NEZISKOVÉ PROJEKTY
INFORMAČNÍ PROFILY - PORTÁL PRÁCE A PODNIKÁNÍ


Herní prvky na školní zahradu mateřské školy

Základní údaje o projektu:
Název projektu: Herní prvky na školní zahradu mateřské školy
Zadavatel: Mateřská škola Staré Město, okres Bruntál, příspěvková organizace
IČO zadavatele: 75029294
Adresa: Mateřská škola Staré Město
793 33 Staré Město č. 6
Kontaktní osoba: Anna Bílá -
Projektový e-mail: ms.staremesto@tiscali.cz
Projektový telefon: 554725272
Celková výše částky neziskového projektu: 70000 Kč
Požadovaná výše sponzorského příspěvku: 70000 Kč
Minimální částka pro účast: 2000 Kč
Aktuální výše sponzorského příspěvku: 0 Kč

  • 31 květen 2012 den dětí 1

Mateřská škola ve Starém Městě funguje nepřetržitě více než 50 let a sídlí v budově blízko středu obce.

Po dobu své existence prošla mnoha organizačními i dispozičními změnami. Od doby zrušení základní školy ve Starém Městě je jediným funkčním zařízením v obci. Mateřská škola  se velkou částí svých aktivit podílí na kulturním a společenském dění v obci. 

V současné době navštěvuje naši mateřskou školu 28 dětí od dvou a půl do šesti let.

Děti jsou většinou místní, několik jich dojíždí z blízkých obcí. Na příští školní rok máme zapsán plný počet – to je 28 dětí. 

  • březen 2011 evvo voda

Program naší mateřské školy je bohatý a pestrý. Během školního roku máme spoustu aktivit:  Seznamování s anglickým jazykem, různá pohádková představení, podzimní dílna, lampiónový průvod, mikulášská nadílka, adventní koncert v kostele, lyžařský kurz, karneval v maskách, vítání občánků, Den matek, Den dětí, výlet, rozloučení se školáky.

Díky provedené rekonstrukci a též velmi krátké vzdálenosti od okresního města, je o umísťování dětí do naší mateřské školy zájem.

My zaměstnanci se snažíme pracovat s dětmi svědomitě, obměňovat a zkvalitňovat podmínky pro všechny jejich činnosti a vytvářet  dětem prostředí takové, ve kterém by se cítily co nejlépe a měly možnost se vyvíjet.

  • den matek 2011 007

V období září 2009 – srpen 2010 proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy MŠ.  Byla provedena izolace proti vlhkosti, došlo k výměně oken, dveří, podlah, rozvodů vody, topení a elektřiny, střešní krytiny. Nově byla přistavěna šatna dětí, celkově přebudováno zázemí školní jídelny včetně nového zařízení, venkovní WC pro děti, napojena nová čistička odpadních vod. Z půdy byla přestavěna nová odpočívárna, zvětšena herna pro děti. Mateřská škola byla vybavena novým nábytkem a nově vzduchotechnikou.

Nedokončeno zůstalo podkroví, mateřské centrum a venkovní omítky.

Za budovou MŠ máme velkou oplocenou školní zahradu vybavenou pískovištěm, a altánem a jsou zde také vzrostlé stromy – lípy, javory a smrky. Terén školní zahrady je členitý a poskytuje dětem rozmanité pohybové vyžití  ve všech ročních obdobích. Co nám však dělá velkou starost jsou dosluhující  průlezky, houpací most, houpačky a  stoupací věž se skluzavkami.   

  • duben 2012 velikonoční povídání 1

Pro zajištění zdraví dětí a vytváření podmínek pro jejich zdravý tělesný a pohybový rozvoj bychom chtěli pořídit několik nových herních prvků, na které bychom rádi získali prostředky touto cestou.

Máme možnost doporučit případné sponzory pro reportáž v místní regionální televizi, se kterou máme navázány dobré vztahy.

Velkým poděkováním laskavým sponzorům bude určitě radost a spokojenost našich dětí.

  • duben 2012 velikonoční povídání 2

Vybavení zahrady jsme pořizovali v roce 2005 nové, pouze však od jednoho výrobce a pro nás tehdy cenově dostupné. Předtím jsme odstranili nevzhledné a silně opotřebované kovové prvky, zabudované někdy kolem roku 1971. Přes pravidelnou péči, kterou dřevěným herním prvkům věnujeme, dochází ve velké míře k jejich celkovému opotřebení. Jsou vyrobeny ze smrkového dřeva a to v místech navrtání úchytů a kontaktu s podkladem uhnívá. Opravy jednotlivých komponentů se ukázaly neefektivní, budeme tedy muset všechny najednou ze zahrady z důvodu bezpečnosti odstranit. 


Požadovaná výše sponzorského příspěvku: 70000 Kč
Minimální částka pro účast: 2000 Kč
Aktuální naplněná výše: 0 Kč
K realizaci ještě zbývá: 70000 Kč

Aktuální stav plnění
0 Kč
70000 Kč

Zúčastnění sponzoři
Sponzorovat projekt

Pokud chcete přispět k projektu, musíte být registrovaný a přihlášený. Více v našich podmínkách nebo FAQ.Zpět na seznam projektů