se chtěl věnovat studiu techniky, ale jeho otec byl proti. Otcův příslib si vymohl, až když onemocněl cholerou.
 

Studium techniky

Když se zotavil z cholery, odešel studovat fyziku a matematiku na polytechnice v Štýrském Hradci (Graz). V prvním ročníku složil 10 zkoušek s vyznamenáním. Profesoři brzy poznali Teslův talent a umožnili mu, aby pomáhal při fyzikálních pokusech. Při studiu se Tesla setkal s Gramovým dynamem a po mnoha pokusech s ním se utvrdil v tom, že motory na stejnosměrný proud se nehodí pro praktické využití a dal se do konstrukce motoru na střídavý proud. V létě 1883 zkonstruoval první motor na střídavý proud. Teslu přesvědčil jeho otec, aby studoval na Karlo-Ferdinandově Universitě v Praze, kterou navštěvoval v letním semestru 1880. Zde, byl ovlivněn Ernstem Machem. Nicméně, po otcově smrti zanechal studia na univerzitě (měl dokončen jen jeden semestr).
 
Nový lidský pocit soucitu se dostal do sporu s nemilosrdnými zákony přírody. Následkem toho uchováváme při životě a umožňujeme plodit se i nezdravým. Jedinou metodou slučitelnou s naším pojetím civilizace a rasy je zabránit plození nevyhovujících sterilizací a úmyslným usměrňováním rozmnožování. Několik evropských zemí a pár států Americké unie sterilizuje zločince a šílence. Toto nestačí. Názorový trend mezi eugeniky je, že musíme udělat manželství hůře dosažitelným. Ten, kdo není vhodný rodič, by rozhodně neměl mít dovoleno plodit potomstvo. O století později ode dneška se už normální osobě nestane, že by se provdala s osobou eugenicky nežádoucí či recidivistou.

Nikola Tesla

 
Pracoval jako elektrický inženýr v telefonní společnosti v Budapešti, kde vynalezl telefonní zesilovač, poté pracoval ve Francii v jedné z divizí Edisonovy General Electric Company a následně v Německu kde vedl výstavbu elektrárny a jednal zde i s císařem. V roce 1888 učinil objev, že lze vytvořit točivé magnetické pole, jestliže jsou dvě cívky, postavené do pravého úhlu, napájeny střídavým proudem s fázovým posunem 90 stupňů. Tento objev umožnil vynález střídavého indukčního motoru, jenž se obvykle též nazývá asynchronní motor. Hlavní výhodou asynchronního motoru (proti stejnosměrným a komutátorovým motorům) je, že ke své činnosti nepotřebuje komutátor, proto je levnější, má vyšší životnost a hlavně účinnost. Tímto vynálezem odstranil poslední překážku v rozvoji distribučních sítí střídavého (vícefázového) proudu, které postupně vytlačily původně převládající rozvody stejnosměrného proudu. Mezi spolupracovníky Nikoly Tesly patřil též Emil Kolben. Velmi známý je Teslův transformátor. Tesla také zkonstruoval svou vodní turbínu - Teslovu turbínu.
 
Nikola Tesla pobýval v letech 1936–1937 v tehdejším Československu.
 
Cílem Nikoly Tesly byl bezdrátový přenos elektřiny, tedy možnost napájet všechny spotřebiče bez použití vodičů. Pracoval na využití a zdokonalení principů, na nichž je založen např. rádiový přenos (včetně televize), automobilové zapalování, telefon, nebo výroba a přenos střídavého proudu.
 

Život v Americe

Tesla se snažil svůj vynález uplatnit v praxi, ale nepovedlo se mu získat potřebný kapitál, odešel proto do Ameriky v roce 1884, kde se stal Edisonovým asistentem. Tesla začal pracovat v Edisonových laboratořích, kde konstruoval nové typy strojů na stejnosměrný proud. Ale jak se již stalo i v jiných případech, dva géniové dlouho nevydrží pracovat vedle sebe. Tesla z Edisonových závodů odešel, aby založil svou vlastní společnost. V roce 1887 založil Teslovu elektrickou společnost(Tesla electric company) a velmi intenzivně pracoval na tom, aby mohl přihlásit základní vynálezy pro rozvod střídavého proudu a různé typy strojů a generátorů na střídavý proud. Tato událost byla počátkem, jak historikové nazývají, "Války proudů". V této "válce" stál proti sobě Edison, který věřil, že svět elektrifikuje stejnosměrnými motory, avšak Tesla byl zastáncem motoru na střídavý proud. Tuto soutěž vyhrál Tesla, když dokázal, že na větší vzdálenosti vede střídavý proud k daleko menším ztrátám.
 
Dar duševní síly pochází od Boha, božské bytosti, a pokud soustředíme své myšlení na tuto pravdu, naladíme se na tuto velkou sílu. Moje matka mě naučila hledat všechnu pravdu v Bibli.

Nikola Tesla

Shrnutí

První větší školou, kterou začal Tesla studovat bylo tamní dobře vybavené gymnázium a kde také trávil hodiny času zavřený v kabinetu fyziky a zkoumající zákonitosti fyziky a také elektrického proudu. Nikola Tesla začal studovat elektroinženýrství na Rakouské Polytechnice v Grazu. Zde studoval především střídavý proud a jeho další použití. Tomuto tématu věnoval skoro všechen čas na studiích. Po studiích se v roce 1881 stěhuje do Budapešti za prací pro telegrafní společnost. V této době pracoval na otevíraná nových telegrafních ústředen a zavádění nových linek. Zde také vynalézá svůj první velký objev známý jako Telefonní Opakovač. Telefonní Opakovač je dodnes považován za první bezdrátový telefon nebo jako vůbec první klasickou vysílačku, pracující na ladění různých frekvencí a předávání signálu od jednoho zařízení k druhému. Poté se Tesla na krátkou dobu stěhuje do Slovinska, kde působí jako první technický inženýr. Následně se Tesla v roce 1882 stěhuje do Paříže, kde pracuje pro kontinentální Edisonovu společnost. Zde konstruuje a zdokonaluje elektrické sítě, vybavení a stroje. V Paříži představuje točivá magnetická pole a spolu s nimi indukční motor založený právě na této technologii. Z další série vynálezů je ovšem vytržen smrtí své matky, a tak co nejrychleji odjíždí zpět do Chorvatska a zde po těžkém psychickém šoku zůstává 2 roky. Následně se o něj začíná zajímat T.A. Edison a Tesla se stěhuje do USA, kde mu Edison nabízí 50,000 USD (tehdy veliká částka) za zlepšení jeho stejnosměrného dynama. Po roce práce je Tesla hotov a jeho práce je více než úspěšná, ale Tesla se od Edisona dočká pouze výsměchu a tak odchází a zakládá vlastní společnost. Psal se rok 1886, ale Teslovi se příliš nedařilo. Tesla se chce věnoval projektu elektromotorů střídavého napětí zatímco investoři chtějí jasné peněžní výsledky. Teslova společnost krachuje. Následně Tesla pracuje dokonce jako dělník, jen aby získal kapitál pro své projekty. Následně skutečně vynalézá střídavý indukční motor a spolu s dalšími vynálezy a patenty, které ho obohatí a je zařazen do Amerického institutu elektrotechniků. Další peníze mu umožňují vynalézt tzv. Tesla roly, což je vysokofrekvenční transformátor. Následně Tesla získává americké občanství a vlastní desítky patentů, to vše ve věku 36 let. Další oblastí jeho zkoumání se staly rentgenové paprsky a výsledkem jeho práce je první rentgenová lampa. Následně se Tesla stává několikanásobným předsedou Institutu elektrických a elektronických inženýrů. Úspěchy ho posunuly blíže k dalším projektům a v roce 1893 předvádí první veřejnou demonstrací rádia a radiového spojení. Tesla podporován společností Westinghouse vyráží na Světovou výstavu vynálezů v Chicagu a se svým střídavým proudem naprosto deklasuje Edisona a ostatní společnosti, které stále lpí na stejnosměrném proudu. Následně Tesla zobrazil první Neonové světlo. Následuje období označované jako „Válka proudů“ , kdy Edison poháněný záští se snaží zvítězit nad Teslou i za použití špinavých triků, kdy Edison sestrojí první elektrické křeslo využívající střídavý proud, aby ukázal, jak může zabíjet. Avšak Tesla se nenechá vyvést z míry a dále zdokonaluje své vynálezy, které skupuje společnost Westinghouse, která ho i nadále podporuje. Jeho finálním projektem se stal projekt obří vodní elektrárny na Niagarských vodopádech. Celý projekt se povede a elektrárny vyrábí střídavý proud. Nakonec Edison uznal svoji porážku a přešel na střídavý proud.
 

Zajímavosti

Ve svých 41 letech Tesla patentoval svůj systém rozhlasové techniky a o rok později řídil loď na dálku. Tento systém prvního dálkového ovládání v historii velice zajímal armádu za cílem vytvoření naváděných torpéd. Dalším jeho vynálezem bylo elektrické zapalování pro benzinové motory. Opět se zabýval vysokými frekvencemi a extrémně vysokým napětím a založil seismologii jako vědu o otřesech, malých výbuších atd.
 
O další letech Teslovy práce není mnoho známo, je ale zdokumentováno, že si nechal zbudovat velkolepou laboratoř v Coloradu, kde zkoumal vše od blesků, přes přenos elektřiny vzduchem až po „vesmírné paprsky“. I zde vytvořil mnoho patentů, i když méně významných.
 
Po deseti letech práce byl Tesla opět „vyhnán“ do světa kvůli nedostatku peněz a podílel se na stavbě Wardenclyffe Tower - sídla společnosti Wardenclyffe a zároveň obří vysílací věže. Následně Tesla spolupracoval s armádou a vyvinul první radiový naváděcí systém. Teslovi opět pomáhala společnost Westinghouse a motivovala ho k dalším projektům. Teslovi měla být několikrát udělena Nobelova cena, avšak kvůli Edisonovi ji vždy odmítl přijmout. Když byla v roce 1917 jeho Wardenclyffe Tower zničena, byl Tesla opět na pokraji bankrotu a začal pracovat pro armádu v projektu „Radar“. Zde se stal skutečným průkopníkem radarové techniky a sám se stal jedním z prvních, kdo detekoval letadlo na vzdálenost mnoha kilometrů.
 
Byl vegetarián.
 
Zemřel 7. ledna 1943 na selhání srdce. Za celý svůj život patentoval Tesla přes 700 vynálezů.
 

Zdroj: wiki

Autor: Retel
Zařazeno v:

Další články v rubrice Osobnosti

Podnikatel Roku 2012

Rok se sešel s rokem a je tady opět vyhlášení podnikatele roku pro rok 2012. Tato soutěž je v České republice pořádána již od roku 2000 společností Ernst & Young a každý rok jsou vyhlašovány různé kategorie, včetně kategorií regionálních. Podnikatelem roku 2012 se stal František Piškanin, majitel logistické firmy Hopi. František…
Zařazeno v:

Louis Armstrong

Louis Daniel Armstrong (4. srpna 1901?, New Orleans – 6. července 1971, New York) - známý také pod přezdívkami Pops a Satchmo (v překladu něco jako „Velká huba“), byl slavný americký jazzový trumpetista a zpěvák. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších jazzových umělců 20. století. Dětství Narodil se v roce 1900…
Zařazeno v:

Jannis Samaras - podnikatel roku 2011

Kdyby v České republice existovalo něco jako „americký sen“ byla by rodina Jannise Samarase zářným příkladem toho, že pokud je člověk dostatečně houževnatý a jde si za svými cíli, a to i přes počáteční neúspěchy a zdolávání všech těžkostí života, stane se ukázkou splněných tužeb a přání.   Podnikatelský sen vlastně začíná…
Zařazeno v:

Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala (* 7. února 1961, Opava, Československo) je český podnikatel. V 19 letech emigroval do USA. Studoval na University of California v Berkeley. Později studoval na Dartmouth College. Pracoval pro firmu Credit Suisse First Boston v New Yorku, Londýně a nakonec v Praze. Od nuly na seznam nejbohatších lidí světa!…
Zařazeno v:

Carlos Slim Helú

45 miliónů každou hodinu! Je nejbohatším mužem planety, jeho majetek roste každou hodinu o 45 milionů korun! Čemu vděčí za tak fenomenální úspěch? Kam investuje? A k čemu potřebuje Boeing 737? Zní to jako by přicházely nové časy, je tomu doopravdy tak? Na vrcholu pomyslného žebříčku nejbohatších lidí planety nastalo zemětřesení,…
Zařazeno v:

Bernard Arnault

Bernard Arnault (* 5. března 1949, Roubaix, Francie) je francouzský podnikatel. Je nejbohatším Francouzem a nejbohatším Evropanem s celkovým majetkem v hodnotě 41 milliard amerických dolarů a umístil se na čtvrtém místě Forbesova seznamu nejbohatších lidí na světě. Vystudovaný inženýr je předsedou představenství koncernu LVMH, do kterého patří značky jako výrobci…
Zařazeno v:

Isaac Newton

Sir Isaac Newton ( 4. ledna 1643 – 31. března 1727 ) byl anglický fyzik, matematik, astronom, přírodní filosof, alchymista a teolog, jenž bývá často považován za jednu z nejvlivnějších osob v dějinách lidstva. Jeho publikace Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, vydaná v roce 1687, položila základy klasické mechaniky a dnes bývá…
Zařazeno v:

Sergey Brin

Sergey Brin (* 21. srpna 1973) je americký podnikatel, který je spolu s Larry Pagem spoluzakladatelem společnosti Google, která provozuje stejnojmenný fulltextový vyhledávač. Narodil se v Moskvě jako syn matematika a ekonomky. V roce 1979 celá rodina emigrovala do USA. Během studií Ph.D. v oblasti počítačů na Standfordské univerzitě se Brin…
Zařazeno v:

Edita Steinová (1891 - 1942)

Edita Steinová je osobností většině lidí patrně neznámou, ale nesmírně inspirativní svým přístupem k životu a svou zarputilou povahou dopátrat se pravdy. A to vše v letech, kdy život nebyl jednoduchý pro nikoho, natož pro ženu, která nejenže měla ambice, jenž ve většině případů byly ženám odepřeny, ale její životní síla a energie…
Zařazeno v:

Napoleon Bonaparte

Napoleon I. Bonaparte (1769 – 1821) byl francouzský vojevůdce a státník, císař v letech 1804 – 1814 a 1815. Narodil se na Korsice do rodiny nepříliš zámožného příslušníka úřednické šlechty. V devíti letech jej otec odvezl do Francie, kde jako stipendista studoval v místních vojenských školách. Po smrti otce, ve svých…
Zařazeno v:

Lao-c'

Lao-c' (čínsky 老子 = Starý mistr) je jedna z nejvýraznějších postav čínské filosofie, jejíž historická existence je ovšem nejasná. Čínská tradice umísťuje jeho život do 6. století př. n. l., mnoho moderních škol však jeho existenci staví do 4. století př. n. l., případně jej považuje za kompilát postav několika filosofů…
Zařazeno v:

Lawrence Joseph Ellison

Jen málo lidí se může chlubit tím, že v jednu chvíli byli nejbohatšími na celé planetě. Šéf Oraclu Larry Ellison může. V roce 2000 nakrátko získal postavení lídra v žebříčku světových boháčů, ale to mu pak opět uzmul jeho věčný rival Bill Gates se svým Microsoftem. Dnes už je „pouhou“ světovou…
Zařazeno v: