NEZISKOVÉ PROJEKTY
INFORMAČNÍ PROFILY - PORTÁL PRÁCE A PODNIKÁNÍ


DUHA, Zelený vítr

Základní údaje o projektu:
Název projektu: DUHA, Zelený vítr
Zadavatel: Zelený vítr, Maďarská 1460/5 708 00 Ostrava-Poruba
IČO zadavatele: 75011760
Adresa: Ostrava-Poruba 708 00
Kontaktní osoba: Miroslav Wisner - Statutární zástupce
Projektový e-mail:
Projektový telefon: 596 963 647
Celková výše částky neziskového projektu: 50000 Kč
Požadovaná výše sponzorského příspěvku: 50000 Kč
Minimální částka pro účast: 2000 Kč
Aktuální výše sponzorského příspěvku: 0 Kč

Vážení

dovoluji si Vás touto cestou informovat o dlouhodobých aktivitách vyvíjených organizací DUHA Zelený Vítr, sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a reseci.

DUHA je občanské sdružení, které od roku 1989 nabízí na principech zážitkové pedagogiky dětem a mladým lidem pestrou paletu volnočasových aktivit. Jejím posláním je všestranný a harmonický rozvoj osobnosti. Toto poslání naplňuje především díky celoroční činnosti více než 4 000 členů v devadesáti základních článcích působících ve všech krajích České republiky. Rozšiřuje netradiční formy výchovy, výměny zkušeností a hledání nových cest rozvoje. Duha je velice úspěšná i v projektech pro děti a mládež z dětských domovů, v programech pro neorganizované děti a mládež, v podpoře participace dětí a mládeže a rozvíjení dobrovolné služby.

slideshow1
slideshow2
slideshow3
slideshow4

Seznámení s vykonávanou činností DUHA Zelený Vítr

Oddíl Zelený Vítr vznikl v roce 1990. V roce 1992 se stal jedním ze zakládajících členů Ligy lesní moudrosti dětí a mládeže ČR v Ostravě. Hned od svého vzniku se aktivně zapojil do využívání volno-časových aktivit dětí a mládeže na celém území města Ostravy. Pořádal , organizoval a byl účastníkem mnoha jednodenních, vícedenních, víkendových a jiných akcí.

Vyvrcholením jeho aktivit, bylo každoroční pořádání zimních a letních táborů. Díky velmi dobrým výsledkům a spokojeností účastníků výše popsaných akcí se dostal do podvědomí ostravských občanů. V roce 2002 Liga lesní moudrosti v Ostravě zanikla. Díky referencím, které Zelený Vítr měl, byl celý oddíl přijat do organizace DUHA – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi.

V současné době má oddíl Zelený Vítr pravidelné schůzky pro své členy, aktivně se zúčastňuje akcí, které pořádají přidružené organizace. Organizuje jedno, vícedenní a víkendové akce. Pořádá jarní, letní a podzimní tábory.

Každoročně se nám daří spolupracovat i s Policií ČR a Hasičským záchranným sborem České republiky. Příslušnící těchto složek pořádají na našich táborech různé osvětově – preventivní akce (viz fotodokumentace).

Vyvrcholením celoroční práce s mládeží jsou bezpochyby letní tábory. Od dob založení oddílu jsme se s dětmi podívali do mnoha koutů České republiky. 

Za zmínku stojí výčet lokalit, kde se pořádali tábory:


1993-96         zimní a letní tábor- Holčovice

1997               zimní tábor - Stará Ves u Rýmařova, letní tábor – Maria Skala

1998               zimní i letní tábor – Karlovice ve Slezsku

1999               zimní i letní tábor – Dolní Údolí u Rejvízu

2000               zimní tábor – Stará Ves u Rýmařova, letní tábor – Doubí u Tábora

2001               zimní tábor - Nová Ves, letní tábor – Doubí u Tábora

2002               zimní tábor – Dolní Údolí u Rejvízu, letní tábor – Doubí u Tábora

2003               podz. a zimní tábor- Dolní Údolí, letní tábor – Bystřice pod Pernštejnem

2004               zimní, letní a podzimní tábor – Dolní Údolí u Rejvízu

2005               zimní, letní a podzimní tábor – Dolní Údolí u Rejvízu

2006               zimní tábor – Karlovice ve Slezsku, letní tábor – Heroltice u Tišnova

2007               zimní tábor – Karlovice ve Slezsku, letní tábor – Heroltice u Tišnova

2008               zimní a letní tábor – Karlovice ve Slezsku

2009               zimní a letní tábor – Karlovice ve Slezsku

2010               zimní a letní tábor – Karlovice ve Slezsku

2011               zimní tábor – Nová Ves, letní tábor Protivanov u Prostějova

Letní tábor DUHA Zelený Vítr v roce 2012

V letošním roce se bude konat tábor opět v RS Protivanov v Protivanově.Toto krásné středisko je obklopeno nádhernou přírodou v srdci Moravského krasu. Dětem umožńuje maximální využití volného času v období letních prázdnin (ubytování menších dětí v budově, starší chatky, jídelna, herna, možnost koupání, ježdění na lodičkách, v areálu RS 2xvolejbalové, 2xfotbalové hřiště, velké jezero upravené pro koupání + další prostory areálu). Celodenní výlet: Macocha, Punkevní jeskyně.

Táboru se zúčastní cca 100 dětí.
Tábor bude řídit hlavní vedoucí s desetiletou praxí(absolvent kursu akreditovaného Ministerstvem školství).
O každý oddíl se budou starat dva oddílový vedoucí (všichni absolventi školení) většínou jeden s několikaletou praxí + nováček, který absolvoval s námi 2 až 3 tábory.
Zdravotní zajištění: 2 zdravotnice + promovaný lékař, přímo v areálu RS.
Vařit budou profesionální kuchaři.

Téma celotáborové hry: Dobyvatelé ztracené Archy 

 

Na tuto akci bychom potřebovali dotaci ve výši 50.000,-Kč, kterou bychom použili na uspořádání dalšího celodenního výletu a zaplacení části přepravy dětí na tábor.


Požadovaná výše sponzorského příspěvku: 50000 Kč
Minimální částka pro účast: 2000 Kč
Aktuální naplněná výše: 0 Kč
K realizaci ještě zbývá: 50000 Kč

Aktuální stav plnění
0 Kč
50000 Kč

Zúčastnění sponzoři
Sponzorovat projekt

Pokud chcete přispět k projektu, musíte být registrovaný a přihlášený. Více v našich podmínkách nebo FAQ.Zpět na seznam projektů