NEZISKOVÉ PROJEKTY
INFORMAČNÍ PROFILY - PORTÁL PRÁCE A PODNIKÁNÍ


bez zisku faq

Časté dotazy

  • otazníky bez zisku časté dotazy

Co je Bez zisku?

Služba Bez zisku si klade za cíl pomáhat neziskovým, příspěvkovým, vzdělávacím a jiným organizacím získat sponzorské příspěvky na zajímavé neziskové projekty. Služba je bezplatná a provozovatelem je Retel Group s.r.o. Projekt byl uveden do provozu 1.4 2012.

Jak to funguje?

Jednoduše, zaregistrujete se a představíte svůj neziskový projekt sponzorům. Pokud budou mít o váš projekt zájem, přihodí částku na váš virtuální účet. Pokud se vám podaří dosáhnout 100 % požadované částky, vystavíte sponzorům daňový doklad a požádáte je o proplacení přislíbené sumy.

Kdo může vytvořit projekt?

Projekt můžou vytvořit jen oficiální nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti a rozpočtové a příspěvkové organizace.

Jak založit projekt?

Registrujte se a popište svůj neziskový projekt tak, aby byl zajímavý pro sponzory. Registrace i zakládání projektů je zdarma a bez jakýchkoli závazků.

Lze projekt v jeho průběhu změnit?

Ne, projekt v průběhu měnit nelze.

Je projekt časově omezen?

Není, projekt bude vyvěšen tak dlouho, dokud nedosáhne 100 % požadované částky nebo autor projekt nezruší. 

Lze už vystavený projekt zrušit?

Ano, projekt je možné zrušit na přání zadavatele projektu. Projekt lze zrušit, také v případě zániku nebo ukončení činnosti organizace.

Kdo je sponzor?

Sponzorem se může stát firma, která má aktivní účet na retel.cz a registrovanou mikrostránku, nebo profesionál, který si vytvořil RETEL profesní profil.

Proč bych měl sponzorovat?

Protože z toho budete mít také prospěch. Jako sponzoři budete propagováni na mikrostránce neziskového projektu na retel.cz zvýrazněním názvu a loga a zveřejněním odkazu na vaši mikrostránku. Vystavením kategorií Realizováno a sponzoři získáte trvalou reklamu. Kromě toho si snížíte základ daně o celou výši příspěvku. Dalším přínosem podpory neziskových projektů je budování dobrého jména, takříkajíc si vylepšíte firemní image. A v neposlední řadě vás může hřát příjemný pocit z vykonaného dobrého skutku. To může převážit všechny ostatní výhody!

Je příslib sponzorského příspěvku závazný? Lze jej vzít zpět?

Ne, není. Kdykoli v průběhu projektu i po jeho ukončení můžete vzít svůj příslib zpět. Pokud tak učiníte po naplnění požadované částky projektu, bude na stránce projektu uvedeno, že jste od jeho podpory ustoupili.

Projekt dosáhl 100% požadované částky, co teď?

Autor projektu i sponzor dostanou informaci o tom, že požadovaná částka byla dosažena. Autor je pak vyzván k vystavení smlouvy o poskytnutí sponzorského příspěvku a daňového dokladu, který zašle svému sponzorovi nebo sponzorům. Retel Group s.r.o. nezaručuje uhrazení sponzorského příspěvku, komunikace probíhá mezi autorem projektu a jeho sponzorem.

Co když projekt nedosáhne požadované částky?

Nic se nestane. Projekt bude dále vyvěšen bez časového omezení a spolu s ním budou na mikrostránce uvedeny jména a loga sponzorů, kteří dosud přispěli na virtuální účet. 

________________________________________________________________________________________________

  • bez zisku 01

________________________________________________________________________________________________

  • bez zisku 02