„Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, jaký jsi.”
INFORMAČNÍ PROFILY - PORTÁL PRÁCE A PODNIKÁNÍ


Lídři a následovníci

  • arrows šipky leadership

Už jsme si říkali, že leadership je možné chápat jako vztah mezi dvěma a více lidmi. A v tomto vztahu lze rozpoznat lídry a následovníky. Liší se totiž.

Podle Jamese MacGregora Burnse toto odlišení nastává v aktivitě při utváření vzájemných vztahů a ve svých schopnostech tyto vztahy utvářet a rozvíjet. Lídr je v této oblasti aktivnější a schopnější.

To je nesmírně důležitý poznatek.

Shromážděte několik děti na jedno místo a pak je pozorujte. Začnou spolu nějak interagovat, nejčastěji si začnou vymýšlet nějaké skopičiny. Stává se, že některé děcko je v tom poněkud aktivnější, zatímco druhé spíše jenom reagují. Někdy se to ovšem střídá tak rychle, že je těžké rozpoznat, kdo zrovna vede, a kdo následuje.

Takže ještě jednou: při utváření vztahů identifikujeme toho aktivnějšího jedince  jako lídra.

Tato vyšší aktivita vyplývá z vyšších schopností tyto vztahy utvářet. Lídr je například obyčejně schopnější v rozpoznání motivů, zájmů a ambicí druhé strany, než naopak. Je také obyčejně schopnější při artikulaci cílů, kterých by mělo být dosažení. A tak dále, a tak dále.

Z toho všeho je nejdůležitější skutečnost, že lídr odkazuje sám na sebe jako na zdroj, který vede k naplnění motivů vedených. Ve velmi hrubé formě je to něco jako: "Následujte mě a budete to mít." Lze to však dát najevo i implicitně, bez řečí; jenom tak, že se udělá něco, "aby to druhé straně došlo". Zařídit, aby byl vnímán druhou stranou jako zdroj síly, bezpečí, jistoty, rozvahy, znalostí, moudrosti, atd., atd. umí lídr zařídit opravdu o poznání lépe, než následovníci.

Je jasné, že může existovat rozdíl mezi tím, “”jak se člověk druhým jeví“ a “jakým opravdu je”. A to neplatí jenom pro leadership, zle zcela obecně. Ideální je, když člověk oním silným a viditelným zdrojem opravdu je. Tak silným a viditelným, že o tom nemusí nikoho obzvlášť přesvědčovat. Pak se následovníci objeví sami.

Můžete si v praxi vyzkoušet, jak to funguje. Pro začátek si zkuste jednodušší transakční leadership. Je dobré si vyzkoušet, že lze vést svého šéfa, zatímco on Vás bude následovat. Připravte si nějaký pro Vás zajímavý projektík, o kterém zároveň víte, že o něm může učinit finální rozhodnutí. Výborné je třeba takové zvýšení platu.

Normálně se to děje tak, že podřízený činí šéfovi vztahovou nabídku: “Zvyšte mi plat” a k tomu už nedodává nic. No, možná, že ještě k tomu dodá, “protože jsem tady již dlouho”, nebo “protože jsem již dlouho nedostal přidáno”. Myslíte, že tohle šéfa zajímá? Že tohle zapálí jeho srdce? Ani náhodou! Onen jedinec si si přímo koleduje o to, že z toho nic nebude. To proto, že a) onen žádající nebožák neadresoval absolutně vůbec žádný šéfův zájem a b) neudělal vůbec nic pro to, aby se šéfovi jevil být zdrojem, který vede k naplnění jeho šéfovských zájmů.

Takže a) víte, co vašeho šéfa zajímá? b) umíte to vysvětlit šéfovi tak, že toho dosáhne tak, že vám přidá?

V těchto dvou bodech je esence leadershipu - umění pomoci druhým lidem dosáhnout toho, co chtějí.

Až uvedené bodíky budete vědět a umět, běžte za šéfem.

Při vlastním rozhovoru s ním buďte tím aktivnějším. Uvádějte různé důvody, proč je to pro něj tak výhodné, zkoušejte to zleva, zprava, zezadu, zepředu, zkrátka nechte šéfa jenom reagovat na vaše podněty. Když se tak při tom rozhovoru na situaci podíváte jakoby zvenčí, je jasné, že jste to Vy, kdo vede, a je to šéf, který následuje.

Nelze vyloučit, že nakonec budete přesto odmítnut. Váš šéf má přeci jenom větší mocenskou základnu (autoritu danou organizačním uspořádáním) Vám říci Ne a mohlo stát, že se Vám nepodařilo najít nic dostatečně silného, co by šéfa motivovalo říci Ano.

Pro leadership, jakýkoliv leadership, je absolutně nutné být expertem na motivaci a lidi. Nejen v obecné rovině (všichni lidé jsou stejní), ale také v rovině konkrétní a situační (každý člověk je jiný a navíc se situace mění). Pro leadership však nestačí být jenom znalcem motivace a lidí, ale je třeba tu motivaci také umět komunikovat, a to opět v obecné i konkrétní a situační rovině. Tak, aby ona komunikace způsobila žádoucí odezvu.

Garantuji Vám, že tohle se dá naučit a natrénovat.

© 2012 Martin Hájek, Vedeme.cz

Autor: Martin Hájek
Zařazeno v:

Další články v rubrice Leadership

Chcete vést úspěšný obchodní tým? Prozradíme vám, co pro to musíte udělat

Řídíte prodejní tým a máte pocit, že nejste tak úspěšní, jak byste si přáli? Někdy tápete, jak s obchodníky jednat? Nevíte, jak své lidi motivovat k vyšším výkonům? Dovednosti potřebné k efektivnímu vedení obchodního týmu se můžete naučit. Odměnou vám budou spokojenější podřízení i zákazníci.   Školení pro vedoucí obchodního týmu…
Zařazeno v:

Integrální mapa VI - linie rozvoje

Linie rozvoje jsem definoval jako skutečnosti, které musíme mít, abychom byli lidmi. O ty je třeba pečovat, ty je třeba rozvíjet, abychom jimi opravdu byli. Zde (a v Integrální mapě) představuji jenom jednu konkrétní koncepci z mnoha možných. Není nejlepší, není nejhorší. Je dost dobrá na porozumění. A pokud jí pochopíte,…
Zařazeno v:

Integrální mapa VI - linie rozvoje úvod

Linie rozvoje jsou dalším pojmem, který je pro uvědomělé a promyšlený leadership velmi vhodné znát. Zhruba řečeno jde o to, že lidská osobnost má mnoho různých stránek, linií, které se mohou rozvíjet relativně nezávisle, a to i přesto, že vztahy mezi nimi jsou. Například někdo může být blbý jako tágo a…
Zařazeno v:

Integrální mapa V - stavy vědomí

Od různých úrovní rozvoje se nyní přeneseme k různým stavům vědomí. Plete se to. Příklad: když někdo sedí v lotosové pozici a dělá óóóm, stává se, že je některými lidmi považován za toho, který je na vysoké úrovni svého osobnostního rozvoje. Není výjimkou, že lidi s pěnou u pusy a fantastickými…
Zařazeno v:

Integrální mapa IV - odlišnost jednotlivce od společnosti

Pokud se vaše dosažená úroveň osobnostního rozvoje výrazněji liší od úrovně rozvoje vás obklopující společnosti, nastává nutně pnutí. Pokud jste příliš vzadu (na nižších úrovních rozvoje) má společnost socializační mechanismy, jak vás zformovat do své podoby. Možná, že to můžete někdy cítit jako příliš násilné a bude vám to působit určitý…
Zařazeno v:

Integrální mapa III - tendece v evoluci komplexních organismů

Podle Roberta Wrighta platí, že Evoluce každého komplexního organismu, nebo kolektivu organismů, má tendenci se vyvíjet ve směru většího relativního počtu her výhra - výhra mezi svými částmi. To znamená, že to platí jak pro kolonii bakterií, tak pro evoluci kteréhokoliv živočicha, tak pro evoluci celé lidské společnosti. Zkrátka a dobře,…
Zařazeno v:

Integrální mapa II - vrstvy rozvoje

Minule jsem skončil s popisem toho, jaké je rozložení stávající populace s ohledem na dosaženou úroveň rozvoje podle Spirální dynamiky. Je z ní patrné, že jen zatraceně málo lidí, asi tak jedno procento, se nachází nad zelenou úrovní.Vše, co se nachází nad zelenou úrovní vykazuje úplně nové charakteristiky. Takové, které…
Zařazeno v:

Integrální mapa I - úrovně rozvoje

Integrální mapa je to, co nám umožní základní orientaci v prostoru rozvoje jednotlivců, organizací, lidské společnosti. Bez orientace v tomto prostoru je uvědomělé vedení kterékoliv z uvedených entit, obávám se, nemožné. Integrální teorie Kena Wilbera je poměrně rozhlehlým konceptuálním systémem, který do jednoho selfkonzistentního celku systémovým přístupem integruje celou řadu humanitních…
Zařazeno v:

Orientační mapa

V minulém příspěvku jsem uvedl tři podstatné věci pro sebevedení. První bylo přesvědčení, že můžeme se sebou dělat pro co se rozhodneme, namísto přesvědčení, že jsme obětí okolností. S druhou věcí začneme dnes. Je to základní orientace v tomto prostoru. Samozřejmě, že kráčet můžete, kamkoliv Vás napadne. V daném prostotu seberozvoje…
Zařazeno v:

Sebevedení a oběť okolností

Poněkud jsme se již prokousali úplnými základy toho, co to asi tak ten transformační leadership je, k čemu je, a kde se tady bere. Doufám, že je z předchozího zřejmé, že pokud chcete vést sebe, a možná, budete-li chtít a cítit potřebu, že i druhé, znamená začít s promyšlením vedením sebe…
Zařazeno v:

Kulturní mytologie a leadership

Už jsem psal o tom, že profesor organizační psychologie Bernard Bass zjistil, že lidé po celém světě když popisují, jak by chtěli být vedení, popisují transformační leadership. Jak je to možné? Jsem názoru, že je to zakódováno do naší kultury. Kulturu, říká antropolog Lee Cronk, lze definovat jako sociálně sdílenou a…
Zařazeno v:

Funkce leadershipu

Podle výzkumů Bernarda Basse se lidé po celém světě (možná, až na Antarktidu, kde Bass výzkumy neprováděl) shodují v tom, jak by chtěli být vedeni. Popisují transformační leadership. Naprosto spontánně, intuitivně, aniž by se tomu nějak formálně učili. Zdá se tedy být rozumné tvrdit, že tento leadership poskytoval lidem (a možná…
Zařazeno v: