NEZISKOVÉ PROJEKTY
INFORMAČNÍ PROFILY - PORTÁL PRÁCE A PODNIKÁNÍ


Obnova Koehlerovy keramické mozaiky

Základní údaje o projektu:
Název projektu: Obnova Koehlerovy keramické mozaiky
Zadavatel: Římskokatolická duchovní správa Svatý Hostýn
IČO zadavatele: 46998497
Adresa: Svatý Hostýn 107, p.Bystřice pod Hostýnem 768 61
Kontaktní osoba: Petr Janek, Jiří Šolc -
Projektový e-mail: fara@hostyn.cz
Projektový telefon: 731402123
Celková výše částky neziskového projektu: 800000 Kč
Požadovaná výše sponzorského příspěvku: 180000 Kč
Minimální částka pro účast: 1000 Kč
Aktuální výše sponzorského příspěvku: 0 Kč

Dobrý den,

žádáme Vás o pomoc při opravě keramické mozaiky známého akademického malíře Jano Koehlera. Cena první etapy projektu je 800.000,-Kč. Ministerstvo kultury nám přispívá 420.000,-Kč, Erka duchovní správa 200.000,-Kč a Vás, sponzory, žádáme o 180.000,-Kč.

  • slideshow

POCTA KOEHLEROVI

POHLED RESTAURÁTORA

  • 1342964044670

V pohnutém roce 1968 mne osud zavál do New Yorku, kde byla tehdy vystavena Picassova Guernica v temné místnosti s doprovodem fotografií, které dávaly porozumět, jak toto obrovské plátno vznikalo. Každý den Picasso po mučivé noci přemaloval celý obraz. Pod dojmem děsivé události tvořil výkřik protestu, kterým uchopil hrůzu a bolest.

Znal jsem toto dílo ze známek a desítek reprodukcí, ale mluvit ke mně začalo, až když jsem stál před originálem. Stál jsem na jednom místě několik hodin vtažen do zoufalství, které bylo bez hranic.
Až dnes, v roce 2009, kdy mě osud postavil na vrchol Hostýna, jsem zažil druhý tak silný zážitek. Jurkovičova architektura zde má sílu gaudíovských sakrálních staveb a navíc hned na prvním zastavení křížové cesty nese dílo umělce, který Pilátův soud prožíval tak, jako by se ho sám účastnil. On viděl a slyšel zběsilý křik farizeů „ukřižujte ho!"
Jano Koehler nám dokázal zpřítomnit nejdůležitější událost, která poznamenala vývoj naší společnosti takovým způsobem, že i dnešní divák zůstává stát zasažen krutou nespravedlností zlého odsouzení člověka, který naopak druhým dával lásku a naději.
Přemýšlím, jaktože až teď vnímám tuto událost tak, jako bych se i já jí zúčastnil. Teď chápu, co je vrcholné umění. Předat silný citový náboj divákům tak mistrnou formou, že jsou vtaženi do děje a začnou chápat věci, o kterých sice věděli, ale neprožili je.
Je úžasné poznat, že maximální zjednodušování formy dává prostor pro umocňování výrazu do neskutečné síly. Zde pozitivně zapůsobilo přímo spoluautorství rakovnické továrny. Emil Sommerschuh mohl pro vytvoření obřího keramického obrazu nabídnout Koehlerovi plochy dlaždiček, které však nemohly přecházet ve škálu polotónů. Koehler proto musel dále zjednodušovat a jeho intenzívní prožitek získával stále větší sílu výrazu. Celé toto svatohostýnské dílo vrcholí zde v levé části prvního zastavení. Je to nadčasové vyjádření lidské zloby a závisti, která chce znovu a znovu ničit dobro a lásku. S Pilátem si nad vším myjeme ruce.
Důstojnost rámce historického hostýnského vrcholu, kde již předkřesťanské kultury zanechaly své stopy, dala prostor pro tvůrčí čin, který nemá obdoby. Díky Vám, mistře Jano Koehlere, díky vám, kteří jste skryti pod druhým podpisem „RAKO". Vaše spolupráce musela být vzrušující, vaše zaujetí pro věc neznalo mezí, nelitovali jste času a investovali neskutečný tvůrčí potenciál do díla, které, pokud ho ochráníme, bude naléhavé mluvit i k dalším generacím, jeho myšlenka a zcela nadčasová forma zastaví každého vnímavého člověka na jeho cestě životem.
 
sochař Vojtěch Pařík, Pod Marjánkou 1448/4, Praha 6, 169 00

Jano Koehler 

Jano Köhler, psán také jako Jano Koehler (9. února 1873 v Brně - 20. ledna 1941 tamtéž) byl český akademický malíř. Více se o tomto umělci dočtete na wikipedii - otevřená encyklopedie.


Požadovaná výše sponzorského příspěvku: 180000 Kč
Minimální částka pro účast: 1000 Kč
Aktuální naplněná výše: 0 Kč
K realizaci ještě zbývá: 180000 Kč

Aktuální stav plnění
0 Kč
180000 Kč

Zúčastnění sponzoři
Sponzorovat projekt

Pokud chcete přispět k projektu, musíte být registrovaný a přihlášený. Více v našich podmínkách nebo FAQ.Zpět na seznam projektů