„Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, jaký jsi.”
INFORMAČNÍ PROFILY - PORTÁL PRÁCE A PODNIKÁNÍ


Nejdiskriminovanější lidé v Česku

  • diskriminace

Rozhodně to nejsou příslušníci nejmenovaného etnika, ať si Klára Samková práší, co chce. Alespoň pokud výplaty sociálních dávek a policejní ochranu zdarma nepovažujete za formu sociálního vyloučení. Bezkonkurenčně nejdiskriminovanější skupinou jsou totiž zaměstnanci s průměrným a podprůměrným (nebo mírně nadprůměrným) příjmem. A není to bonmot. Znaky diskriminace tu existují. A jsou naplňovány velmi tvrdě:

Za prvé) Nejbohatší mají daňová privilegia. OSVČ mají daňová privilegia. Co mají běžní zaměstnanci? Nic. Táhnou celý státní aparát, proti své vůli sponzorují korupci a živí ty, kteří prostřednictvím předražených zakázek a nesmyslných úlev natahují ruce k státu. A když sami něco potřebují, slyší (od těch pravých): nenatahujte ty ruce!

Za druhé) Dopady reforem? Bohatí žádné nepociťují, tedy kromě těch, které jim sypou do kapes čím dál více. OSVČ? Nejenže jako vrstva neplatí žádné daně, stát dokonce začíná platit daně jim. Toť unikum! A běžní pracující? Třesou se, aby si tvrdou dřinou vydělali alespoň na nájem v králíkárně, na elektřinu dražší než stoleté portské a vodné a stočné, jaké se neodvažují vybírat ani v Paříži. No comment.

Za třetí) Zavádění nadstandardů ve zdravotnictví je jedna z cest, jak je donutit financovat něco, co sami nebudou moci využít – protože to bude za tak vysoký příplatek, že si to nebudou moci dovolit. Těžit z toho budou ti, pro které je deset dvacet tisíc nicotný výdaj, ale jejich zastropované příspěvky samy nestačí ani na vymalování krajských nemocnic. Další fikanou cestou je školné – proč by měl studovat nadaný potomek chudých rodičů, když si diplom může koupit rozmazlený fracek, pro něhož školné znamená postradatelný zlomek měsíční apanáže? Podtrženo sečteno, reformy jsou programově diskriminační: běžní zaměstnanci platí, vyvolení berou.

A za čtvrté) Běžní zaměstnanci jsou neustále ponižováni. Médii, v diskusích na internetu, „zodpovědnými“ politiky. Stačí si přečíst skvosty, kterými zaplavují webové diskuse typy jako Helena Míčková ze Sušic, ing. Matyáš Bora nebo hermafroditní Jan Kovařík/Jana Kovaříková: „lůza“, „nemakačenkové“, „chamraď“, „ti, co zadlužují stát“... a připojit si k tomu několik let staré doporučení Lidových novin, aby stát kriminalizoval stávkující a demonstranty. Znáte jinou skupinu, na kterou by se snášelo tolik nadávek a mediální nenávisti? Znáte nějakou, která by si to zasloužila méně?

A proto si přeji, aby se do věci vložil Bůh a na pár let přemístil k štěstí těch „zodpovědných“ a „úspěšných“ všechny normální zaměstnance někam na Proximu Centauri. Po návratu budou moci ruinovat jen sami sebe, protože „zodpovědní“ a „úspěšní“ mezitím stokrát vymřou.

Martin Ruščin

Autor: Martin Ruščin
Zařazeno v:

Další články v rubrice Práce v ČR, Práce a současnost

Hledáte pracovníky nebo práci? Pomůže vám

Personální společnost  SAFA Czech Republic. Společnost SAFA Czech Republic je personálně poradenská společnost, která dokáže pomoci firmám se získáním zaměstnanců na stálý či dočasný úvazek, stejně jako uchazečům o zaměstnání. Díky vlastní databázi disponuje s širokým portfoliem služeb pro firemní klienty, od velkých korporací po střední a malé společnosti. Na webových…
Zařazeno v:

M.H.: Aha, už rozumím. Vy si za odměnu dáváte řízeček, který není řízečkem, ale sójou, která není sójou, ale moukou, která není moukou, protože je bez škrobu

Z diskuse na sociální síti Zdá se, že v dnešní době je docela běžné kupovat a spotřebovávat věci, které nejsou těmi, kterými se tváří být. Na to usuzuji nejenom z uvedené diskuse, ale například také z časopisu dTest. V minulém čísle psali o velmi populárním holandském pstruhovi, který nejenže vůbec není…
Zařazeno v:

Póza nebo hodnota? Nacionalismus podle Největšího Čecháčka

 Španělský myslitel Ortega Y Gasset kdysi napsal památná slova: Téměř před třiceti lety jsem, dámy a pánové, prohlásil, že evropské národy velice brzy upadnou do stavu zchátralosti. ... Řekl jsem..., že tato demoralizace, toto zchátrání nastane proto, že idea Národa tak, jak byla dosud chápána, vyčerpala svůj obsah a v podmínkách…
Zařazeno v:

Kolik centimetrů má Vaše štěstí?

Měřit se dá cokoli, od délky penisu až po velikost IQ. V naší měřením posedlé civilizaci proto nepřekvapí, že se uskutečnil vážně míněný průzkum změřit i samotné štěstí, resp. kvantitu jeho výskytu v naší šťastné zemi.   Autoři průzkumu zjistili: Typický šťastný Čech je muž s výučním listem, ve věku 26 – 45…
Zařazeno v:

Začarovaný čtverec. Půdorys katastrofy.

Představte si čtverec. Nebo si ho rovnou nakreslete. Pravda, bude to čtverec poněkud děsivý. Alespoň v případě České republiky. Má totiž následující strany: DANĚ ŽIVOTNÍ NÁKLADY MZDY KVALITA Tento čtverec představuje užitečný interpretační nástroj. Umožňuje popis i predikci. Popisuje a predikuje společenskou realitu. A říká: Houstone, máme problém. Problém, protože Česká…
Zařazeno v:

Třetina Čechů má psychické potíže.

Česká psychiatrická společnost, říjen 2011 Evropa je na tom se svými téměř čtyřiceti procenty duševně narušenými obyvateli ještě o něco hůře/lépe. Nejčastějším duševním onemocněními jsou deprese a úzkostné stavy, které jsou způsobeny stresem. Ten vzniká, jestliže tlak okolí nebo příliš rychlé změny v něm přesahují adaptační schopnosti organismu. Naše společnost se…
Zařazeno v:

Je pravdou že žijeme v těžké době.

Ať tuto větu čtete den po vydání této knihy, nebo za dvacet let, stále bude pravdivá. Život je pro mnoho lidí z větší části plný problémů. Příčinu těchto problémů spatřuje Richard Bandler v tom, že jsme se narodili. Jinak řečeno: očekávat, že existence živého organismu bude bez problémů, je mentální nezralostí,…
Zařazeno v:

S penězi není tak dobře, jako je bez nich zle.

Arménské přísloví Člověk, který trpí nedostatek peněz se obyčejně cítí mizerně. A obyčejně se rozhodne s tím něco udělat, aby situaci změnil. Takže udělá něco, aby těch peněz získal více. A domnívá se, že když bude mít dostatek peněz, bude šťastný. Což je, vědecky vzato, hluboký omyl. Realita je taková, že…
Zařazeno v: