NEZISKOVÉ PROJEKTY
INFORMAČNÍ PROFILY - PORTÁL PRÁCE A PODNIKÁNÍ


Senioři sobě

Základní údaje o projektu:
Název projektu: Senioři sobě
Zadavatel: Občanské sdružení zdravotně postižených Odry
IČO zadavatele: 26609851
Adresa: Nové město 15. 742 35 Odry
Kontaktní osoba: Renata Dlabajová -
Projektový e-mail: renatadla@seznam.cz
Projektový telefon: +420 731 182 778
Celková výše částky neziskového projektu: 265000 Kč
Požadovaná výše sponzorského příspěvku: 50000 Kč
Minimální částka pro účast: 2000 Kč
Aktuální výše sponzorského příspěvku: 0 Kč

Dnešní doba seniorům příliš nepřeje a to i přesto, že mají za sebou dlouholetou , poctivou a určitě i užitečnou práci. Naše Občanské sdružení zdravotně postižených Odry se snaží určitou averzi vůči seniorům, hlavně mladých spoluobčanů, kompenzovat snahou vytvářet přijatelné podmínky pro společenský život občanů seniorů. Sdružení má celkem 176 členů  v důchodovém věku, ale také invalidní důchodce. Scházíme se  ve vlastní klubovně, kde se konají pravidelné klubové čtvrtky, kdy si členové Sdružení i ostatní zájemci mají možnost pohovořit o svých problémech, pobavit se, zazpívat si. Také se vyjadřují k aktuálním  problémům  města. Při tom je pro ně připravované občerstvení, z jehož prodeje se vytváří prostředky k zabezpečení pořádaných akcí. Členům se umožňuje návštěva divadelních představení a koncertů v městském kulturním středisku,  organizuji se  zájezdy do městských divadel v Olomouci, Opavě nebo Ostravě , pořádáme zábavná odpoledne s živou hudbou a tancem, jehož výnos se opět používá k naplnění rozpočtu. Taktéž organizujeme zájezdy za poznáním naší vlasti . V poslední době se rozšířila činnost i na úseku turistiky, kde společně se KČT oddílem zdravotně postižených turistů v Novém Jičíně  organizujeme nenáročné vycházky za poznáním nejbližšího okolí města Oder, v půvabném prostředí Oderských vrchů. Také jsme v uplynulém roce navázali spolupráci s partnerskou organizaci důchodců a  zdravotně postižených v Polské Kužnie Raciborskie, v rámci regionální spolupráce. Vzájemné návštěvy  a společné akce vytvářejí nová přátelství.  získávají se nové zkušenosti . V rámci ozdravných opatření  se jednou ročně uskutečňuje týdenní ozdravný pobyt v zařízeních s léčebnými procedurami. Tyto společné akce  mají velký vliv na celkovou pohodu starších občanů,  kteří tak mohou opustit své  domácí  prostředí, kde jejich jedinou kulturou je televize. Rovněž umožnění ozdravného pobytu  -  rekondice,  za přijatelných podmínek, využiti nových metod při rehabilitacích,  to má dle našeho soudu velký vliv nejen na celkový zdravotní stav, ale i duševní pohodu občanů, zvláště zdravotně postižených. A  právě tyto rekondice značně  finančně zatěžuji rozpočet seniorů.

Projekt, ve svém výsledku, počítá s větší možnosti poskytovat příspěvky na akce pořádáné Městským kulturním střediskem, poskytovat příspěvky na dopravu při zájezdech na divadelní představení, případně zájezdech za poznáním naší vlasti. V neposlední řadě by bylo možno  zvýšit  přitažlivost akcí pro  stávající  i nové členy Sdružení. Také by to mohlo vést  ke zvýšení zájmu o členství ve Sdružení mezi občany, kteří jsou sociálně slabí a proto se nemohou našich aktivit  zúčastnit.

Smyslem tohoto projektu je získat finanční prostředky na možnosti poskytnout příspěvky členům Sdružení na zakoupení vstupenek ať už v Městském kulturním středisku nebo na zakoupení vstupenek při zájezdech na divadelní představení     Rovněž příspěvky   členům, kteří se zúčastňují ozdravných pobytů, rekondice, by byly nezanedbatelné.

Vždyť letošní týdenní pobyt v Beskydech, který se uskuteční  od 7.9. – 14.9.2012  pro 52 osob představuje ve finančním vyjádření částku 265.000,- Kč .

A proto se obracíme na Vás sponzory  o přispěvek na tento projekt  ve výši  50.000,- Kč


V Odrách dne   24.4.2012

Za projekt jsou zodpovědni :

předsedkyně Sdružení  Renata Dlabajová   č.tel.  731182778,

e-mail :    renatadla@seznam.cz

jednatel Sdružení    Arnold  Kubínek    č. tel.     604592851

e-mail :   


Požadovaná výše sponzorského příspěvku: 50000 Kč
Minimální částka pro účast: 2000 Kč
Aktuální naplněná výše: 0 Kč
K realizaci ještě zbývá: 50000 Kč

Aktuální stav plnění
0 Kč
50000 Kč

Zúčastnění sponzoři
Sponzorovat projekt

Pokud chcete přispět k projektu, musíte být registrovaný a přihlášený. Více v našich podmínkách nebo FAQ.Zpět na seznam projektů