NEZISKOVÉ PROJEKTY
INFORMAČNÍ PROFILY - PORTÁL PRÁCE A PODNIKÁNÍ


HIPOTERAPIE PRO RADOST I PRO ZDRAVÍ

Základní údaje o projektu:
Název projektu: HIPOTERAPIE PRO RADOST I PRO ZDRAVÍ
Zadavatel: S KONÍKY ZA ZDRAVÍM, o. s.
IČO zadavatele: 22865080
Adresa: Akátová 16, 73701 Český Těšín
Odlehlá 1138/6, 736 01 Havířov, Šumbark
Kontaktní osoba: Stanislava Valicová -
Projektový e-mail: hipoterapie.stana@seznam.cz
Projektový telefon: +420 602 850 599
Celková výše částky neziskového projektu: 416000 Kč
Požadovaná výše sponzorského příspěvku: 363000 Kč
Minimální částka pro účast: 2000 Kč
Aktuální výše sponzorského příspěvku: 0 Kč

Popis žadatele:

Dovolujeme si tímto Vás oslovit jménem hiporehabilitačního týmu Občanského sdružení „S koníky za zdravím, o. s.“, které bylo registrováno u Ministerstva vnitra ke dni 11. 6. 2010. Sídlo sdružení se nachází v Českém Těšíně na ulici Akátová 16. Vlastní hiporehabilitaci poskytujeme v Horní Suché na ulici Zelená, v prostorách stáje "Václav", kde je k dispozici jízdárna, krytá jízdárna a přilehlé sociální zázemí. Činnost občanského sdružení S koníky za zdravím, o. s. navazuje na 17-ti letou praxi naší fyzioterapeutky paní Stanislavy Valicové např. s dětským stacionářem Lydie ul. Třanovského v Českém Těšíně nebo Rehabilitačním ústavem Karviná a která je od roku 1996 členkou České hiporehabilitační společnosti (The Czech Therapeutic Riding Association). Spolupracujeme s řadou odborných lékařů a specialistů, kteří klientům doporučují hipoterapii.
 
Např.: MUDr. Karin Grácová - Karviná, MUDr. Astrid Matušková- Karviná, MUDr. Ladislava Michnová - Havířov, MUDr. Sylva Tomečková- Havířov, Suchá, MUDr. Marie Kučerová- Šenov u Ostravy, MUDr. Alfréd Böhm- Český Těšín, MUDr. Běla Rošková- Český Těšín, klienti Léčebné rehabilitace Jaroslava Mojová- Šenov u Ostravy.
 
Náplní a posláním „S koníky za zdravím, o. s.“ je provozováním hiporehabilitace a jejím prostřednictvím integrace dětí a dospělých s fyzickým a mentálním postižením do plnohodnotného a radostnějšího života a také jejich  zapojování do sportu handicapovaných.
 
Hiporehabilitace zahrnuje všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň a člověk se specifickými potřebami či zdravotním znevýhodněním. Je určena všem věkovým skupinám s různými druhy handicapů, problémů či potřeb. Veškerých pokroků je dosaženo ve spolupráci s klientem a s jeho kladným vztahem ke cvičení. Hiporehabilitace se dělí do několika odvětví:
 
  • Hipoterapie působí na klienta prostřednictvím pohybových impulzů, vznikajících při koňské chůzi. Pokroky jsou dosahovány zejména u neurologických a ortopedických onemocnění, ale i u nemocí z kategorie interního lékařství.
  • Léčebné pedagogicko-psychologické ježdění je vhodné pro osoby s psychiatrickým onemocněním, děti i dospělé s mentálním postižením, s poruchami chování, lehkou mozkovou dysfunkcí apod. Cílem je podpora sebedůvěry klienta, rozvoj komunikace a tlumení agresivity.
  • Sport handicapovaných – po absolvování klasické hipoterapie mohou zdravotně handicapovaní jezdci projít jezdeckým výcvikem a účastnit se jezdeckých soutěží. 
  • Rekondiční ježdění aktivizuje klienty např. po úrazech nebo dlouhodobých onemocněních.
 
 
 
Vzhledem k náročnosti a nákladnosti provozu hiporehabilitace se na Vás obracíme s prosbou o podporu našeho sdružení. Výstupem projektu bude zkvalitnění našich služeb - konkrétně: zakoupením koně pro hiporehabilitaci, udržet vysoce odborný standard, který se nám podařilo vybudovat a pokračovat ve vzdělávání terapeutů, hipologů i výcviku koní. Rozšířit spolupráci se zdravotnickými zařízeními a cíleně nabídnout hiporehabilitaci tam, kde její výsledky budou nejefektivnější. Plánujeme rozšíření služeb o relaxační cvičení a meditace pro dospělé, programy určené Školkám, dětské stacionáře, specifické skupiny dětí. Hiporehabilitace zahrnuje všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň a člověk se specifickými potřebami či zdravotním znevýhodněním. Je určena všem věkovým skupinám s různými druhy handicapů, problémů či potřeb. Veškerých pokroků je dosaženo ve spolupráci s klientem a s jeho kladným vztahem ke cvičení.
 
Dále projekt přispěje k řešení problematiky zdravotně postižených a přispěje k zlepšení nejen zdravotního stavu, ale i psychického. Dalším výstupem bude zaplacení nájmu koně a vytvoření dalšího pracovního místa. Vytvoření pracovního místa přispěje ke kvalitnějším službám i k získání větších klientů.
 
Nabízíme propagaci Vaší činnosti formou reklamy, uveřejněním na našich webových stránkách, prezentací na různých akcích v rámci činnosti „S koníky za zdravím, o. s.“ jako např. (Mikuláš na koni, Halloween, karneval, den dětí a pro dospělé semináře Vertikalita na koni“.
 
Pevně věříme, že zvážíte své možnosti a prostřednictvím podpory činnosti našeho sdružení pomůžete ke zkvalitnění života handicapovaných spoluobčanů a k jejich lepší integraci do společnosti.

Požadovaná výše sponzorského příspěvku: 363000 Kč
Minimální částka pro účast: 2000 Kč
Aktuální naplněná výše: 0 Kč
K realizaci ještě zbývá: 363000 Kč

Aktuální stav plnění
0 Kč
363000 Kč

Zúčastnění sponzoři
Sponzorovat projekt

Pokud chcete přispět k projektu, musíte být registrovaný a přihlášený. Více v našich podmínkách nebo FAQ.Zpět na seznam projektů