NEZISKOVÉ PROJEKTY
INFORMAČNÍ PROFILY - PORTÁL PRÁCE A PODNIKÁNÍ


Mateřské Centrum SMÍŠEK

Základní údaje o projektu:
Název projektu: Mateřské Centrum SMÍŠEK
Zadavatel: MC Smíšek,o.s.
IČO zadavatele: 22691561
Adresa: Ostrava - Hrabová, ul. Paskovská 31
Ostrava - Dubina, ul. Jar.Matušky 26a/82
Kontaktní osoba: Iveta Ivanská -
Projektový e-mail: iveta.ivanska@seznam.cz
Projektový telefon: +420 732 428 586
Celková výše částky neziskového projektu: 304000 Kč
Požadovaná výše sponzorského příspěvku: 70000 Kč
Minimální částka pro účast: 1000 Kč
Aktuální výše sponzorského příspěvku: 0 Kč

  • obr 1
MC Smíšek,o.s. nabízí cvičení s dětmi,které je přizpůsobeno vývojovému stupni, věku od 2 měs. do 4 let., a schopnostem dítěte v doprovodu rodičů. Každoročně naše kurzy navštěvuje pravidelně cca 120 dětí. V letošním roce jsme se zaměřily na děti s handicapem. Naše centrum navštěvuje nevidomé dítě, které jsme zařadily do našeho kurzu mezi děti vidící. Spolužití s vidomými dětmi přičítáme mimořádný význam. K tomu se snažíme vést také rodiče. Našim záměrem je v letošním roce zařadit do našich kurzů co nejvíce handicapovaných dětí. V tomto směru je nejdůležitější, aby dítě nerostlo izolované, aby mělo zdravé kamarády, se kterými se snaží komunikovat a oni se mu učí rozumět. Zařazení nevidomých dětí do našich kurzů má také svůj význam v obohacování si slovní zásoby, a pokud cvičí dítě v kolektivu, utváří si charakterové vlastnosti, učí se toleranci k ostatním a také se zdokonalují v překonávání překážek. Rozmanitost cvičení, ať již dětí vidících, či nevidících, je nutno podpořit vhodnými didaktickými  pomůckami, které slouží na podporu , rozvoj řeči, vnímání rytmu, rozvoj jemné a hrubé motoriky. Součástí cvičení je také výtvarná, rozumová a hudební výchova. Děti se seznamují s různými materiály, barvami technikami. Pro děti také pořádáme jednorázové akce, které jsou plné zábavy, her a dobrodružství nejen pro děti, ale i dospělé. Ale nejen to, děti za pomocí rodičů, vytvářejí na akcích výrobky, které jsou tematicky zaměřeny. Tj. masky (karneval), ozdoby na stromeček (mikulášská nadílka)…
 Získanou dotaci, bychom chtěly použít na pomůcky pro všechny děti a to nejen pro nevidomé, které slouží k rozvoji smyslů. Tj. k prostorové orientaci, zručnosti, koordinaci pohybu, hmatové vnímání pomocí rukou a nohou, apod. Dále také, na barvy, krepové papíry, lepidla, ceny a drobné upomínkové předměty pro děti, pronájem areálu, který využíváme pravidelně ke dni dětí. Dále také na část nájmů za herny a služeb s nimi spojenými.
 
 
slide 1
slide 2
slide 3

Požadovaná výše sponzorského příspěvku: 70000 Kč
Minimální částka pro účast: 1000 Kč
Aktuální naplněná výše: 0 Kč
K realizaci ještě zbývá: 70000 Kč

Aktuální stav plnění
0 Kč
70000 Kč

Zúčastnění sponzoři
Sponzorovat projekt

Pokud chcete přispět k projektu, musíte být registrovaný a přihlášený. Více v našich podmínkách nebo FAQ.Zpět na seznam projektů