NEZISKOVÉ PROJEKTY
INFORMAČNÍ PROFILY - PORTÁL PRÁCE A PODNIKÁNÍ


REHABILITAČNĚ – REKONDIČNÍ POBYT PRO OBČANY S TĚŽKÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM

Základní údaje o projektu:
Název projektu: REHABILITAČNĚ – REKONDIČNÍ POBYT PRO OBČANY S TĚŽKÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM
Zadavatel: Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel
IČO zadavatele: 69610355
Adresa: Cholevova 27,700 30 Ostrava 30
Kontaktní osoba: Ing. Kamil Třos -
Projektový e-mail: szpoajp@seznam.cz
Projektový telefon: 776695455
Celková výše částky neziskového projektu: 250000 Kč
Požadovaná výše sponzorského příspěvku: 50000 Kč
Minimální částka pro účast: 2000 Kč
Aktuální výše sponzorského příspěvku: 2000 Kč

Představení projektu

Dovolujeme si Vám tímto představit Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel dále SZPO&JP které je nepodnikatelské sdružení zejména mladých zdravotně postižených lidí převážně s tělesným postižením, jehož členy se mohou stát také jejich rodiče, rodinní příslušníci a dále občané, kteří pomáhají zdravotně postiženým, anebo se chtějí pomocí zdravotně postiženým zabývat. V současné době má organizace 100 členů.

Hlavním cílem SZPO&JP je prostřednictvím sociální, zdravotní, osvětové, kulturní, vzdělávací a sportovní činnosti organizovat využití volného času mladých zdravotně postižených lidí a postupně odstraňovat pomocí těchto činností fyzické a psychické bariéry, a tím je více integrovat do společenství zdravých občanů. Dalším hlavním cílem je zapojit do činnosti rodiče mladých zdravotně postižených a také všechny, kteří se pomocí zdravotně postiženým zabývají, nebo se chtějí v budoucnu zabývat - aby také oni mohli z hlediska svého citu, pochopení, zkušeností a znalostí přispět k integraci mladých zdravotně postižených do společenství zdravých občanů a také se podílet na činnosti SZPO&JP.

Chtěli bychom Vás vážení občané a podnikatelé, kterým není lhostejný osud těchto postižených, oslovit a požádat o podporu projektu Rehabilitačně - rekondiční pobyt pro občany s těžkým tělesným postižením, který bude materiálně zabezpečen a realizován na bezbariérovém rekreačním středisku SOLITER v Karlově pod Pradědem. Tohoto pobytu se pravidelně účastní okolo 50 lidí. Na personální zabezpečení této akce se podílí 3. fyzioterapeuti, jeden lékař.

Cílem pobytu je poskytnout tělesně postiženým lidem z Ostravy a blízkého okolí informace ze sociální oblasti a diskutovat o nich v rámci pobytu ve vhodném prostředí. Dále má tento pobyt za cíl řešit individuálně sociální situaci související s postižením s důrazem na psychologické aspekty problémů. Součástí tohoto projektu je dále snaha o plné začlenění mladých tělesně postižených mezi zdravé občany.

V případě úspěšné realizace projektu se výrazně přispěje ke zlepšení zdravotně - kondičního stavu mladých tělesně postižených občanů do té míry, aby individuální potíže doznaly alespoň takového zlepšení, jakým je subjektivní pocit úlevy. Obrovským přínosem bude správné nasměrování psychiky k překonávání bariér v optimálním přístupu k tělesnému postižení a tím k snadnějšímu začlenění mezi zdravé občany. Rehabilitačně - rekondiční pobyt je určen pro tělesně postižené občany z Ostravska, včetně zdravých dětí handicapovaných rodičů, tělesně postižených dětí, mládeže a mladších dospělých handicapovaných osob, s onemocněním nebo deformací části pohybového aparátu, zejména dolních a horních končetin a také páteře a dýchacími problémy, interními potížemi.

Tento rehabilitačně - rekondiční pobyt je plánován na 6 pobytových dnů v krásném horském prostředí. Každý den je rozdělen na dopolední činnost a odpolední činnost. V dopoledních činnostech budou převážně přednášky s různých oborů medicíny např. přednáška neurologa, psychologa, sexuologa, logopeda dále bude přednáška právníka, sociálního pracovníka. Odpoledními činnostmi se rozumějí různé vycházky do blízkého okolí spojené s dechovými cvičeními a vhodnou relaxací v přírodě. Večery budou v duchu meditací, relaxací a celkových uvolňovacích cvičení. Budeme mít k dispozici společenské hry, bazén, hippoterapii, která je velmi důležitá zejména pro lidi s diagnózou DMO. V tomto prostředí je velký výběr sportů, ve kterých se budou pořádat turnaje.

Tento projekt byl úspěšně realizován v letech 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,2009, 2010 a 2011.

PODROBNĚJŠÍ CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

Rehabilitačně rekondiční pobyt je určen pro děti s kombinovaným postižením a jejich rodiče, mládež a dospělé s tělesným postižením v rámci našich integračních programů. Každoročně se těchto pobytů zúčastňují lidé z Ostravy a blízkého okolí.

Náplň pobytu: V rámci výše zmíněného integračního programu jsou na pobytech s námi nejen rodinní příslušníci lidí s postižením, neboť nechceme nechávat jejich rodiny osamocené, ale také několik zdravých mladých lidí či starších dětí, které jsou do pomoci postiženým účelně a nenásilnou formou zapojovány. Samozřejmostí je lékař, zdravotní sestra, fyzioterapeuti. 

Setkají-li se s touto skupinou lidí poprvé, vzájemně se nejprve poznávají a hledají a to formou menší pomoci (odnést ke stolu sklenici s minerálkou člověku, který chodí pomocí dvou francouzských holí, otevírat dveře lidem o holích či na vozíku, pomoci ustlat jim postel atd.) V rámci ergoterapeutických činností se pak dále poznávají a tvoří spolu zajímavá díla. U nás převažuje malba, kresba a zpěv. Dále pak hry, soutěže, sport a povídání na různá témata.

Jedou-li s námi zdraví lidé už po několikáté, zúčastní se laické pomoci při komprehensivní rehabilitaci našich členů.

 Na každém rekondičním pobytu se najdou lidé, kteří se učí používat různé kompenzační pomůcky, za odborné asistence fyzioterapeutky se učí chodit s jednou holí, o dvou francouzských holích, pomocí chodítka či ovládat mechanický nebo elektrický invalidní vozík, schodolez atd. Po celou dobu pobytu je zajištěn servis všech kompenzačních pomůcek. Děti s kombinovaným postižením učíme soběstačnosti vše samozřejmě v rámci možností formou hry. Jejich rodiče pak lepší vzájemné komunikaci a odbourávání psychických bloků.

Léčebná rehabilitace probíhá cvičením jógy, dechových cvičení individuálně s každým klientem, masážemi, relaxací a hipoterapií, pokud je příznivé počasí. Zvláště u hipoterapie je velmi nutná pomoc zdravých dospělých, děti najdou uplatnění u poníků.

Sociální rehabilitace je zde pojata formou přednášek pro všechny účastníky pobytu. Přednáší nám odborní lékaři, sociální pracovník, právník a pracovník firmy, která dodává kompenzační pomůcky. 

Všichni lidé v našem sdružení jsou vedeni k co největší samostatnosti, soběstačnosti, ale lidé s některými diagnózami potřebují pomoc zdravých lidí i po dobu 24 hodin. Proto organizujeme naše integrační rekondiční pobyty. Vše se lépe zvládá ve skupině. Jsme spojení lidí různě postižených, ale cítících. Všichni se snažíme pochopit se navzájem a také si pomoci, respektovat se a přátelit. Učíme se toleranci, které není nikdy dost, bouráme bariéry v lidech, zvláště ty komunikační. Ale také se snažíme bourat bariéry v budovách. Pomocí nám je novelizovaná vyhláška ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 369/2001 Sb., členové nás mnohdy sami upozorňují na nedostatky, s kterými se setkávají.

Naše sdružení se na všech svých akcích snaží lidi s postižením integrovat do společnosti zdravých lidí, všichni jsme její součástí. Nechceme segregaci, proto sdružujeme jak lidi pohybující se pomocí invalidních vozíků tak o francouzských holích, lidi s vnitřními postiženími. Děti a jejich rodiče, lidi mladší i starší. Jsme zkrátka otevřená organizace.   

U sponzorů, kteří poskytnou sponzorský dar ve výši 10.000,- a více, nabízíme reklamní plochu na 1 rok zdarma.

Zájemci - kontaktujte nás na tel. čísle +420776695455


Požadovaná výše sponzorského příspěvku: 50000 Kč
Minimální částka pro účast: 2000 Kč
Aktuální naplněná výše: 2000 Kč
K realizaci ještě zbývá: 48000 Kč

Aktuální stav plnění
2000 Kč
50000 Kč

Zúčastnění sponzoři
Sponzorovat projekt

Pokud chcete přispět k projektu, musíte být registrovaný a přihlášený. Více v našich podmínkách nebo FAQ.Zpět na seznam projektů