„Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, jaký jsi.”
INFORMAČNÍ PROFILY - PORTÁL PRÁCE A PODNIKÁNÍ


Integrální mapa V - stavy vědomí

  • podvědomí - leadership V

Od různých úrovní rozvoje se nyní přeneseme k různým stavům vědomí. Plete se to.

Příklad: když někdo sedí v lotosové pozici a dělá óóóm, stává se, že je některými lidmi považován za toho, který je na vysoké úrovni svého osobnostního rozvoje. Není výjimkou, že lidi s pěnou u pusy a fantastickými vidinami identifikujeme za ty, kteří se ve svém rozvoji přenesli až na samý vrchol.

Ponechme nyní stranou, že žádný vrchol v rozvoji osobnosti neexistuje (za každou úrovní je ještě další), a věnujme se odlišení stavů vědomí od úrovní rozvoje.

Je to pozoruhodně jednoduché: úrovně rozvoje představují jinou dimenzi, než stavy vědomí.

Každý změněný stav vědomí je dostupný pro každou úroveň rozvoje osobnosti. Například spánek, což změněný stav vědomí je (protože to není plná bdělost), byl dostupný lidem žijícím v době kamenné, ve středověku, a je dostupný i nám.

Změněný stav vědomí tedy není ani vyšším, ani nižším. Je prostě (a jenom) jiným.

Různé stavy vědomí, takové, jaké lze empiricky zachytit EEG, jsou zakresleny v Integrální mapě vpravo dole.

To, že změněné stavy vědomí představují jinou dimenzi, neznamená, že nemohou být pro úrovně rozvoje a jejich případnou změnu důležité. Ve skutečnosti jsou.

Například REM spánek (fáze spánku, ve kterém se zdají sny) je pro teplokrevné živočichy nikoliv nutným. Pokud je mu zabráněno, nastává taková deprivace organismu, že živočich umírá.

Některé stavy jsou tedy nutné. A změněné stavy mohou být i vhodné.

Mohu být vhodné například pro přesun do vyšších úrovní. Funguje to jednoduše tak, že poskytují jiný pohled na realitu, než jenom ten plně bdělý pohled. Tento jiný pohled přináší další informace, ze kterých mohou plynout další možnosti, které před tím, s pomocí jenom bdělého pohledu, tady prostě nebyly.

Opakuji, že to může nastat, ne, že to nastat musí. Někdy je třeba stovky až tisíce hodin meditační praxe, než se tyto možnosti vynoří.

Výzkumy posledních třiceti let naznačují, že bez meditační praxe nelze objevit možnosti, které jsou pro druhou vrstu potřeba.

Pochopitelně, že změněné stavy vědomí lze navozovat i jinými prostředky, než meditací. Mám zde na mysli psychotropní a halucinogenní látky. Je jisté, že přinášejí jiné pohledy, jiné informace, které je jistě možné zase nějak zužitkovat. Nevím však jaké přesně a nevím na co.

Mám zde těžké mezery ve vzdělání. Neomlouvám se, nevymlouvám, jenom konstatuji, že společnost, ve které jsem vyrůstal a žiji, nemá účinné mechanismy (třeba jako psaní a čtení, počítačová a finanční gramotnost a tak), jak v tom svým příslušníkům pomáhat.

Ať tak či onak, pokud plánujete se dostat do druhé vrstvy, uvažte uvědomělou práci i s jinými stavy vědomí, než jenom s tím bdělým. A tyto různé stavy integrujte vzájemně výhodnými vazbami dohromady, do jednoho celku vaší osobnosti.

Autor: Martin Hájek
Zařazeno v:

Další články v rubrice Leadership

Chcete vést úspěšný obchodní tým? Prozradíme vám, co pro to musíte udělat

Řídíte prodejní tým a máte pocit, že nejste tak úspěšní, jak byste si přáli? Někdy tápete, jak s obchodníky jednat? Nevíte, jak své lidi motivovat k vyšším výkonům? Dovednosti potřebné k efektivnímu vedení obchodního týmu se můžete naučit. Odměnou vám budou spokojenější podřízení i zákazníci.   Školení pro vedoucí obchodního týmu…
Zařazeno v:

Integrální mapa VI - linie rozvoje

Linie rozvoje jsem definoval jako skutečnosti, které musíme mít, abychom byli lidmi. O ty je třeba pečovat, ty je třeba rozvíjet, abychom jimi opravdu byli. Zde (a v Integrální mapě) představuji jenom jednu konkrétní koncepci z mnoha možných. Není nejlepší, není nejhorší. Je dost dobrá na porozumění. A pokud jí pochopíte,…
Zařazeno v:

Integrální mapa VI - linie rozvoje úvod

Linie rozvoje jsou dalším pojmem, který je pro uvědomělé a promyšlený leadership velmi vhodné znát. Zhruba řečeno jde o to, že lidská osobnost má mnoho různých stránek, linií, které se mohou rozvíjet relativně nezávisle, a to i přesto, že vztahy mezi nimi jsou. Například někdo může být blbý jako tágo a…
Zařazeno v:

Integrální mapa IV - odlišnost jednotlivce od společnosti

Pokud se vaše dosažená úroveň osobnostního rozvoje výrazněji liší od úrovně rozvoje vás obklopující společnosti, nastává nutně pnutí. Pokud jste příliš vzadu (na nižších úrovních rozvoje) má společnost socializační mechanismy, jak vás zformovat do své podoby. Možná, že to můžete někdy cítit jako příliš násilné a bude vám to působit určitý…
Zařazeno v:

Integrální mapa III - tendece v evoluci komplexních organismů

Podle Roberta Wrighta platí, že Evoluce každého komplexního organismu, nebo kolektivu organismů, má tendenci se vyvíjet ve směru většího relativního počtu her výhra - výhra mezi svými částmi. To znamená, že to platí jak pro kolonii bakterií, tak pro evoluci kteréhokoliv živočicha, tak pro evoluci celé lidské společnosti. Zkrátka a dobře,…
Zařazeno v:

Integrální mapa II - vrstvy rozvoje

Minule jsem skončil s popisem toho, jaké je rozložení stávající populace s ohledem na dosaženou úroveň rozvoje podle Spirální dynamiky. Je z ní patrné, že jen zatraceně málo lidí, asi tak jedno procento, se nachází nad zelenou úrovní.Vše, co se nachází nad zelenou úrovní vykazuje úplně nové charakteristiky. Takové, které…
Zařazeno v:

Integrální mapa I - úrovně rozvoje

Integrální mapa je to, co nám umožní základní orientaci v prostoru rozvoje jednotlivců, organizací, lidské společnosti. Bez orientace v tomto prostoru je uvědomělé vedení kterékoliv z uvedených entit, obávám se, nemožné. Integrální teorie Kena Wilbera je poměrně rozhlehlým konceptuálním systémem, který do jednoho selfkonzistentního celku systémovým přístupem integruje celou řadu humanitních…
Zařazeno v:

Orientační mapa

V minulém příspěvku jsem uvedl tři podstatné věci pro sebevedení. První bylo přesvědčení, že můžeme se sebou dělat pro co se rozhodneme, namísto přesvědčení, že jsme obětí okolností. S druhou věcí začneme dnes. Je to základní orientace v tomto prostoru. Samozřejmě, že kráčet můžete, kamkoliv Vás napadne. V daném prostotu seberozvoje…
Zařazeno v:

Sebevedení a oběť okolností

Poněkud jsme se již prokousali úplnými základy toho, co to asi tak ten transformační leadership je, k čemu je, a kde se tady bere. Doufám, že je z předchozího zřejmé, že pokud chcete vést sebe, a možná, budete-li chtít a cítit potřebu, že i druhé, znamená začít s promyšlením vedením sebe…
Zařazeno v:

Lídři a následovníci

Už jsme si říkali, že leadership je možné chápat jako vztah mezi dvěma a více lidmi. A v tomto vztahu lze rozpoznat lídry a následovníky. Liší se totiž. Podle Jamese MacGregora Burnse toto odlišení nastává v aktivitě při utváření vzájemných vztahů a ve svých schopnostech tyto vztahy utvářet a rozvíjet. Lídr…
Zařazeno v:

Kulturní mytologie a leadership

Už jsem psal o tom, že profesor organizační psychologie Bernard Bass zjistil, že lidé po celém světě když popisují, jak by chtěli být vedení, popisují transformační leadership. Jak je to možné? Jsem názoru, že je to zakódováno do naší kultury. Kulturu, říká antropolog Lee Cronk, lze definovat jako sociálně sdílenou a…
Zařazeno v:

Funkce leadershipu

Podle výzkumů Bernarda Basse se lidé po celém světě (možná, až na Antarktidu, kde Bass výzkumy neprováděl) shodují v tom, jak by chtěli být vedeni. Popisují transformační leadership. Naprosto spontánně, intuitivně, aniž by se tomu nějak formálně učili. Zdá se tedy být rozumné tvrdit, že tento leadership poskytoval lidem (a možná…
Zařazeno v: