„Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, jaký jsi.”
INFORMAČNÍ PROFILY - PORTÁL PRÁCE A PODNIKÁNÍ


Integrální mapa VI - linie rozvoje úvod

  • cakra01

Linie rozvoje jsou dalším pojmem, který je pro uvědomělé a promyšlený leadership velmi vhodné znát.

Zhruba řečeno jde o to, že lidská osobnost má mnoho různých stránek, linií, které se mohou rozvíjet relativně nezávisle, a to i přesto, že vztahy mezi nimi jsou.

Například někdo může být blbý jako tágo a zároveň být po fyzické stránce podoben Herkulovi. Jiný zase může být inteligentní až hrůza a zároveň zcela a totálně selhávat v mezilidských vztazích.

Je dobré vědět, jaké linie rozvoje vlastně jsou a v těchto liniích se rozvíjet.

Ucelených koncepcí linií rozvoje existuje ohromné množství a je v podstatě jedno, kterou si zvolíte.

Jednou z nich je koncepce mnohačetných inteligencí. Jejich známý propagátor, Tony Buzan, jich uvádí tuším dvanáct.

Jinou koncepcí jsou například čakry. Čakry jsou v podstatě linie rozvoje, které jsou symbolizovány pomocí jakýchsi energetických center, které mají přesné umístění na lidském těle. Těch základních linií, čaker, je zde sedm.

Další koncepci představuje profesor Clint Siddle, ředitel Park Leadership Fellows Programu Johnsonovy školy na Cornellově universitě. Nazývá jej leadership kolem (anglicky leadership wheel). Jednotlivé linie, kterou jsou zde metaforicky reprezentovány jakýmisi pěti archetypy, našimi vnitřními částmi, zde vzájemně propojuje do jednoho modelu komplexního systému, do celého člověka.

Tento model linií však není ničím jiným, jak Clint Siddle píše, než medicimanským (šamanským) kolem (anglicky medicine wheel), koncepcí převzatou od původních obyvatel Ameriky, indiánů. Lze se s ním setkat i v dalších kulturách po celém světě.

Tento model je v podstatě stejným, jako model Stephena R. Coveye, známého to gurua v oblasti osobního rozvoje a leadershipu, až na to, že části se jmenují jinak, a jedna z nich je přemapována do jiné linie (části).

Pokud si uvědomíme, o co v podstatě jde, je podle mě jedno, jaký model, jakou koncepci, použijeme. Budeme rozumět všem.

V těchto konceptech (modelech) jde v podstatě o odpověď na zcela základní a principiální otázku: “Co dělá člověka člověkem?”

Už jste o tom přemýšleli? Už jste přemýšleli o tom, co všechno člověk musí mít, aby se člověkem mohl nazývat? Aby prostě člověkem byl?

Touhle otázkou se baví lidstvo od nepaměti a stále se jí docela slušně baví. Vědci na to dokonce pořádají i mezinárodní konference.

V roce 2001 se sešlo patnáct univerzitních profesorů z různých zemí, aby konečně vytvořili všeobecnou formální teorii leadershipu. Po pětiletém úsilí konstatovali (viz kniha The Quest for a General Theory of Leadership), že se jim to nepovedlo. Spolubadatelka Joanna Ciulla se k tomuto výsledku vyjádřila takto:

Studium leadershipu nás vede k univerzálním otázkám lidské existence a účelu člověka. A je pravděpodobné, že tyto otázky nebudou nikdy zodpovězeny jedinou obecnou teorií.

Joanne B. Ciulla

Až na to přijdete, máte linie. Linie, o které všechny je třeba pečovat, abyste se člověkem mohli nazývat. Linie, které je všechny třeba rozvíjet a tak rozvíjet svoje lidství a tak se posunovat ve svém osobnostním rozvoji stále výše a výše.

Jógíni si to zařídili chytře. Každých sedm let se soustřeďují na řešíní (roztáčení) jedné čakry. Té, která zhruba odpovídá přirozenému rozvoji člověka. A když je po čtyřiceti devíti letech hotovo, jdou do toho, teď už na poněkud jiné úrovni (dalo by se říci ve druhé vrstvě), znovu.

Indiáni si to také zařídili chytře: průběžně je rozvíjejí všechny, přičemž, samozřejmě, přihlížejí k dosažené úrovni osobnostního rozvoje.

Zde (a v Integrální mapě) představuji jenom jednu konkrétní koncepci z mnoha možných. Trochu si jí popíšeme příště.

Je mi jedno, zda budete používat tuhle, nebo jinou. Důležité je, že si budeme rozumět, protože víme, oč tady běží: o různé oblasti našeho lidství, které je třeba rozvíjet a spolu vzájemně výhodně integrovat, a tak promyšleně utvářet naší osobnost do stále komplexnějšího celku, celku, který má stále větší kapacitu se vypořádávat s vnějšími výzvami, celku, který, protože má potenciál jít ještě dále, je zároveň v každém okamžiku pouze částečným.

Autor: Martin Hájek
Zařazeno v:

Další články v rubrice Leadership

Chcete vést úspěšný obchodní tým? Prozradíme vám, co pro to musíte udělat

Řídíte prodejní tým a máte pocit, že nejste tak úspěšní, jak byste si přáli? Někdy tápete, jak s obchodníky jednat? Nevíte, jak své lidi motivovat k vyšším výkonům? Dovednosti potřebné k efektivnímu vedení obchodního týmu se můžete naučit. Odměnou vám budou spokojenější podřízení i zákazníci.   Školení pro vedoucí obchodního týmu…
Zařazeno v:

Integrální mapa VI - linie rozvoje

Linie rozvoje jsem definoval jako skutečnosti, které musíme mít, abychom byli lidmi. O ty je třeba pečovat, ty je třeba rozvíjet, abychom jimi opravdu byli. Zde (a v Integrální mapě) představuji jenom jednu konkrétní koncepci z mnoha možných. Není nejlepší, není nejhorší. Je dost dobrá na porozumění. A pokud jí pochopíte,…
Zařazeno v:

Integrální mapa V - stavy vědomí

Od různých úrovní rozvoje se nyní přeneseme k různým stavům vědomí. Plete se to. Příklad: když někdo sedí v lotosové pozici a dělá óóóm, stává se, že je některými lidmi považován za toho, který je na vysoké úrovni svého osobnostního rozvoje. Není výjimkou, že lidi s pěnou u pusy a fantastickými…
Zařazeno v:

Integrální mapa IV - odlišnost jednotlivce od společnosti

Pokud se vaše dosažená úroveň osobnostního rozvoje výrazněji liší od úrovně rozvoje vás obklopující společnosti, nastává nutně pnutí. Pokud jste příliš vzadu (na nižších úrovních rozvoje) má společnost socializační mechanismy, jak vás zformovat do své podoby. Možná, že to můžete někdy cítit jako příliš násilné a bude vám to působit určitý…
Zařazeno v:

Integrální mapa III - tendece v evoluci komplexních organismů

Podle Roberta Wrighta platí, že Evoluce každého komplexního organismu, nebo kolektivu organismů, má tendenci se vyvíjet ve směru většího relativního počtu her výhra - výhra mezi svými částmi. To znamená, že to platí jak pro kolonii bakterií, tak pro evoluci kteréhokoliv živočicha, tak pro evoluci celé lidské společnosti. Zkrátka a dobře,…
Zařazeno v:

Integrální mapa II - vrstvy rozvoje

Minule jsem skončil s popisem toho, jaké je rozložení stávající populace s ohledem na dosaženou úroveň rozvoje podle Spirální dynamiky. Je z ní patrné, že jen zatraceně málo lidí, asi tak jedno procento, se nachází nad zelenou úrovní.Vše, co se nachází nad zelenou úrovní vykazuje úplně nové charakteristiky. Takové, které…
Zařazeno v:

Integrální mapa I - úrovně rozvoje

Integrální mapa je to, co nám umožní základní orientaci v prostoru rozvoje jednotlivců, organizací, lidské společnosti. Bez orientace v tomto prostoru je uvědomělé vedení kterékoliv z uvedených entit, obávám se, nemožné. Integrální teorie Kena Wilbera je poměrně rozhlehlým konceptuálním systémem, který do jednoho selfkonzistentního celku systémovým přístupem integruje celou řadu humanitních…
Zařazeno v:

Orientační mapa

V minulém příspěvku jsem uvedl tři podstatné věci pro sebevedení. První bylo přesvědčení, že můžeme se sebou dělat pro co se rozhodneme, namísto přesvědčení, že jsme obětí okolností. S druhou věcí začneme dnes. Je to základní orientace v tomto prostoru. Samozřejmě, že kráčet můžete, kamkoliv Vás napadne. V daném prostotu seberozvoje…
Zařazeno v:

Sebevedení a oběť okolností

Poněkud jsme se již prokousali úplnými základy toho, co to asi tak ten transformační leadership je, k čemu je, a kde se tady bere. Doufám, že je z předchozího zřejmé, že pokud chcete vést sebe, a možná, budete-li chtít a cítit potřebu, že i druhé, znamená začít s promyšlením vedením sebe…
Zařazeno v:

Lídři a následovníci

Už jsme si říkali, že leadership je možné chápat jako vztah mezi dvěma a více lidmi. A v tomto vztahu lze rozpoznat lídry a následovníky. Liší se totiž. Podle Jamese MacGregora Burnse toto odlišení nastává v aktivitě při utváření vzájemných vztahů a ve svých schopnostech tyto vztahy utvářet a rozvíjet. Lídr…
Zařazeno v:

Kulturní mytologie a leadership

Už jsem psal o tom, že profesor organizační psychologie Bernard Bass zjistil, že lidé po celém světě když popisují, jak by chtěli být vedení, popisují transformační leadership. Jak je to možné? Jsem názoru, že je to zakódováno do naší kultury. Kulturu, říká antropolog Lee Cronk, lze definovat jako sociálně sdílenou a…
Zařazeno v:

Funkce leadershipu

Podle výzkumů Bernarda Basse se lidé po celém světě (možná, až na Antarktidu, kde Bass výzkumy neprováděl) shodují v tom, jak by chtěli být vedeni. Popisují transformační leadership. Naprosto spontánně, intuitivně, aniž by se tomu nějak formálně učili. Zdá se tedy být rozumné tvrdit, že tento leadership poskytoval lidem (a možná…
Zařazeno v: