„Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, jaký jsi.”
INFORMAČNÍ PROFILY - PORTÁL PRÁCE A PODNIKÁNÍ


isaac newton

Isaac Newton

Sir Isaac Newton ( 4. ledna 1643 – 31. března 1727 ) byl anglický fyzik, matematik, astronom, přírodní filosof, alchymista a teolog, jenž bývá často považován za jednu z nejvlivnějších osob v dějinách lidstva. Jeho publikace Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, vydaná v roce 1687, položila základy klasické mechaniky a dnes bývá řazena mezi nejdůležitější knihy v historii vědy. Newton v ní popisuje zákon všeobecné gravitace a tři zákony pohybu, které se na další tři staletí staly základem vědeckého pohledu na fyzický vesmír. Newton propojil Keplerovy zákony pohybu planet s vlastní teorií gravitace a dokázal, že pohyb předmětů na Zemi se řídí stejnými pravidly jako pohyb vesmírných těles. Tím smetl poslední pochyby o heliocentrismu a přispěl k vědecké revoluci. V mechanice Newton formuloval teorii o zachování hybnosti a momentu hybnosti. Na poli optiky sestavil první zrcadlový dalekohled a na základě pozorování, že optické hranoly rozkládají bílé světlo do jednotlivých barev viditelného spektra, rozvedl teorii barev. Rovněž vyslovil zákon chladnutí a zkoumal rychlost zvuku. V matematice se dělí s Gottfriedem Leibnizem o zásluhy na objevu integrálního kalkulu. Dále pak zobecnil binomickou větu, vymyslel takzvanou „Newtonovu metodu“ řešení soustav nelineárních rovnic a přispěl k výzkumu mocninných řad. Newton byl horlivě věřícím křesťanem, byť zastával místy nekonvenční názory. Přestože je dnes vzpomínán především pro svůj přínos vědě, větší část svých textů věnoval výkladům Bible

Životopis

  • 225px godfreykneller isaacnewton 1689

Místo narození Isaaca Newtona Isaac Newton se narodil 4. ledna 1643 (podle tehdy užívaného Juliánského kalendáře 25. prosince) ve Woolsthorpu poblíž Granthamu v Lincolnshire ve východní Anglii. Otec, který se jmenoval také Isaac Newton, byl zámožným vlastníkem půdy, ale neměl žádné vzdělání. Zemřel tři měsíce před narozením syna. Když byly Newtonovi tři roky, provdala se jeho matka, Hannah Ayscough, ještě jednou a přestěhovala se do sousední vesnice North Withamu. Za manžela si vzala rev. Barnabase Smithe. Od té doby, až do otčímovy smrti, se o Newtona starali matčini rodiče. Rodina Ayscoughů stála výše na společenském žebříčku než Newtonové (Newtonův dědeček James Ayscough byl šlechticem a matčin bratr William farářem, který studoval na Trinity College v Cambridge) a proto se díky nim Newtonovi dostalo vzdělání. V roce 1653, po smrti druhého manžela se matka vrátila zpět do Woolsthorpu a desetiletý Isaac opět bydlel se svou matkou a se třemi nevlastními sourozenci (Mary, Benjamin a Hannah Smithovi).V deseti letech začal chodit do vesnické školy v Skillingtonu a později ve Stoku. Od roku 1655 navštěvoval v Granthamu tamější gymnázium. Ubytován byl v domácnosti lékárníka pana Clarka. V letech 1658 – 1661 se v Grathamu připravoval na studia v Cambridge. 5. června 1661 za podpory svého strýce Williama nastoupil Newton jako osmnáctiletý studovat na Trinity College v Cambridge. Zde byl jeho učitelem známý fyzik a matematik Isaac Barrow. Základem studia zde sice v té době byly ještě Aristotelovy myšlenky, ale Newton se také zajímal o modernější myslitele, četl díla G. Galilea a R. Descarta. Přečetl Keplerovo dílo „Optics“, seznámil se s Euklidovými „Základy“. Od srpna 1665 do dubna 1667 byla univerzita uzavřena kvůli morové epidemii a Newton se vrátil do rodného Granthamu, kde mu podle pověsti spadlo na hlavu jablko a on přišel na myšlenku gravitace. Během těchto dvou let pobytu na rodném statku vynalezl svůj diferenciální počet, rozvinul svou teorii gravitace a vytvořil vlastní teorii podstaty světla a barev. Roku 1665 získal bakalářský titul a roku 1667 stálé místo na Trinity College. Roku 1668 se stal magistrem umění a roku 1669 lukasiánským profesorem matematiky, kdy nastoupil na místo po svém učiteli Isaacu Barrowovi . V té době sestrojil svůj zrcadlový dalekohled, který řešil problém barevné aberace u dalekohledů. 11. ledna 1672 byl na základě svého vynálezu zvolen členem Královské společnosti. 19. února 1672 vyšla v Philosophical Transactions jeho první fyzikální práce, která byla na téma teorie barev. Newtonův hrob ve Westminsterském opatství. V roce 1703 byl zvolen předsedou Královské společnosti a zůstal jím až do roku 1727. V roce 1705 byl královnou Annou povýšen do rytířského stavu. Byl poslancem anglického parlamentu a je známo, že v zájmu Anglie odporoval i králi. V roce 1696 byl jmenován dozorcem v královské mincovně v londýnském Toweru a o tři roky později byl jmenován jejím ministrem. Proslavil se bojem proti penězokazům a dostal jich několik na popraviště. Navíc také zavedl matematickou definici nové měny guiney. Místo v královské mincovně bylo spojeno s příjmem 1500 liber sterlinků a proto se tím zlepšily jeho hmotné poměry tak, že se vzdal profesury v Cambridgi. Přestěhoval se natrvalo do Londýna, kde se o jeho byt starala jeho neteř, dcera jeho sestry Hannah. 2. března 1727 naposledy předsedal Královské společnosti. V té době byl již vážně nemocen (od roku 1722 trpěl dnou a ledvinovými i žlučníkovými kameny) a jeho nemoc se ještě cestou z Kensingtonu do Londýna zhoršila. Newton jí podlehl 31. března 1727 v Londýně (20. března podle tehdejšího Juliánského kalendáře). Je pohřben ve Westminsterském opatství.

V Bibli existuje více důkazů autentičnosti, než bychom nalezli v jakýchkoli světských dějinách. 

Isaac Newton

Objevy

  • 689px newtonstelescopereplica

V mechanice :  Především dokázal, že fyzikální zákony platí nejen na Zemi ale i ve vesmíru. Newtonovým nejznámějším objevem byly jeho tři pohybové zákony: 

1. pohybový zákon - Zákon setrvačnosti 2. pohybový zákon - Zákon síly 3. pohybový zákon - Zákon akce a reakce

V matematice : Položil základy diferenciálního a integrálního počtu (tzv. Kalkulus) a také základy diferenciálních rovnic. Nalezl také metodu pro numerické řešení transcendetních rovnic a zobecnil binomickou větu v binomickou řadu. Kolem roku 1665 zobecnil binomickou větu v binomickou řadu. O objevu fluxí (jak nazýval svůj objev diferenciálního počtu) se Newton zmiňuje ve svém deníku 20. května 1665 a téhož roku pomocí svého diferenciálního počtu určil obsah plochy ohraničené hyperbolou.

V optice : Replika druhého Newtonova dalekohledu, který předvedl v Královské společnosti v roce 1672. V optice objevil, že světlo je složené a skládá se z barevného spektra (rozklad na optickém hranolu) , vysvětlil barvy tenkých vrstev, objevil zobrazovací rovnici, nalezl slitinu vhodnou ke konstrukci zrcadel a sestrojil první zrcadlový dalekohled (vlastní uspořádání primárního a sekundárního zrcadla) viz Newtonův dalekohled. Také objevil sextant, avšak svůj objev nepublikoval.

V alchymii : Newton také věnoval mnoho času alchymii. V Cambridgi si zařídil laboratoř, ve které ověřoval popsané postupy a procedury.

                                                                                                                                                    Zdroj: Wiki

Zařazeno v:

Další články v rubrice Osobnosti

Podnikatel Roku 2012

Rok se sešel s rokem a je tady opět vyhlášení podnikatele roku pro rok 2012. Tato soutěž je v České republice pořádána již od roku 2000 společností Ernst & Young a každý rok jsou vyhlašovány různé kategorie, včetně kategorií regionálních. Podnikatelem roku 2012 se stal František Piškanin, majitel logistické firmy Hopi. František…
Zařazeno v:

Louis Armstrong

Louis Daniel Armstrong (4. srpna 1901?, New Orleans – 6. července 1971, New York) - známý také pod přezdívkami Pops a Satchmo (v překladu něco jako „Velká huba“), byl slavný americký jazzový trumpetista a zpěvák. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších jazzových umělců 20. století. Dětství Narodil se v roce 1900…
Zařazeno v:

Jannis Samaras - podnikatel roku 2011

Kdyby v České republice existovalo něco jako „americký sen“ byla by rodina Jannise Samarase zářným příkladem toho, že pokud je člověk dostatečně houževnatý a jde si za svými cíli, a to i přes počáteční neúspěchy a zdolávání všech těžkostí života, stane se ukázkou splněných tužeb a přání.   Podnikatelský sen vlastně začíná…
Zařazeno v:

Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala (* 7. února 1961, Opava, Československo) je český podnikatel. V 19 letech emigroval do USA. Studoval na University of California v Berkeley. Později studoval na Dartmouth College. Pracoval pro firmu Credit Suisse First Boston v New Yorku, Londýně a nakonec v Praze. Od nuly na seznam nejbohatších lidí světa!…
Zařazeno v:

Carlos Slim Helú

45 miliónů každou hodinu! Je nejbohatším mužem planety, jeho majetek roste každou hodinu o 45 milionů korun! Čemu vděčí za tak fenomenální úspěch? Kam investuje? A k čemu potřebuje Boeing 737? Zní to jako by přicházely nové časy, je tomu doopravdy tak? Na vrcholu pomyslného žebříčku nejbohatších lidí planety nastalo zemětřesení,…
Zařazeno v:

Bernard Arnault

Bernard Arnault (* 5. března 1949, Roubaix, Francie) je francouzský podnikatel. Je nejbohatším Francouzem a nejbohatším Evropanem s celkovým majetkem v hodnotě 41 milliard amerických dolarů a umístil se na čtvrtém místě Forbesova seznamu nejbohatších lidí na světě. Vystudovaný inženýr je předsedou představenství koncernu LVMH, do kterého patří značky jako výrobci…
Zařazeno v:

Sergey Brin

Sergey Brin (* 21. srpna 1973) je americký podnikatel, který je spolu s Larry Pagem spoluzakladatelem společnosti Google, která provozuje stejnojmenný fulltextový vyhledávač. Narodil se v Moskvě jako syn matematika a ekonomky. V roce 1979 celá rodina emigrovala do USA. Během studií Ph.D. v oblasti počítačů na Standfordské univerzitě se Brin…
Zařazeno v:

Edita Steinová (1891 - 1942)

Edita Steinová je osobností většině lidí patrně neznámou, ale nesmírně inspirativní svým přístupem k životu a svou zarputilou povahou dopátrat se pravdy. A to vše v letech, kdy život nebyl jednoduchý pro nikoho, natož pro ženu, která nejenže měla ambice, jenž ve většině případů byly ženám odepřeny, ale její životní síla a energie…
Zařazeno v:

Napoleon Bonaparte

Napoleon I. Bonaparte (1769 – 1821) byl francouzský vojevůdce a státník, císař v letech 1804 – 1814 a 1815. Narodil se na Korsice do rodiny nepříliš zámožného příslušníka úřednické šlechty. V devíti letech jej otec odvezl do Francie, kde jako stipendista studoval v místních vojenských školách. Po smrti otce, ve svých…
Zařazeno v:

Lao-c'

Lao-c' (čínsky 老子 = Starý mistr) je jedna z nejvýraznějších postav čínské filosofie, jejíž historická existence je ovšem nejasná. Čínská tradice umísťuje jeho život do 6. století př. n. l., mnoho moderních škol však jeho existenci staví do 4. století př. n. l., případně jej považuje za kompilát postav několika filosofů…
Zařazeno v:

Lawrence Joseph Ellison

Jen málo lidí se může chlubit tím, že v jednu chvíli byli nejbohatšími na celé planetě. Šéf Oraclu Larry Ellison může. V roce 2000 nakrátko získal postavení lídra v žebříčku světových boháčů, ale to mu pak opět uzmul jeho věčný rival Bill Gates se svým Microsoftem. Dnes už je „pouhou“ světovou…
Zařazeno v:

Larry Page

Larry Page se narodil v Lansingu ve státě Michigan 26. Března 1973 do židovské rodiny. Larry se stal počítačovým expertem už na vysoké škole a je spoluzakladatelem společnosti Google Inc. – největší světové internetové firmy. Časopis PC World vydal článek kde jeho i druhého spoluzakladatele Googlu Sergeye Brina označuje za jedny…
Zařazeno v: