„Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, jaký jsi.”
INFORMAČNÍ PROFILY - PORTÁL PRÁCE A PODNIKÁNÍ


Nejsem vegetariánem protože miluji zvířata; jsem jím proto, že nenávidím rostliny.

A. Whitney Brown, komik, humorista

  • light bulb plant resized 600

Samozřejmě, že ve skutečnosti to vegetariáni neberou tak, jako že nenávidí rostliny; ve skutečnosti si vybírají tu část živé přírody, o které si myslí, že nemá vědomí, jako mají živočichové. Myslí si, jako ostatně my všichni, že rostliny necítí a tudíž netrpí.

Výsledky, ke kterým dospívá nový vědní obor zvaný rostlinná neurobiologie, našim domněnkám za pravdu nedává.

Samozřejmě, že lze namítat proti slovíčku “neuro”. Rostliny evidentně žádný mozek nemají a tudíž nemůže být ani řeči o nějakých nervech, nebo nervovém systému. Přesto přezevšechno mají rostlinné buňky mechanismy, pomocí nichž si předávají elektrické, chemické a mechanické podněty, a tudíž jsou analogické živočišným neuromechanismům. Proto lze docela klidně hovořit o rostlinné neurální soustavě, tedy o jakési síti spojů, které přenáší ony vzruchy.

Zrovna teď se mi dostal do rukou sborník prací “Communication in Plants: Neural Aspect of Plant Life”, pod kterým je mimochodem podepsán i profesor František Baluška z UK Bratislava a univerzity v Bonnu, a který popisuje rostliny jako inteligentní a sociální organismy s komplexními formami komunikace a zpracování informací. Jako individua i uskupení, která mají svůj vlastní imunitní systém, která jsou schopna rozpoznat a identifikovat býložravce (nepřítele), a na základě toho i organizovat a uskutečňovat obranná opatření.

Rostliny však nekomunikují jenom uvnitř sebe sama, nebo mezi sebou, ale i s dalšími živými tvory, kteří jsou ochotni (a schopni) jim naslouchat. Určitě je tomu tak u ptáků a hmyzu a zdá se, že by to mohlo fungovat skrz naskrz všemi živočišnými druhy včetně nás lidí.

Kniha konstatuje, že “naše současná věda (a já dodávám i selský rozum), považuje rostliny spíše za pasivní entity, které je možné a žádoucí využívat, pokud jsou užitečné, a zbavit se jich, pokud je tomu jinak. Jejich pasivita - to jest jejich neschopnost měnit svojí pozici nebo komunikovat prostřednictvím zvuků - je pouze relativní vzhledem k hyperaktivní lidské existenci a časovému měřítku lidských artefaktů. Současné pokroky v ekologii a fenomenologii načrtnuté výše vyzývají ke změně tohoto překrouceného pohledu na vyšší rostliny.”

Tak, a máme to.

Možná, že nastane čas, že se začněme chovat slušně i k rostlinám. Že se naučíme jejich “řeč” a začněme jim lépe rozumět. Možná, že to nastane až poté, až se naučíme chovat se slušně k živočichům. Což možná nastane poté, co se naučíme chovat se slušně k sobě. Což možná nastane, až se staneme moudrými.

A co když ne? Co když si své přátele a spojence v životě najdeme spíše v technologickém světě? V tom světě, který je kompletně naším výtvorem a (zatím) je námi kompletně ovládán? Já nevím, ale ta nekrofilní představa kompletně technologického světa, se mi nějak nezamlouvá, a to i přesto, že mě zbaví mé závislosti žít ze života druhých živých tvorů.

© 2012, Martin Hájek, Vedeme.cz

Autor: Martin Hájek
Zařazeno v:

Další články v rubrice Ideas

Nejčastější příčinou úmrtí v USA je medicína.

výzkumná studie Smrt z rukou medicíny   Studie Death by Medicine tvrdí, že v roce 2001 zemřelo v Americe 783 936 občanů díky medicíně, 699 697 kvůli nemocem oběhové soustavy a třetí příčku s 553 251 obětmi zabírají novotvary (rakovina).  Samozřejmě, že oficiálně uváděné pořadí je jiné, medicína v něm nefiguruje.…
Zařazeno v:

Neplatit účty je jediný způsob, jak se uchovat v paměti obchodních kruhů.

Oscar Wilde Jak poznáte, že žijete v komerční společnosti? Podle toho, že si Vás nikdo nevšimne, dokud mu nezačnete něco dlužit. Dříve, když jsem trpěl občasnou sociální deprivací, tak jsem toho využíval. Prostě jsem nezaplatil a hned mi někdo zavolal. Dnes, když nám dlužné upomínky posílají SMS roboti, tak to už…
Zařazeno v:

O duševní zdraví dětí pečujeme bídně

Pavel Varvařovský, ombudsman Zpráva ombudsmana jak v České republice pečujeme o psychicky nemocné děti, která byla právě v těchto dnech zveřejněna, uvádí mnoho skutečností, které každého normálního člověka znepokojují. Jedná se například o absenci prevence, nedostatečnou psychiatrickou péči, malé léčebné kapacity a jejich zanedbaný technický stav, atd., atd., atd. Přesto přese…
Zařazeno v:
Tags: zdraví, život

Když se Vám nedaří, pak nejlepší, co můžete udělat, je usmívat se.

Michael LeBoeuf, profesor managementu Všiml jsme si, že někteří lidé se tímto heslem řídí bez použití rozumu: vždycky, když něco zkazí, smějí se tomu jako debilové. Příčinou inteligentního úsměvu není prostý fakt “ono se to nepovedlo”, ale skutečnost, že se nám konečně podařilo najít něco, co ještě neumíme. Začíná to tím,…
Zařazeno v:

Mladí muži v ganzích jsou významně náchylnější k duševním poruchám, než jiní mladí muži

Jeremy Coid, profesor psychiatrie Britští výzkumníci nedávno zjistili, že mladí členové gangů mají v 59% úzkostnou poruchu, v 85% antisociální poruchu osobnosti, a v 25% trpí psychózou, a konečně, že 16% z nich na to bere medikamenty. Laik by řekl, že jsou to magoři. Co je to gang? Vědci se shodují…
Zařazeno v:

Rozhodnutí nad životem a smrtí v ozbrojeném konfliktu může vyžadovat soucit a intuici. Lidé mohou mít tyto vlastnosti, zatímco roboti ne.

Christof Heyns, profesor, zvláštní zpravodaj pro mimosoudní, okamžité nebo svévolné popravy Tohle Heyns řekl v květnu 2013, když se na půdě OSN jednalo o výzkumu a nasazení tzv. LARů, Lethal Autonomus Robotics, samostatných smrtonosných robotů, kterým se tak říká proto, že se samostatně rozhodují, zda použít svých schopností k usmrcení (zřejmě)…
Zařazeno v:
Tags: intuice, lidé, život

Nejlepší odplatou je masivní úspěch.

Frank Sinatra, zpěvák Je to asi takový případ, jako když Jimovi Carrymu říkali, aby nedělal takové obličeje, že mu to zůstane, a teď ho za ty samé obličeje platí. Nebo ten případ, ve kterém zaměstnanec tak nenáviděl svého šéfa, až začal pořádně pracovat, a tak nakonec dosáhl úspěchu. Tato doporučení a…
Zařazeno v:

Cesta k úspěchu je vždycky v rekonstrukci.

Lily Tomin, herečka I latinské přísloví “per aspera ad astra”, nebo naše “přes překážky k úspěchu” jsou ohledně úspěchu zajedno: cesta k němu není snadná. Proto, maje na paměti uvedené přísloví, vždycky zpozorním, když mi někdo řekne, že je něco snadné či jednoduché: “Proč bych to měl, proboha svatého, dělat?” Proč…
Zařazeno v:

Mezi briliantní kreativitou a chováním toho největšího idiota na světě existuje mikroskopicky tenká linie. Takže co na tom sakra záleží, skoč!

Cynthia Heimal, spisovatelka Jsou organizace, které shánějí kreativce. Taky jsem to dělal. A s určitou pýchou prohlašuji, že jsem při těch stovkách výběrů nebyl neúspěšným. Myslím, že hlavně pro to, že jsem se již v raném dětství, které se táhlo těch prvních čtyřicet let, naučil - samozřejmě, že s velkou pomocí…
Zařazeno v:

Nemít v práci zábavu je tragédií, která hraničí se zločinem.

Tom Peters, manažerský guru   Co dnes váš šéf udělal pro to, abyste měli zajímavou a zábavnou práci, a co jste pro to udělali Vy? Nic? Tak to už hraničí se zločinem. Někdo tady totiž trestuhodně mrhá vaším umem. Platí to i v případě, že jste se opravdu bavili méně, než…
Zařazeno v:

Mnoho lidí ztotožňuje vysokou disciplínu s přísnými tresty, avšak přísnost je při trestání tím nejméně důležitým aspektem.

Roy F. Baumeister, psycholog   Stává se občas, že při výchově svých dětí, zaměstnanců, šéfů, nebo politiků, je vhodné uchýlit se i k trestům. Na rozdíl od psychopatů, kteří si pro potrestání úmyslně vytvářejí příležitosti a mají z trestání zvrácenou radost, většina lidí trestá nerada. A když už to dělá, dělá…
Zařazeno v:

Hlasitost nic nedokazuje. I slepice, která snese vejce, často kvoká tak, jakoby snesla asteroid.

Mark Twain Když se tak dívám na přenosy z poslanecké sněmovny, mám sklony věřit tomu, že se dívám na dvě stovky osob, z nichž sto devadesát devět kvoká a jedna spí. Kdyby z toho byla alespoň ta vejce! Abych však nebyl nespravedlivým. I my, nevolení a nevyvolení, hrdě kvokáme “hele, co…
Zařazeno v: