„Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, jaký jsi.”
INFORMAČNÍ PROFILY - PORTÁL PRÁCE A PODNIKÁNÍ


Nejčastější příčinou úmrtí v USA je medicína.

výzkumná studie Smrt z rukou medicíny

 
  • money for medicine 1362499448 38

Studie Death by Medicine tvrdí, že v roce 2001 zemřelo v Americe 783 936 občanů díky medicíně, 699 697 kvůli nemocem oběhové soustavy a třetí příčku s 553 251 obětmi zabírají novotvary (rakovina).  Samozřejmě, že oficiálně uváděné pořadí je jiné, medicína v něm nefiguruje. Co se týče našich statistik, tak v roce 2005, kdy bylo celkem 107 938 úmrtí, jich bylo nejvíce, 51,1%, v důsledku nemocí oběhové soustavy, pak  následovaly novotvary s 26,2 %, pak vnější příčiny 5,9 %, nemoci dýchací 5,6 % a trávicí 4,5 % soustavy, 0,5% připadlo na infekční nemoci, a zbytek 6,4 % představovaly ostatní nemoci a příčiny smrti. Ani u nás medicína v oficiálních statistikách příčin úmrtí nefiguruje.

Asi Vás napadne, že ono tvrzení o medicínské příčině smrti je nějakým aktivistickým humbukem, a to i přesto, že se na něm podíleli tři lékaři.  Určitě. Vždyť studii sponzorovala nezisková organizace, která již 30 let sponzoruje podobné nezávislé výzkumy a ještě si nenašla cestu, jak na tom vydělat. Musí to být nesmysl i z toho důvodu, protože by to bylo dost znepokojivé.

Takže i článek publikovaný v roce 2000 v Journal of the American Medical Association od doktorky Barbary Starfieldové z John Hopkinsonovy školy, který uvádí konzervativní odhad 225­­­​​​​​​​​​­​ 000 umrtí v USA ročně díky profesionální zdravotní péči, a který tudíž tuto příčinu řadí až za úmrtí oběhové soustavy a novotvary, je nesmyslný. A jsou nesmyslné i další podobná tvrzení, která lze nalézt. Věřme tomu, že lékaři vždycky správně vyplní protokol o úmrtí a v něm, také správně, nikdy na sebe neukáží prstem.

Připusťme však, třeba jako mentální cvičení, že by tato tvrzení mohla být pravdivá. Co by toho mohlo být příčinou? (A teď nemyslím důvod toho, proč se to v oficiálních zprávách neobjevuje.)

Jednou z možných příčin je přísloví, že “když se kácí les, létají třísky”. Tato úmrtí, jako jsou předávkování, spletení se při operaci, chybná diagnóza a pod., totiž mohou být vedlejším efektem něčeho daleko důležitějšího. A co je tím důležitějším? Systém. Jakýkoliv systém, ve kterém záleží hlavně na penězích, se chová tak, jako by na nich záleželo především. Výroba zdravotních produktů a zařízení, a dále i farmacie, patří podle statistik Fortune 500 každoročně i dlouhodobě na přední příčky ziskovosti, a to ještě před finanční a bankovní sektor, který je standardně označován za skvělou dojnou krávu. Chtějte po lidech, lékařích, sestřičkách, ošetřovatelích a dalšímu personálu, kteří jsou systémem nuceni se soustředit na vybírání a úsporu peněz, aby se ještě soustředili na lidi!

Kdyby tedy byla tvrzení o nebezpečnosti dostat se medicíně do ruky pravdivá, příčinu její smrtonostnosti bych nehledal v promyšleném snižování stavu lidstva, jak někteří konspirátoři tvrdí, ale viděl bych jí spíše jenom jako vedlejší  efekt dosahování nějakého “důležitějšího” poslání.

Pojďme však zpátky do reality, kterou nám tak věrně zprostředkovávají naše hromadné sdělovací povykující prostředky. Co dělat, aby nám bylo dobře?

Za prvé investujme do zdravotnického byznysu. Nese to.

Za druhé uspořádejme masivní veřejnou diskusi, při které se hluboce zamyslíme nad tím, jaké zákony přijmeme, jaké struktury vytvoříme a co uděláme, aby se metanolová kauza, která  se na celkovém počtu úmrtí v období září 2012-2013 podílela 0,045%, již nikdy, ale opravdu nikdy neopakovala. Věnujme tomu veškerou pozornost, veškerý um, a skoro veškerou svoji energii.

Pak nám už bude, skoro jistě, dobře.

 
Autor: Martin Hájek
Zařazeno v:

Další články v rubrice Ideas

Neplatit účty je jediný způsob, jak se uchovat v paměti obchodních kruhů.

Oscar Wilde Jak poznáte, že žijete v komerční společnosti? Podle toho, že si Vás nikdo nevšimne, dokud mu nezačnete něco dlužit. Dříve, když jsem trpěl občasnou sociální deprivací, tak jsem toho využíval. Prostě jsem nezaplatil a hned mi někdo zavolal. Dnes, když nám dlužné upomínky posílají SMS roboti, tak to už…
Zařazeno v:

O duševní zdraví dětí pečujeme bídně

Pavel Varvařovský, ombudsman Zpráva ombudsmana jak v České republice pečujeme o psychicky nemocné děti, která byla právě v těchto dnech zveřejněna, uvádí mnoho skutečností, které každého normálního člověka znepokojují. Jedná se například o absenci prevence, nedostatečnou psychiatrickou péči, malé léčebné kapacity a jejich zanedbaný technický stav, atd., atd., atd. Přesto přese…
Zařazeno v:
Tags: zdraví, život

Když se Vám nedaří, pak nejlepší, co můžete udělat, je usmívat se.

Michael LeBoeuf, profesor managementu Všiml jsme si, že někteří lidé se tímto heslem řídí bez použití rozumu: vždycky, když něco zkazí, smějí se tomu jako debilové. Příčinou inteligentního úsměvu není prostý fakt “ono se to nepovedlo”, ale skutečnost, že se nám konečně podařilo najít něco, co ještě neumíme. Začíná to tím,…
Zařazeno v:

Mladí muži v ganzích jsou významně náchylnější k duševním poruchám, než jiní mladí muži

Jeremy Coid, profesor psychiatrie Britští výzkumníci nedávno zjistili, že mladí členové gangů mají v 59% úzkostnou poruchu, v 85% antisociální poruchu osobnosti, a v 25% trpí psychózou, a konečně, že 16% z nich na to bere medikamenty. Laik by řekl, že jsou to magoři. Co je to gang? Vědci se shodují…
Zařazeno v:

Rozhodnutí nad životem a smrtí v ozbrojeném konfliktu může vyžadovat soucit a intuici. Lidé mohou mít tyto vlastnosti, zatímco roboti ne.

Christof Heyns, profesor, zvláštní zpravodaj pro mimosoudní, okamžité nebo svévolné popravy Tohle Heyns řekl v květnu 2013, když se na půdě OSN jednalo o výzkumu a nasazení tzv. LARů, Lethal Autonomus Robotics, samostatných smrtonosných robotů, kterým se tak říká proto, že se samostatně rozhodují, zda použít svých schopností k usmrcení (zřejmě)…
Zařazeno v:
Tags: intuice, lidé, život

Nejlepší odplatou je masivní úspěch.

Frank Sinatra, zpěvák Je to asi takový případ, jako když Jimovi Carrymu říkali, aby nedělal takové obličeje, že mu to zůstane, a teď ho za ty samé obličeje platí. Nebo ten případ, ve kterém zaměstnanec tak nenáviděl svého šéfa, až začal pořádně pracovat, a tak nakonec dosáhl úspěchu. Tato doporučení a…
Zařazeno v:

Cesta k úspěchu je vždycky v rekonstrukci.

Lily Tomin, herečka I latinské přísloví “per aspera ad astra”, nebo naše “přes překážky k úspěchu” jsou ohledně úspěchu zajedno: cesta k němu není snadná. Proto, maje na paměti uvedené přísloví, vždycky zpozorním, když mi někdo řekne, že je něco snadné či jednoduché: “Proč bych to měl, proboha svatého, dělat?” Proč…
Zařazeno v:

Mezi briliantní kreativitou a chováním toho největšího idiota na světě existuje mikroskopicky tenká linie. Takže co na tom sakra záleží, skoč!

Cynthia Heimal, spisovatelka Jsou organizace, které shánějí kreativce. Taky jsem to dělal. A s určitou pýchou prohlašuji, že jsem při těch stovkách výběrů nebyl neúspěšným. Myslím, že hlavně pro to, že jsem se již v raném dětství, které se táhlo těch prvních čtyřicet let, naučil - samozřejmě, že s velkou pomocí…
Zařazeno v:

Nemít v práci zábavu je tragédií, která hraničí se zločinem.

Tom Peters, manažerský guru   Co dnes váš šéf udělal pro to, abyste měli zajímavou a zábavnou práci, a co jste pro to udělali Vy? Nic? Tak to už hraničí se zločinem. Někdo tady totiž trestuhodně mrhá vaším umem. Platí to i v případě, že jste se opravdu bavili méně, než…
Zařazeno v:

Mnoho lidí ztotožňuje vysokou disciplínu s přísnými tresty, avšak přísnost je při trestání tím nejméně důležitým aspektem.

Roy F. Baumeister, psycholog   Stává se občas, že při výchově svých dětí, zaměstnanců, šéfů, nebo politiků, je vhodné uchýlit se i k trestům. Na rozdíl od psychopatů, kteří si pro potrestání úmyslně vytvářejí příležitosti a mají z trestání zvrácenou radost, většina lidí trestá nerada. A když už to dělá, dělá…
Zařazeno v:

Hlasitost nic nedokazuje. I slepice, která snese vejce, často kvoká tak, jakoby snesla asteroid.

Mark Twain Když se tak dívám na přenosy z poslanecké sněmovny, mám sklony věřit tomu, že se dívám na dvě stovky osob, z nichž sto devadesát devět kvoká a jedna spí. Kdyby z toho byla alespoň ta vejce! Abych však nebyl nespravedlivým. I my, nevolení a nevyvolení, hrdě kvokáme “hele, co…
Zařazeno v:

Trvalo mi dlouhý čas, než jsem se přestala posuzovat očima druhých.

Sally Fieldová, herečka, režisérka, scénáristka Pro vnímavou, citlivou a responzivní lidskou bytost je bezesporu těžké naučit se neřídit každou radou, každým doporučením, který někdo druhý řekne. Je to důležité pro sebezachování. Je to asi tak stejně těžké, jako pro nevnímavou, necitlivou a neresponzivní lidskou bytost naučit se akceptovat doporučení druhých. Je…
Zařazeno v:
Tags: seberozvoj