NEZISKOVÉ PROJEKTY
INFORMAČNÍ PROFILY - PORTÁL PRÁCE A PODNIKÁNÍ


Příležitost pro lidi s handicapem

Základní údaje o projektu:
Název projektu: Příležitost pro lidi s handicapem
Zadavatel: Charita sv. Alexandra
IČO zadavatele: 26520788
Adresa: Holvekova 651/28 Ostrava-Kunčičky 718 00
Kontaktní osoba: Věnomír Merta -
Projektový e-mail: venomir.merta@charita.cz
Projektový telefon: +420 604 250 031
Celková výše částky neziskového projektu: 178800 Kč
Požadovaná výše sponzorského příspěvku: 178800 Kč
Minimální částka pro účast: 2000 Kč
Aktuální výše sponzorského příspěvku: 0 Kč

Charita sv. Alexandra funguje jako samostatný právní subjekt od roku 2001. Zpočátku provozovala chráněnou dílnu textilní a stolařskou a poskytovala humanitární pomoc. V roce 2003 došlo k rozšíření o chráněnou dílnu zabývající se separaci odpadů, v roce 2005 o chráněnou dílnu na třídění a drcení plastů a dále bylo zprovozněné Prezentační a prodejní centrum.

Od února 2012 po rekonstrukci chráněné kulturní památky provozuje novou sociální službu „Chráněného bydlení“ pro 9 klientů.

Celá organizace je řízená statutárním zástupcem, (ředitelem) a Radou ředitele, která má pravomoc vydávat doporučení. Sídlo společnosti je umístěno v objektu průmyslového areálu bývalého Dolu Alexandr a je chráněnou kulturní památkou.

Video

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10318003501-zrezivela-krasa/412235100091001-alexandruv-druhy-zivot/

slide 1
slide 2
slide 3
slide 4
slide 5
slide 6

Charita sv. Alexandra v současné době otevřela novou sociální službu v podobě

CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

pro 9 klientů.


Cílem této služby je zajistit těmto klientům

možnost návratu v časovém horizontu tří až pěti let do plnohodnotného občanského života.

Aby to bylo možné, je třeba je vychovávat a učit nejen v základních dovednostech (návyky jednání s okolím jako je například styk s úřady, hospodaření se svými finančními prostředky, upevnění základních životních návyků ve vlastním prostředí a podobně), ale připravit tyto naše handicapované spoluobčany i na určité pracovní návyky a zajištění svého budoucího uplatnění na trhu práce v tržním prostředí.

Z našich klientů jsme vytipovali dvě ženy, které by se mohly v naší nové opravené budově  připravovat na pracovní zařazení jako pekařky nebo cukrářky.

Záměrem je, aby tyto ženy se uplatnily jako dodavatelky pekařských a cukrářských výrobků na objednávku zákazníkům (společenské akce jako svatby, promoce, smuteční slavnosti a podobně, ať již v našich prostorách, které můžeme na tyto jednorázové akce pronajmout, nebo v součinnosti s možností využití vozidla Charity sv. Alexandra a dovozu na místo objednání.)

Co tedy máme:   vyhovující prostory odpovídající hygienickým normám, potenciální Zaměstnance, případnou dopravní obsluhu

Co nám chybí:    vybavení pro realizaci našeho záměru  (pečící trouby dané kategorie nebo finanční prostředky na jejich zakoupení)

O CO ŽÁDÁME V NAŠEM PROJEKTU?

O finanční pomoc pro zakoupení tohoto zařízení:


Pec pekařská a cukrářská HP 5

  • 800 pece pekarske h 5 new

Výrobce: Retigo

Využití pro pekaře: Všude tam, kde zákazníci očekávají vůni čerstvého pečiva, tj. ve vzorkových prodejnách pečiva velkých pekáren, v zázemí pekařských oddělení supermarketů, kde umožní rozšířit nabídku o další druhy pečiva a na všech místech rychlého občerstvení. Příprava vždy čerstvého pečiva dle aktuální poptávky a beze ztrát je také lákavá pro hotely, pensiony a další stravovací a ubytovací provozy, zejména v zimním období, kdy je doprava pečiva z pekárny nejistá.

Využití pro cukráře: Horkovzdušné pece zvládají přípravu kompletního sortimentu cukrářské výroby - od drobného kusového pečiva až po velké korpusy a dorty. Použití zapaření spolu s řízenou klapkou odtahu vlhkosti dávají nové možnosti při přípravě cukrářských výrobků.

Samozřejmě, že v případě Vaší pomoci nebude toto zařízení sloužit jen jednorázově.

Celý projekt chráněného bydlení je koncipován dlouhodobě a po odchodu klientů v daném časovém horizontu se budou na tomto zařízení připravovat další naši klienti.  

slideshow1
slideshow2
slideshow3

Požadovaná výše sponzorského příspěvku: 178800 Kč
Minimální částka pro účast: 2000 Kč
Aktuální naplněná výše: 0 Kč
K realizaci ještě zbývá: 178800 Kč

Aktuální stav plnění
0 Kč
178800 Kč

Zúčastnění sponzoři
Sponzorovat projekt

Pokud chcete přispět k projektu, musíte být registrovaný a přihlášený. Více v našich podmínkách nebo FAQ.Zpět na seznam projektů