„Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, jaký jsi.”
INFORMAČNÍ PROFILY - PORTÁL PRÁCE A PODNIKÁNÍ


Integrální mapa IV - odlišnost jednotlivce od společnosti

  • nokia eco

Pokud se vaše dosažená úroveň osobnostního rozvoje výrazněji liší od úrovně rozvoje vás obklopující společnosti, nastává nutně pnutí.

Pokud jste příliš vzadu (na nižších úrovních rozvoje) má společnost socializační mechanismy, jak vás zformovat do své podoby. Možná, že to můžete někdy cítit jako příliš násilné a bude vám to působit určitý diskomfort.

Může se také stát, že se odpoutáte od hlučícího davu příliš dopředu (do vyššich úrovní). To, že vás budoucí historie může označit za velikého lídra, kterým lidem “ukázal cestu” je fakt, který prozatím ponechme stranou. Ze začátku však každopádně počítejte s určitou izolací a obtížemi, které nastanou.

Lidé okolo mohou vnímat vaši odlišnost a budou se vám snažit pomoci se vrátit do lůna společnosti. I na to existují různé mechanismy. Nepochopení, posměšky, kydání hnoje, házení kamení, nebo ekonomické odříznutí jsou normální způsoby, jak se společnost vypořádává s “odpadlíky”. Má zájem zachovat svoji integritu. To je, byla a je veliká evoluční výhoda lidské společnosti, na rozdíl od uskupení ostatních živočichů. Když se nějaká “šílená opice” odpoutá od své tlupy, nechají jí ostatní příslušníci zkrátka jít.

Uvedené platí nejen pro jednotlivce, ale i pro celé organizace a další formy uskupení lidí. Jako příklad toho, kdo díky ekonomickým mechanismům neustál svoje odpoutání se od druhých, lze uvést firmu Nokia. Dovolím si citovat z jednoho článku na internetu (Kakosová, T. Symbol úpadku Evropy? Nokia.

[online]. 13.7.2011. Dostupné z:
http://terezakakosova.blog.idnes.cz/c/200616/Symbol-upadku-Evropy-Nokia.html

“Před necelými pěti lety byla Nokia symbolem skandinávské „znalostní“ ekonomiky a příkladem účinné státní podpory „informační společnosti“. Na podzim roku 2008 byla vyhodnocena jako nejcennější značka Evropy. Dnes? Její upadající hvězda. ... Obří centrála Nokie kousek od Helsinek je monumentální budova ze skla a oceli ležící přímo u moře. Budova byla pochopitelně od počátku konstruována jako „zelená“ a to nejen vzhledem k okolní přírodě, ale i pracovnímu prostředí tisíců zaměstnanců. V tak zvaném „Nokia House“ jsou posilovny, sauny, zdravotní klinika, řada kaváren, dostatek odpočinkového a relaxačního prostoru i soukromá přistávací plocha pro helikoptéry. ... v roce 2009 jí byl Greenpeace udělen titul ekologicky nejvyspělejší a nejzodpovědnější světové firmy, že je jedním ze zakládajících členů Světové podnikatelské rady pro trvale udržitelný rozvoj, že již v roce 2006 formulovala svoji první strategii „pro klima“, že na Bali byla v roce 2007 signatářem výzvy světovým vůdcům, aby byli aktivnější v boji se změnou klimatu nebo že v roce 2010 byla Dow Jones Indexem vyhlášena společností s trvale udržitelným vývojem technologií.”

Zkrátka a dobře přes vnímané a diplomy oceňované ekologické chování Nokie navenek i dovnitř, byla Nokie vrácena do našeho středu (v současné době likviduje tisíce zaměstnanců) jinými mechanismy. Své odtržení nemohla ustát ekonomicky, protože stávající tržní systém upřednostňuje nízkonákladové firmy, pro které je slovo ekologie neznámým pojmem a spokojenost zaměstnanců spíše vtipem pro zasmání.

Jo jo, být před davem má svá rizika. Je dobré si uvědomit, že je to v první vrstvě (prvních šest úrovní) sociokulturního rozvoje společnosti zcela normální, přirozené. Teprve ve druhé vrstě, ve které ještě zdaleka nejsme, je tomu jinak. Tam jsou odchylky rozpoznávány daleko citlivěji, například co je dolů (zpět) a co nahoru (vpřed), a ty vpřed se berou jako cenný zdroj, ze kterého je možné se zase něčemu naučit. To také znamená, že zde by již nemělo docházet k tomu, že lidé budou provolávat hurá sláva nějakým hitlerům, volit do čela institucí a organizací jedince se sociální nebo psychopatickou poruchou osobnosti a tak podobně. Zatím jsme však, znovu opakuji, ve vrstvě první.

Historie ukazuje, jak mnoho těch, kteří byli příliš vepředu, bylo vráceno zpět, nebo dokonce umlčeno. Jiní se, a to doslova a do písmene, od společnosti odpoutali a zbytek života strávili ve vysokých horách, hlubokých lesích, či na jiných nepřístupných místech.

Někteří zůstali a zkusili to změnit. Některým se to podařilo - přetáhli dav k sobě do vyšší úrovně sociokulturního rozvoje. Lidé je označují za ty (transformační) lídry, kteří jim “ukázali cestu”.

Tito lídři v prvé řadě zařídili, aby si lidé uvědomili, že ona změna jim něco významného přinese a zároveň zařizovali, aby nebyli tak strašně sami. Vytvořili, jinými slovy řečeno, vztah vzájemně výhodné závislosti (výhra - výhra) mezi sebou a těmi druhými.

A pak? Pak to prostě společně udělali. Společně, vzájemně výhodně, a ke společnému prospěchu.

Autor: Martin Hájek
Zařazeno v:

Další články v rubrice Leadership

Chcete vést úspěšný obchodní tým? Prozradíme vám, co pro to musíte udělat

Řídíte prodejní tým a máte pocit, že nejste tak úspěšní, jak byste si přáli? Někdy tápete, jak s obchodníky jednat? Nevíte, jak své lidi motivovat k vyšším výkonům? Dovednosti potřebné k efektivnímu vedení obchodního týmu se můžete naučit. Odměnou vám budou spokojenější podřízení i zákazníci.   Školení pro vedoucí obchodního týmu…
Zařazeno v:

Integrální mapa VI - linie rozvoje

Linie rozvoje jsem definoval jako skutečnosti, které musíme mít, abychom byli lidmi. O ty je třeba pečovat, ty je třeba rozvíjet, abychom jimi opravdu byli. Zde (a v Integrální mapě) představuji jenom jednu konkrétní koncepci z mnoha možných. Není nejlepší, není nejhorší. Je dost dobrá na porozumění. A pokud jí pochopíte,…
Zařazeno v:

Integrální mapa VI - linie rozvoje úvod

Linie rozvoje jsou dalším pojmem, který je pro uvědomělé a promyšlený leadership velmi vhodné znát. Zhruba řečeno jde o to, že lidská osobnost má mnoho různých stránek, linií, které se mohou rozvíjet relativně nezávisle, a to i přesto, že vztahy mezi nimi jsou. Například někdo může být blbý jako tágo a…
Zařazeno v:

Integrální mapa V - stavy vědomí

Od různých úrovní rozvoje se nyní přeneseme k různým stavům vědomí. Plete se to. Příklad: když někdo sedí v lotosové pozici a dělá óóóm, stává se, že je některými lidmi považován za toho, který je na vysoké úrovni svého osobnostního rozvoje. Není výjimkou, že lidi s pěnou u pusy a fantastickými…
Zařazeno v:

Integrální mapa III - tendece v evoluci komplexních organismů

Podle Roberta Wrighta platí, že Evoluce každého komplexního organismu, nebo kolektivu organismů, má tendenci se vyvíjet ve směru většího relativního počtu her výhra - výhra mezi svými částmi. To znamená, že to platí jak pro kolonii bakterií, tak pro evoluci kteréhokoliv živočicha, tak pro evoluci celé lidské společnosti. Zkrátka a dobře,…
Zařazeno v:

Integrální mapa II - vrstvy rozvoje

Minule jsem skončil s popisem toho, jaké je rozložení stávající populace s ohledem na dosaženou úroveň rozvoje podle Spirální dynamiky. Je z ní patrné, že jen zatraceně málo lidí, asi tak jedno procento, se nachází nad zelenou úrovní.Vše, co se nachází nad zelenou úrovní vykazuje úplně nové charakteristiky. Takové, které…
Zařazeno v:

Integrální mapa I - úrovně rozvoje

Integrální mapa je to, co nám umožní základní orientaci v prostoru rozvoje jednotlivců, organizací, lidské společnosti. Bez orientace v tomto prostoru je uvědomělé vedení kterékoliv z uvedených entit, obávám se, nemožné. Integrální teorie Kena Wilbera je poměrně rozhlehlým konceptuálním systémem, který do jednoho selfkonzistentního celku systémovým přístupem integruje celou řadu humanitních…
Zařazeno v:

Orientační mapa

V minulém příspěvku jsem uvedl tři podstatné věci pro sebevedení. První bylo přesvědčení, že můžeme se sebou dělat pro co se rozhodneme, namísto přesvědčení, že jsme obětí okolností. S druhou věcí začneme dnes. Je to základní orientace v tomto prostoru. Samozřejmě, že kráčet můžete, kamkoliv Vás napadne. V daném prostotu seberozvoje…
Zařazeno v:

Sebevedení a oběť okolností

Poněkud jsme se již prokousali úplnými základy toho, co to asi tak ten transformační leadership je, k čemu je, a kde se tady bere. Doufám, že je z předchozího zřejmé, že pokud chcete vést sebe, a možná, budete-li chtít a cítit potřebu, že i druhé, znamená začít s promyšlením vedením sebe…
Zařazeno v:

Lídři a následovníci

Už jsme si říkali, že leadership je možné chápat jako vztah mezi dvěma a více lidmi. A v tomto vztahu lze rozpoznat lídry a následovníky. Liší se totiž. Podle Jamese MacGregora Burnse toto odlišení nastává v aktivitě při utváření vzájemných vztahů a ve svých schopnostech tyto vztahy utvářet a rozvíjet. Lídr…
Zařazeno v:

Kulturní mytologie a leadership

Už jsem psal o tom, že profesor organizační psychologie Bernard Bass zjistil, že lidé po celém světě když popisují, jak by chtěli být vedení, popisují transformační leadership. Jak je to možné? Jsem názoru, že je to zakódováno do naší kultury. Kulturu, říká antropolog Lee Cronk, lze definovat jako sociálně sdílenou a…
Zařazeno v:

Funkce leadershipu

Podle výzkumů Bernarda Basse se lidé po celém světě (možná, až na Antarktidu, kde Bass výzkumy neprováděl) shodují v tom, jak by chtěli být vedeni. Popisují transformační leadership. Naprosto spontánně, intuitivně, aniž by se tomu nějak formálně učili. Zdá se tedy být rozumné tvrdit, že tento leadership poskytoval lidem (a možná…
Zařazeno v: